Echipa PBLMD este constituită din experţi din univerşităţile partenere UE, co-beneficiari locali din Republica Moldova, precum şi experţi externi. Sunt 4 parteneri UE, 6 parteneri de proiect MD şi 5 parteneri asociaţi MD direct implicaţi în implementarea proiectului.

În cadrul proiectului sunt 6 echipe de lucru – câte 1 echipă per partener MD. Fiecare echipă are un lider de echipa din instituţia parteneră MD, 4-5 cadre didactice din instituţia parteneră MD şi 2-3 mentori din instituţiile partenere UE. Aceste echipe de lucru realizează activităţi de elaborare, exploatare şi diseminare în cadrul propriilor universităţi cu privire la propriile programe de studii bazate – parţial sau integral – pe PBL.

 

Coordonator UE

Universitatea Aalborg (AAU) http://www.en.aau.dk/ – dr. Romeo Turcan, conf. univ., Afaceri Internaţionale şi Antreprenoriat

 

Coordonator naţional

Universitatea Tehnică a Moldovei, www.utm.md – Larisa Bugaian prof. univ. dr. hab prorector UTM pe Probleme Financiare şi Relaţii Internaţionale;  Viorel Bostan, dr. hab., prof. univ., rector – coordonator instituțional de proiect.

 

Parteneri UE

Universitatea Aalborg, prim-titular (Denemarca,  www.aau.dk)

Olav Jull Sørensen, Erik de Graaff, Lars Peter Jensen, Mona-Lisa Dahms, Aida Guerra, Claus Monrad Spliid, Jeppe Emmersen, Diana Stentoft, Romeo V. Turcan

Institutul Regal de Tehnologie (Suedia, www.kth.se)

Olga Kordas, Monika Olsson, Nils Brandt, Mats Hansson

Universitatea din Gloucestershire (Marea Britanie, www.glos.ac.uk)

Colin Simpson, Kenny Lynch, Dr. Jim Keane, Clive Kerridge

Universitatea din Siegen (Germania, www.uni-siegen.de )

Ralph Dreher, Nils Goldschmdit, Steffen Jaschke, Johannes Straberg

 

Parteneri naţionali

Academia de Studii Economice din Moldova (www.ase.md)

Ala Cotelnic, Lilia Covas, Irina Dorogaia, Angela Solcan, Liudmila Stihi

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (www.usarb.md)

Valentina Pritcan, Veaceslav Pinzari, Eduard Boisteanu, Daniela Pojar, Ina Odinokaia

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul (www.usch.md)

Andrei Popa, Svetlana Birlea, Irina Todos, Liudmila Rosca-Sadurschi, Natalia Zarisneac

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” www.usmf.md)

Mihail Gavriliuc, Mircea Betiu, Stela Cojocaru, Vioica Macovei

Universitatea de Stat din Moldova (www.usm.md)

Angela Niculita, Eduard Serbenco, Natalia Suceveanu, Natalia Zamfir, Valentin Rosca

Universitatea Tehnică a Moldovei (www.utm.md)

Ion Balmuş, Victor Beşliu, Viorel Bostan, Dumitru Ciorba, Rafael Ciloci, Larisa Bugaia

 

Parteneri asociaţi

  • Ministerul Educației (MEd) – edu.gov.md
  • Agenția Națională pentru Aşigurarea Calității și Acreditare (ANACA) – www.anacip.md
  • Conşiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM)
  • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODŞIMM) – odimm.md
  • Universitatea Tehnică a Moldovei (utm.md)

 

Echipa UTM

Echipa de implementare a proiectului 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP “Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)” din cadrul programului European ERASMUS +

 

Program de studii, ciclul I – Licenţă  Tehnologii Informaţionale

Ciorba Dumitru (lider al echipei pentru programe de studii – dumitru.ciorba@ati.utm.md),

Balan Mihaela, Calin Rostislav, Besliu Victor, Melnic Radu, Ciloci Rafael.

Parteneri UE: Ivan AAen (AAU), David Johnston (UoG)

 

Program de studii, ciclul I – Licenţă Design de Produs  (Universitatea Tehnică a Moldovei/Proiect de Competitivitate USAID)

Podborschi Valeriu (lider al echipei pentru programe de studii – podborschi.valeriu@gmail.com), Vaculenco Maxim

Parteneri UE: Marianne Denise J. Stokholm (AAU)

Echipa UTM de formare pedagogică

Vasiliev Maria (lider al echipei de formare pedagogică – vasiliev.maria@yahoo.com),

Gogoi Elena, Cojuhari Irina, Catruc Mariana

Mentori UE: Ivan AAen (AAU), David Johnston (UoG)