Despre proiectul TEACH ME

Beneficiarii primari ai acestui proiect sunt profesorii din instituțiile de învățământ superior din Moldova, dispuși să-și diversifice abilitățile, abordările și capacitățile pedagogice pentru a transmite mai eficient cunoștințele lor către studenți. Indirect, de proiect vor beneficia și studenții din educația terțiară, cursanții adulți și studenții cu dizabilități.

Proiectul își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.

Obiectivul principal al proiectului:     

  • Îmbunătățirea şi stimularea abilităților pedagogice şi digitale ale cadrelor didactice

Obiective specifice:

  • Crearea rețelei de Centre universitare de Formare Profesională Continua e-instruire ;
  • Elaborarea şi implementarea cursurilor noi de formare profesională continua cu abordări pedagogice inovative şi utilizarea TIC;
  • Adaptarea serviciilor de Formare Profesională Continuă la strategiile de predare inovativă

Rezultate scontate în proiect

  • Studierea practicilor moderne de predare şi învățare inovative în formare continua a adulților în Europa;
  • Reproiectarea metodologiei cursurilor de formare profesională continua a cadrelor didactice la Dep. FC CD;
  • Dezvoltarea şi acreditarea a 2 cursuri noi de formare profesională continua: “Abordări pedagogice inovative” şi “E-instruirea pentru formarea continuă a cadrelor didactice”;
  • Diseminarea strategiei proiectului în formarea profesională continua a adulților (specialiștilor din economia națională) la centrele specializate de formare profesională continua UTM.

Durata proiectului: 15.10.2015 – 14.10.2018 (36 luni).

Volum finanțare:  buget total – 683.225 Euro, inclusiv – 66641 Euro finanțare UTM.