Vizita de lansare a proiectului (kick off) la Universitatea de Stat Tehnologia Alimentelor și Comerț din Harkov, Ukraina.

În perioada 21-22 decembrie 2017 membrii echipei de proiect 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE    „Higher education institutions for youth entrepreneurship’’ Ciloci Rafael șef department Economie și Management și Resitca Vladislav decan Facultatea Tehnologia Alimentelor au participat la ședința de coordonare, fiind discutate urmatoarele chestiuni:

 1. Obiectivele principale ale proiectului „Instituții de învățământ superior pentru dezvoltarea antreprenoriatului tinerilor’’
 2. Realizarea cercetărilor privind dezvoltarea antreprenoriatului în rîndul tinerilor în țările partenere ale proiectului
 3. Întâlniri de lucru ale partenerilor
  • Aspecte ale dezvoltării antreprenoriatului în Ucraina, Belarus și Moldova
  • Experiența antreprenoriatului în rândul tinerilor în contextul integrării europene în statele baltice
  • Probleme și perspective ale antreprenoriatului în rîndul tinerilor în țările din Transcaucazia
 4. Elaborarea unui curs de instruire privind specificul activității de afaceri în contextul integrării europene în țările partenere
 5. Dezvoltarea unei platforme online de comunicare, schimb de bune practici, căutarea de potențiali parteneri de afaceri pentru tinerii antreprenori și centre de formare a antreprenoriatului în instituțiile de învățământ superior din țările partenere
 6. Organizarea activității centrelor de formare și a antreprenoriatului în rîndul tinerilor
 7. Organizarea conferinței științifice „Antreprenoriatul în rîndul tinerilor în țările Parteneriatului Estic: formare și perspectivele de dezvoltare”
 8. Organizarea  concursului de business plan  pentru tineri
 9. Organizarea atelierilor naționale
 10. Discutarea chestiunilor financiare
 11. Discutarea Acordului de parteneriat.

Universitatea Tethnică (UTM) și Academia de Studii Economice (ASEM) sunt partenere în proiectul ERASMUS + HEIFYE (Higher education institutions for youth entrepreneurship – Intituțiile superioare de învățământ pentru antreprenoriatul în rândul tinerilor), care are menirea să susțină antreprenoriatul tinerilor. În repioada 15-17 mai 2018 UTM si ASEM au reprezentat Republica Moldova la reuniunea de la Gomel, Belarus in cadrul Săptămânii Antreprenoriatului. La seminarul “Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret in Ucraina, Belorusia si Moldova in contextul integrarii europene” planificat în cadrul proiectului HEIFYE și organizat la Universitatea economico-comercială a cooperației de consum din Belorusia, conf.univ.dr. Ciloci Rafael și conf.univ.dr. Crucerescu Cornelia au informat despre aspectele antreprenoriatului în rândul tineretului în Republica Moldova si suportul UTM în inițierea în afaceri a tinerilor. În perioada menționată a fost organizată ediția a 10-a a Cempionatului Internațional “Tineretul și Antreprenoriatul”, unde reprezentanții UTM au fost implicați în calitate de juriu pentru evaluarea planurilor de afaceri prezentate de 14 grupe de tineri din diferite instituții superioare de învățământ din Belorusia, Ucraina și Rusia.

În perioada 21.06-23.06.20118 reprezentanții UTM dr.conf.univ. Crucerescu Cornelia și dr.conf.univ. Țurcan Rina au participat  la reuniunea de la Riga în cadrul căreia au derulat activitățile Seminarului „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret in Letonia”, planificat în cadrul proiectului HEIFYE. Lucrările Seminarului s-au desfășurat în incinta Școalii Superioare de Business, Artă și Tehnologii „RISEBA”. Printre subiectele cheie puse în discuție au fost modalitățile de susținere a antreprenoriatului în rândul tinerilor, în special incubatoarele de afaceri. Partenerii lituanieni au informat despre principiile de organizare a incubatorului de afaceri de la instituția „RISEBA”, printre care a fost menționat outsousingul ca metoda cu costuri mici de întreținere a incubatorului iar business couch-ingului și mentoratului acordânduise un rol decisiv în ghidarea tinerilor antreprenori rezidenți.

Au fost organizate vizite la tinerii antreprenori – foștii rezidenți ai incubatorului de afaceri „RISEBA” și la instituția financiară de dezvoltare a antreprenoriatului ALTUM.

La ședința partenerilor de proiect au fost totalizate activitățile deja desfășurate și discutate momentele organizatorice pentru următoarele activități prevăzute de proiect.

În cadrul implementării proiectului  pe  perioada 10-14 septembrie 2018 la Universitatea Shota Rustaveli, Batumi, Georgia au participat Dl Todos Petru, profesor, manager al proiectului și Ciloci Rafael coordonator al proiectului la reuniunea  de lucru a partenerilor și conferința științifică și practică internațională „Antreprenoriatul pentru tineri în țările Parteneriatului Estic: Experiența Formativă și Perspectivele de Dezvoltare ” și seminarul internațional „Probleme și perspective ale antreprenoriatului tinerilor în Georgia și Armenia”. Au fost  prezentate rezultatele preliminare ale studiului dezvoltării antreprenoriatului  pentru tineret în țările partenere și particularitățile antreprenoriale naționale. Au fost împărtăşite cele mai bune practici în vederea promovării și stimulării antreprenoriatului. Dl Ciloci Rafael în cadrul  conferinței a prezentat raportul ,, Dezvoltarea antreprenoriatului în rîndul tinerilor- analiză comparată”.