LMPI

Durata proiectului: 16.10.2016 – 15.10.2019

Probleme majore pentru MD, KZ și VN:

 • Lupta contra criminalității cibernetice.
 • Proiectarea, dezvoltarea unor arhitecturi de rețea securizate.
 • Asigurarea mentenanței rețelelor.

Priorități

 • Securizarea rețelelor informatice ale întreprinderilor,
 • Depășirea lacunelor de calificare pentru domeniul proiectare și întreținere a rețelelor,
 • Profesionalizarea programelor de studiu din universități,
 • Promovarea dezvoltării profesionale a personalului și a tineretului în metodologiile tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor (prioritate orizontală),
 • Preluarea experienței practice antreprenoriale în educație, formare și munca cu tineretul (prioritate orizontală).

Obiective generale

 • Favorizarea reformei și modernizării învățământului superior în țările partenere,
 • Îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior în țările partenere,
 • Încurajarea dezvoltării reciproce a resurselor umane,
 • Ameliorarea nivelului de prezență în rețea a instituțiilor de învățământ superior și institutele de cercetare între țările partenere și ale statelor membre ale UE,
 • Modernizarea curriculei în discipline academice identificate ca priorități de către țările partenere prin intermediul Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), sistemul de trei cicluri și recunoașterea diplomelor.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea de parteneriate pentru mobilitatea profesorilor și a studenților,
 • Perfecționarea a 24 profesori în UE (10 KZ în BG, 8 MD în GR, 6 VN în ES),
 • În fiecare din cele 3 țări partenere crearea/perfecționarea studiilor de licență și master profesionist în securitatea sistemelor informatice adaptate nevoilor întreprinderilor (diplome duble sau comune),
 • În fiecare din cele 3 țări partenere elaborarea/perfecționarea programelor și conținuturilor cursurilor de specialitatea cu admiterea la studii a 270 studenți,
 • În fiecare din cele 3 țări partenere crearea unui modul de instruire continuă destinat formării profesionale în domeniul securității cibernetice,
 • În fiecare din cele 3 țări partenere crearea unui Centru de excelență cu resurse și servicii pentru securitatea sistemelor informatice,
 • Sporirea nivelului de angajare a studenților din domeniul securității cibernetice.

Proiectul se înscrie în prioritățile ministerelor pentru renovarea cursurilor în conformitate cu procesul de la Bologna ți a universităților care pregătesc sau vor pregăti specialiști calificați pentru domeniul securității cibernetice.

Plusvaloare europeană

 • Abordare interinstituțională,
 • Perfecționarea profesorilor în laboratoare europene bine echipate,
 • Finanțarea de noi platforme tehnologice.

Caracter inovativ

 • Abordare globală și interdisciplinară în locuri de muncă IT, în curriculum-ul de formare, pentru proiectarea și punerea în aplicare a noilor produse de formare în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Procesul Bologna,

Cursuri de formare disponibile în învățământ deschis la distanță (IDD) din resurse de învățare digitale, achiziționarea de noi competențe