Activități ELEVATE

ELEVATE este centrat în jurul a şapte pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum şi  partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele şi setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Nr. Pachet de Lucru Denumirea Rezultate preconizate Activități Liderul de activitate
PL 1 (PREP) Analiza și colectarea datelor

 

 

Lider: EPDRI, Slovenia

1.1. Metodologie pentru colectarea & analiza a datelor 1.1. Elaborarea metodologiei & designului a instrumentului de colectare a datelor 1.1. EPDRI
1.2. Chestionare completate (colectarea datelor) 1.2. Colectarea datelor – completarea chestionarelor 1.2. CR
1.3. Note de interviu (validarea datelor) 1.3. Validarea datelor – note de interviu 1.3. ASEM
1.4. Profiluri de țară (analiza datelor) 1.4. Analiza datelor – profiluri de țara 1.4. EPDRI
1.5. Instrument online IoHE de benchmarking 1.5. Elaborarea instrumentului online IoHE de benchmarking 1.5. ASEM
PL 2

(DEV1)

Dezvoltarea și avansarea legislației naționale pentru internaționalizare

 

 

Lider: MGSoG, Olanda

2.1. Know-how privind baza legislativă națională de internaționalizare transferată în Moldova 2.1 Organizarea workshopului national privind IoHE în Moldova

2.2. Efectuarea vizitei de studiu la Universitatea Maastricht

2.1. ASEM
2.2. Standardele de acreditare formulate și adoptate pentru diplomele comune și duble 2.3. Formularea și adoptarea standardelor pentru acreditare ale diplomelor commune și duble 2.2. MGSoG & ASEM
2.3. Strategia națională elaborată privind mobilitatea academică și recunoașterea diplomelor 2.4. Dezvoltarea strategiei naționale privind mobilitatea academică și recunoașterea diplomelor 2.3. EPDRI & CR
2.4. Strategia națională elaborată privind IoHE și cercetare 2.5. Dezvoltarea strategiei naționale  privind IoHE și cercetare 2.4. EPDRI & KDU
2.5. Benchmark-uri naționale elaborate privind mobilități outgoing și incoming 2.6. Organizarea serviciului de informare privind mobilități outgoing

2.7. Dezvoltarea benchmarkurilor naționale privind mobilități incoming

2.5. EPDRI & MERM
PL 3 Avansarea funcției de integrare universitară prin internaționalizare

 

 

Lider: MRU, Lituania

3.1. Modele identificate de internaționalizare de la parteneri UE, transferate și implementate la instituțiile de învățământ superior din Moldova 3.1. Efectuarea vizitei de studiu la parteneri UE (Marea Britaniei, Olanda, Slovenia, Lituania)

3.2. Workshop privind organizarea diplomelor comune și duble

3.3. Elaborarea ghidurilor pentru practici instituționale și regulamentelor privind recunoașterea mobilităților

3.1 ASEM

 

3.2. UTM

 

3.3. KDU

3.2. Strategii de internaționalizare dezvoltate și adoptate la parteneri din instituțiile de învățământ superior în Moldova 3.4. Dezvoltarea și adoptarea strategiilor universitare IoHE și de cercetare 3.4. MRU
3.3. Strategii universitare adoptate pentru îmbunătățirea calității și scopului mobilității academice 3.5. Dezvoltarea și adoptarea strategiilor universitare IoHE și de cercetare 3.5. EPDRI
PL 4

(DEV3)

Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru participarea la colaborări internaționale la scară largă

 

 

Leader: BUCKS, United Kingdom

4.1. Traininguri organizate pentru personal din instituțiile de învățământ superior din Moldova  pentru a participa la colaborări internaționale la scară largă 4.1. Efectuarea vizitelor de studiu la partenerii UE (UK, LT) 4.1. BUCKS
4.2. Condițiile definite  pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini 4.2. Identificarea condițiilor pentru recrutarea de doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini 4.2. USAM
4.3. Plan de acțiune elaborat pentru participare la cercetarea europeană 4.3. Organizarea workshopurilor SEC (Spațiul European de Cercetare) 4.3. ASEM
4.4. Set de recomandări elaborat pentru managementul proiectelor universitare de cercetare și dezvoltarea talentelor 4.4. Elaborarea recomandărilor privind managementul și dezvoltarea talentului 4.4. ASEM
4.5. Elaborarea setului de recomandări pentru managementul proiectelor un iversitare de cercetare și dezvoltarea talentelor 4.5. USC/ TR
PL 5

(QPN)

Planul de calitate

 

Lider: EPDRI, Slovenia

5.1. Rapoarte interne de calitate 5.1. Rapoarte interne de calitate 5.1. EPDRI
5.2. Rapoarte externe de evaluare 5.2. Rapoarte externe de evaluare 5.2. EPDRI
5.3. Reglarea finală a procedurilor și reglementărilor universitare 5.3. Organizarea reglării finale ale procedurilor 5.3. CR
PL 6

(DISS)

Diseminare & exploatare

 

Leader: CR, Moldova

6.1. Campania universitară și națională privind IoHE în Moldova 6.1 Organizarea evenimentelor naționale de diseminare 6.1. CR
6.2. Campania de promovare a învățământului superior și  cercetării din Moldova la EHEA și ERA 6.2 Organizarea evenimentelor de diseminare internațională 6.2. EPDRI
6.3. Site-ul proiectului 6.3 Design și menținerea site-ului web al proiectului 6.3. ASEM
PL 7

(MNGT)

Management

 

Lider: ASEM, Moldova

7.1. Realizarea coordonării proiectului 7.1. Întâlniri de coordonare 7.1. ASEM
7.2. Realizarea managementului financiar al proiectului 7.2. Raport intermediar și final 7.2. ASEM

 

1. Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM 8.   Ministerul Educației al Republicii Moldova – MERM
2. Universitatea Tehnică a Moldovei – UTM 9.   Buckinghamshire New University, Marea Britaniei – BUCKS
3. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – UASM 10.  Universitatea Mykolas Romeris, Lituania – MRU
4. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți – USARB 11.  Universitatea din Maribor, Slovenia – UM
5. Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – USC 12.  Universitatea Maastrich, Olanda – MGSoG
6.    Universitatea de Stat din Comrat – KDU 13.  European Policy Development and Research Institute, Slovenia – EPDRI
7.    Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – CR 14.  „Trimetrica” S.R.L. – TR

REALIZĂRI

Echipa Perioada și locul desfășurării activităților Scopul activităților Link-uri utile
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM 23-24 martie 2017

 

Academia de Stidii Economice a Moldovei

 

 

Participare la Forumul Internațional ”TRIANGLE 2017 – Fostering International Cooperation for Strengthening Knowledge Triangle in Moldova” http://elevate-project.md/events/workshop-on-iohe-in-moldova-23-24-march-2017/

 

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/Programme.pdf

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM 23-24 martie 2017

 

Academia de Stidii Economice a Moldovei

 

Participare la primă Intâlnire a Consorțiumului http://elevate-project.md/events/1st-consortium-meeting-23-24-march-2017/

 

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/ELEVATE_CONSORTIUM-MEETING_March_PROGRAMME_FINAL.pdf

Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector UTM,

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

3-7 iulie 2017

 

Universitatea Maastrich, Olanda

Vizită de studiu la Universitatea Maastrich, Olanda http://elevate-project.md/events/study-visit-to-the-university-of-maastricht-nl-3-7-july/

 

 

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Irina COJUHARI, conf. univ., dr., Departamentul Ingineria Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

16-22 iulie 2017

 

Buckinghamshire New University, Marea Britaniei

 

Vizită de studiu la Buckinghamshire New University http://utm.md/blog/2017/07/18/delegatia-utm-studiaza-experienta-universitatii-din-buckinghamshire/

 

http://elevate-project.md/events/study-visit-to-bucks-university-uk-16-22-july/

 

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV,             Serviciul Relații Internaționale, UTM

6-10 noiembrie 2017

 

Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris, Lituania http://elevate-project.md/events/study-visit-to-mykolas-romeris-university-lithuania/

 

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/ELEVATE_study-visit_programme-1.pdf

 

 

Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector UTM,

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Mircea Bernic, prof. Univ., dr hab., Prorector pentru cercetare și doctorat UTM

Tatiana Lucinschi, șef Serviciul Relații Internaționale

21-26 noiembrie 2017

 

Universitatea din Maribor, Slovenia

Vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Slovenia http://utm.md/blog/2017/11/24/vizita-de-studiu-a-echipei-utm-la-universitatea-din-maribor/

 

http://elevate-project.md/events/study-visit-to-university-of-maribor-slovenia/

 

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/1_ELEVATE_Study-vist-to-UM_SLOVENIA_-PROGRAMME_FINAL.pdf

Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector UTM,

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

 13-17 februarie 2018

 

Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

 Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris, Lituania http://utm.md/blog/2018/02/15/vizita-de-studiu-la-vilnius/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Tatiana Lucinschi, șef Serviciul Relații Internaționale

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

 Noiembrie – decembrie, 2017  Au fost colectate şi analizate datele privind internaţionalizarea activităţii UTM în perioada 2010-2017 şi a fost completat Chestionarul cu scopul evaluării acţiunilor de internaţionalizare ale UTM Cap. 1 Politici / Strategii de internaţionalizare File PDF

Cap.2 Internaţionalizarea privind mobilitatea studenţilor File PDF

Cap.3 Internaţionalizarea privind mobilitatea cadrelor didactice File PDF

Cap.4 Internaţionalizarea privind programele educaţionale File PDF

Cap.5 Internaţionalizarea privind cercetarea şi evenimentele internaţionale File PDF

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV,

 Pe parcursul anului 2017  Sunt dezvoltate instrumentele de comunicare a activităților planificate și a celor realizate pe pagina web a proiectului http://proiecte.utm.md/  de pe site-ul www.utm.md. http://proiecte.utm.md/elevate/activitati-elevate/

 

www.utm.md

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

30 noiembrie, 2017

Academia de Stidii Economice a Moldovei

Activitatea de management a proiectului ELEVATE

“Field Monitoring” ELEVATE

 File PDF