Termen de executare: 15.01.2021– 14.01.2024

Buget: 932 798.00 Euro

Coordonator: Universitatea de Stat din Moldova

Scopul de bază:

Proiectul vizează consolidarea relațiilor universitate-industrie bazată pe abordarea antreprenorială inteligentă (multidimensională) în instituțiile de învățământ superior din țările parteneriatului pstic (EaPC) și consolidarea inteligenței competitive (comportamente, abilități, mentalități) a studenților și absolvenților și a capacității acestora de a crea locuri de muncă.

Obiective specifice:

  • Consolidarea capacitățiilor de predare și învățare a universităților din Moldova (MD), Armenia (AM), Georgia (GE) urmare a aplicării celor mai bune practici din țările programului în domeniul antreprenoriatului, IT, comunicării și educației artistice/de autoexprimare;
  • Consolidarea infrastructurii de huburi co-creative care susțin studenții care generează, dezvoltă, comercializează propriile idei inovatoare prin antreprenoriat și /sau inovație deschisă în cele trei țări implicate în proiect;
  • Consolidarea comportamentelor și abilităților antreprenoriale ale studenților, precum și ale modelelor de busines ale viitoarelor întreprinderi înființate de studenți și oferirea de suport companiilor recent încorporate în mediul universitar;
  • Introducerea și implementarea unei modalități noi și inovatoare de interconectare a universităților cu întreprinderile prin activități de asociere;
  • Consolidarea implicării studenților care nu beneficiază de formări antreprenoriale conform curriculei și îmbunătățirea învățării bazată pe probleme, a abilitățile antreprenoriale, comportamentelor, mentalităților prin abordare interdisciplinară ca urmare a revizuirii curriculei și a evenimentelor de diseminare.