Proiectul Connect este structurat în 7 pachete de lucru (PL). Fiecare pachet de lucru definește în detaliu acțiunile necesare pentru a fi întreprinse, termenele și procesul de gestionare pentru a obține rezultate planificate.

PL1. Pregătirea, care include următoarele activități:

 • 1.1 Planul Managementului Proiectului,
 • 1.2 Ședința de lansare a proiectului  in Moldova, și planul ședințelor viitoare,
 • 1.3 Termenii de referință pentru membrii grupului de consultanță (Advisory Group) și pentru Evaluatorul Extern;

Termen: 01-02-2021 – 30-04-2021

Implementarea proiectului se va realiza în 3 etape, după cum urmează:

Etapa 1: PL2. Crearea suportului teoretico-practic pentru dezvoltarea inteligenței competitive a studenților:

 • 2.1 Elaborarea unui raport integral pe starea de lucruri în IÎS,
 • 2.2 Organizarea cursurilor de dezvoltare a competențelor hard și soft pentru personalul IÎS,
 • 2.3 Elaborarea cursurilor;

Termen: 01-03-2021 – 31-03-2022

Etapa 2: PL3. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii:

 • 3.1 Amenajarea spațiilor fizice,
 • 3.2 Procurarea și instalarea echipamentului,
 • 3.3 Elaborarea cursurilor MOOC;

Termen: 15-01-2021 – 31-03-2022

Etapa 3: PL4. Implementarea unei noi abordări non-formale și utilizarea în comun a spațiilor fizice:

 • 4.1 Implementarea cursurilor referitoare la programe de accelerare,
 • 4.2 Implementarea cursurilor de formare a competențelor digitale,
 • 4.3 Implementarea cursurilor de teatru și dans,
 • 4.4 Încorporarea noilor abordări în curricula IÎS,
 • 4.5 Interconectarea universităților cu mediul real prin intermediul activităților comune,
 • 4.6 Organizarea Concursului,
 • 4.7 Conferința finală.

Termen: 15-01-2021 – 31-12-2023

Diseminarea, asigurarea calității și gestiunea proiectului se va realiza prin PL5, PL6 și PL7

PL5. Diseminarea

 • 5.1 Elaborarea planului de diseminare și de implementare,
 • 5.2 Organizarea evenimentelor de networking University Management Breakfast,
 • 5.3 Dezvoltarea și menținerea site-lui web,
 • 5.4 Dezvoltarea  și publicarea  testimonialelor și a materialelor de marketing,
 • 5.5 Crearea rețelei  interuniversitare de livrare de conținuturi,
 • 5.6 Organizarea sesiunilor de formare a formatorilor pentru instituțiile de învățământ superior din EaCP, care nu fac parte din proiect,
 • 5.7 Semnarea acordurilor de colaborare între instituțiile și companiile partenere,
 • 5.8 Elaborarea prezentărilor și publicațiilor.

Termen: 15-01-2021 – 31-12-2023

PL6. Controlul calității și monitoring

 • 6.1 Constituirea sistemului de control a calității,
 • 6.2 Controlul și monitorizarea  proceselor și a resultatelor.

Termen: 15-01-2021 – 14-01-2024

PL7. Managementul proiectului

 • 7.1 Organizarea ședințelor de gestiune a proiectului,
 • 7.2 Dezvoltarea procedurilor de gestiune a proiectului.

Termen: 15-01-2021 – 15-01-2024