Coordonator și manager al Proiectului COOPERA

Olesea SIRBU,

dr., Prorector Relații Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova
e-mail: oleseasarbu@gmail.com

 

 

Coordonator și Manager Instituțional al  Proiectului COOPERA

Larisa BUGAIAN,

prof. univ., dr hab.
Director Centrul Erasmus+
Universitatea Tehnică a Moldovei
e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md