Activități COOPERA

Proiectul COOPERA este centrat în jurul a șapte pachete de lucru (PL) care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse, precum şi partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele și setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Denumirea Livrabilelor Activități Liderul de activitate

PL1: ANALIZA ȘI COLECTAREA DATELOR

Lider: P1-ASEM / MD Co-Lider: P11-UdL / ES

L1.1 Pregătirea implementării generale a proiectului asigurată A1.1.1. Participarea la reuniunea membrilor proiectului

A1.1.2. Elaborarea Manualului Proiectului

A1.1.3. Elaborarea și semnarea acordurilor de parteneriat

P1-ASEM / MD
L1.2 Necesitățile companiilor pentru Învățământ Superior Dual (DHE) identificate A1.2. Finalizarea sondajelor privind necesitățile companiilor pentru DHE P3-ULIM / MD;

P7- KhNU / UA

PL2: MODEL DE EDUCAȚIE SUPERIORĂ FLEXIBILĂ ȘI GENERICĂ (DHEM) 

Lider: P13- AWSB / PL     Co-lider: P12-VUM / BG

L2.1 Model de învățământ superior dual (DHEM) flexibil și generic dezvoltat A2.1.1. Formarea grupurilor de lucru ale proiectului

A2.1.2. Efectuarea de vizite de studiu la partenerii UE

P1-ASEM / MD
  A2.1.2 / Vizita de studiu la Akademia WSB / POLONIA

Vizita de studiu în Polonia în cadrul proiectului COOPERA

P13- AWSB / PL
A2.1.2 / Vizita de studiu la Universitatea de Stat Cooperativă Baden-Wuerttemberg / GERMANIA

Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ COOPERA la DHBM (Germania)

P10-DHBW / DE
A2.1.2 / Vizita de studiu la Universitatea de Lleida / SPANIA

Vizită de studiu în cadrul proiectului Erasmus+ COOPERA la universitatea Lleida (Spania)

P11-UdL / ES
A2.1.2 / Vizita de studiu la Universitatea de Management din Varna / BULGARIA

Vizită de studiu în Bulgaria în cadrul proiectului Erasmus+ COOPERA

P12-VUM / BG
  A2.1.3 / Organizarea COOPERA Expert Workshop

Atelierul de experți COOPERA

P1-ASEM / MD;

P6-KROK / UA

  A2.1.3 / Modelul flexibil și generic de învățământ superior dual (DHEM) pentru Moldova și Ucraina

PL3: CREAREA CONDIȚIILOR JURIDICE ȘI A ALTOR CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA DHE

Lider: P11-Udl / ES    Co-Lider: P10-DHBW / DE

L3.1 Cartea albă privind DHE elaborată A3.1.1 Formarea Grupului de Lucru pentru Politici Naționale (NPTFG)
A3.1.2 Elaborarea cărții albe despre DHE
P4- MECRRM / MD;

P9-MESU / UA

L3.2 Recomandări pentru modificări la Legea învățământului superior asigurate A3.2. Crearea de modificări la Legea învățământului dual și Legea învățământului superior P4- MECRRM / MD;

P9-MESU / UA

L3.3 Liniile directoare privind implementarea DHE elaborate A3.3. Elaborarea liniilor directoare privind implementarea DHE P1-ASEM / MD;

P6-KROK / UA

PL4: TESTARE PILOTĂ A DHEM-ULUI FLEXIBIL ȘI GENERIC

Lider: P10-DHBW / DE   Co-lideri: P13- AWSB / PL

L4.1 Programe duale de studiu elaborate A4.1.1. Identificarea și definirea conceptuală a programelor de studii duale

 Programe de studii duale la UTM

A4.1.2. Elaborarea și semnarea acordurilor

UTM a semnat acorduri de colaborare cu 6 companii notorii din Republica Moldova în domeniul învățământului superior dual

P2-TUM / MD;

P6-KROK / UA

L4.2 Materiale pentru DHEM specifice elaborate A4.2. Elaborarea materialelor de instruire P3-ULIM / MD;

P8-ONEU / UA

L4.3 Echipament achiziționat A4.3. Achiziționarea de echipamente P1-ASEM / MD
L4.4 Pilotarea programelor de studiu dual realizată A4.4. Pilotarea programelor de studii duale P3-ULIM / MD;

P5-UzhNU / UA

L4.5 Feedback-ul părților interesate asigurat A4.5. Asigurarea feedback-ului părților interesate cu privire la programele de studii duale P2-TUM / MD;

P7-KhNU / UA

PL5: ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI MONITORIZARE

Lider: P14-EPDRI / SI

L5.1 Rapoarte de evaluare interne întocmite A5.1.1 Elaborarea manualului de monitorizare și evaluare

A5.1.2 Efectuarea vizitelor de monitorizare
A5.1.3 Elaborarea rapoartelor de evaluare internă

P14-EPDRI / SI.
L5.2 Rapoarte de evaluare externe întocmite A5.2.1. Elaborarea rapoartelor externe
A5.2.2. Raport de audit
P1-ASEM / MD
L5.3 Ajustarea procedurilor și reglementărilor realizate A5.3. Organizarea, ajustarea reglementărilor și a procedurilor P1-ASEM / MD

PL6: DISEMINARE, EXPLOATARE ȘI DURABILITATE

Lider: P12-VUM / BG    Co-lideri: P1-ASEM / MD

L6.1 Campanie internațională realizată A6.1.1 Definirea planului de diseminare, exploatare și sustenabilitate

A6.1.2 Proiectarea materialelor de identitate a proiectului și a paginii web

http://coopera-project.ase.md/

https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova

https://proiecte.utm.md/coopera/

Programul AI

Programul RM

Video promoțional Studii Duale la UTM

P1-ASEM / MD
L6.2 Campanie națională realizată A6.2. Diseminarea mass-media națională

Premieră la UTM – studii duale inginerești la programele de licență „Automatică și informatică” și „Robotică și mecatronică”

Universitatea Tehnică a Moldovei și șase companii notorii din Republica Moldova au încheiat Acorduri de colaborare în domeniul învățământului superior dual

UTM a participat la celebrarea a 35 de ani a celui mai longeviv, amplu și de succes program educațional al UE, programul ERASMUS+

P3-ULIM / MD;

P7-KhNU / UA

L6.3 Campanie universitară realizată A6.3.1 Evenimente de diseminare la nivel de universitate

https://utm.md/blog/2021/05/14/experienta-proiectelor-erasmus-la-utm/

https://utm.md/blog/2021/10/15/sedinta-cluster-online-promovarea-si-diseminarea-proiectelor-erasmus-in-republica-moldova/

https://utm.md/blog/2021/12/17/diseminarea-rezultatelor-vizitelor-de-lucru-in-cadrul-proiectului-coopera/

https://utm.md/blog/2022/02/08/invatamantul-dual-la-utm-modele-si-solutii-de-implementare/

A6.3.2 Diseminare în mass-media instituțională

P2-TUM / MD

P8-ONEU / UA

L6.4 Rapoarte de diseminare și durabilitate întocmite A6.4 Pregătirea rapoartelor de diseminare și durabilitate P1-ASEM / MD;

P6-KROK / UA

L6.5 Rapoarte de exploatare întocmite A6.5 Pregătirea rapoartelor de exploatare  P1-ASEM / MD;

P6-KROK / UA

L6.6 Conferința finală organizată A6.6 Organizarea conferinței finale P1-ASEM / MD

PL7: MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Lider: P1-ASEM / MD

L7.1 Gestionare generală eficientă asigurată A7.1. 1. / Coordonarea proiectului zi de zi

https://utm.md/blog/2021/09/24/primul-atelier-de-lucru-a-proiectului-coopera/

https://utm.md/blog/2022/03/28/sedinta-de-managent-in-cadrul-proiectului-coopera-la-utm/

https://utm.md/blog/2022/04/06/sedinta-lucru-coopera-mec/

https://utm.md/blog/2022/05/25/sedinta-de-lucru-in-cadrul-proiectului-erasmus-coopera-2/

https://utm.md/blog/2022/08/25/sedinta-de-lucru-in-cadrul-proiectului-erasmus-coopera/

P1-ASEM / MD
L7.2 Reuniuni ale Comitetului de Conducere organizate A7.2.1./ Organizarea ședințelor Comitetului Director

Prima întâlnire a consorțiului   

A doua întâlnire a consorțiului

A treia întâlnire a consorțiului

A patra întâlnire a consorțiului

A7.2.1./ Organizarea reuniunilor comitetului de coordonare

Prima intalnire a comitetului de conducere a proiectului

L7.3 Raport intermediar și final prezentat A7.3.1 / Elaborarea rapoartelor trimestriale (R1-R6)

A7.3.2 / Elaborarea raportului intermediar

A7.3.3 / Elaborarea raportului final Raportul final (FR) (M36)