• Şedință a Grupului de lucru al Proiectului Erasmus+ N° 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam/LMPI. 13 aprilie, 2017, UTM (Ștefan cel Mare, 168, sala 1-205). http://utm.md/blog/2017/04/14/prima-sedinta-a-grupului-de-lucru-al-proiectului-erasmus-lmpi/
  • A fost constituită structura de conducere pe două nivele – Grupul de Proiect Internațional (GPI) și Grupul de Proiect Regional (GPR), responsabilă de cadrul politic, executiv, logistic și metodologic de proiect cu instrumente de diagnosticare, resurse și metodologii.
  • Atelierul de lucru GPI 1 (Lion, Franța) cu participarea reprezentanților partenerilor universitari.
  • Şedința de pregătire a atelierului de lucru GPR 1, organizată și realizată de Coordonatorul local al proiectului (UTM, Chef de file) cu participarea partenerilor din RM.
  • Atelierele de lucru GPR 1 și GPR 2 la care au participat reprezentanți din UE (Grenoble, Franța și Universitatea din Piraeus, Grecia).
  • A fost stabilită și aprobată componența grupului de persoane care au în sarcină elaborarea curriculumului (20 profesori și 6 reprezentanți din industrie), a fost identificată și aprobată lista persoanelor, care a format delegația RM pentru vizita des studiu în Grecia.
  • A fost efectuat sondajul on-line, destinat identificării competențelor, elaborării fișelor de program și a curricumulurilor pentru programele de licență și master. Au fost analizate rezultatele sondajului, identificate competențele și elaborate fișele specialităților pentru programele de licență și master profesional în domeniul protecției informației.
  • Au avut loc 4 misiuni de consultanță și activități comune ale partenerilor din Italia, Franța și Grecia cu echipele din RM.
  • Atelierul de lucru, organizat de partenerii Uninettuno (Italia) și GIP FIPAG (Franța), a fost verificată documentația financiară și raportările în primul an de activitate pentru participanții în proiect din toate cele 29 instituții. La acest parametru echipa RM a fost declarată campion.
  • Misiune de monitorizare a activităților din partea Oficiului Central Erasmus+ (Bruxelless) și o misiune de audit din partea auditorului intern al proiectului (CESIE, Italia). Rezultatele oficiale ale acestor misiuni vor fi făcute publice până în luna februarie 2018. http://utm.md/blog/2017/12/14/proiectul-lmpi-primele-totaluri/