LIVRABILE

 

PL1: ANALIZA ȘI COLECTAREA DATELOR

L1.1 Pregătirea implementării generale a proiectului asigurată

A1.1.1. Participarea la reuniunea membrilor proiectului

A1.1.2. Elaborarea Manualului Proiectului

A1.1.3. Elaborarea și semnarea acordurilor de parteneriat

L1.2 Necesitățile companiilor pentru Învățământ Superior Dual (DHE) identificate

A1.2. Finalizarea sondajelor privind necesitățile companiilor pentru DHE

PL2: MODEL DE EDUCAȚIE SUPERIORĂ FLEXIBILĂ ȘI GENERICĂ (DHEM) 

L2.1 Model de învățământ superior dual (DHEM) flexibil și generic dezvoltat
A2.1.1. Formarea grupurilor de lucru ale proiectuluiA2.1.2. Efectuarea de vizite de studiu la partenerii UE

A2.1.3. Organizarea Atelierului de experți COOPERA

PL3: CREAREA CONDIȚIILOR JURIDICE ȘI A ALTOR CONDIȚII PENTRU IMPLEMENTAREA DHE 

L3.1 Cartea albă privind DHE elaborată
A3.1.1 Formarea Grupului de Lucru pentru Politici Naționale (NPTFG)
A3.1.2 Elaborarea cărții albe despre DHE
L3.2 Recomandări pentru modificări la Legea învățământului superior asigurate
A3.2. Crearea de modificări la Legea învățământului dual și Legea învățământului superior
L3.3 Liniile directoare privind implementarea DHE elaborate
A3.3. Elaborarea liniilor directoare privind implementarea DHE

PL4: TESTARE PILOTĂ A DHEM-ULUI FLEXIBIL ȘI GENERIC 

L4.1 Programe duale de studiu elaborate
A4.1.1. Identificarea și definirea conceptuală a programelor de studii duale

 Programe de studii duale la UTM

A4.1.2. Elaborarea și semnarea acordurilor

UTM a semnat acorduri de colaborare cu 6 companii notorii din Republica Moldova în domeniul învățământului superior dual

L4.2 Materiale pentru DHEM specifice elaborate
A4.2. Elaborarea materialelor de instruire
L4.3 Echipament achiziționat
A4.3. Achiziționarea de echipamente
L4.4 Pilotarea programelor de studiu dual realizată
A4.4. Pilotarea programelor de studii duale
L4.5 Feedback-ul părților interesate asigurat
A4.5. Asigurarea feedback-ului părților interesate cu privire la programele de studii duale

PL5: ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI MONITORIZARE 

L5.1 Rapoarte de evaluare interne întocmite
A5.1.1 Elaborarea manualului de monitorizare și evaluare

A5.1.2 Efectuarea vizitelor de monitorizare
A5.1.3 Elaborarea rapoartelor de evaluare internă

L5.2 Rapoarte de evaluare externe întocmite
A5.2.1. Elaborarea rapoartelor externe
A5.2.2. Raport de audit
L5.3 Ajustarea procedurilor și reglementărilor realizate
A5.3. Organizarea, ajustarea reglementărilor și a procedurilor

PL6: DISEMINARE, EXPLOATARE ȘI DURABILITATE 

L6.1 Campanie internațională realizată
A6.1.1 Definirea planului de diseminare, exploatare și sustenabilitateA6.1.2 Proiectarea materialelor de identitate a proiectului și a paginii web

http://coopera-project.ase.md/

https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova

https://proiecte.utm.md/coopera/

L6.2 Campanie națională realizată
• A6.2. Diseminarea mass-media națională

Premieră la UTM – studii duale inginerești la programele de licență „Automatică și informatică” și „Robotică și mecatronică”

Universitatea Tehnică a Moldovei și șase companii notorii din Republica Moldova au încheiat Acorduri de colaborare în domeniul învățământului superior dual

UTM a participat la celebrarea a 35 de ani a celui mai longeviv, amplu și de succes program educațional al UE, programul ERASMUS+

Programul AI

Programul RM

Video promoțional Studii Duale la UTM

L6.3 Campanie universitară realizată
• A6.3.1 Evenimente de diseminare la nivel de universitate
• A6.3.2 Diseminare în mass-media instituțională
L6.4 Rapoarte de diseminare și durabilitate întocmite
• A6.4 Pregătirea rapoartelor de diseminare și durabilitate
L6.5 Rapoarte de exploatare întocmite

A6.5 Pregătirea rapoartelor de exploatare 

L6.6 Conferința finală organizată
A6.6 Organizarea conferinței finale

PL7: MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

L7.1 Gestionare generală eficientă asigurată
L7.2 Reuniuni ale Comitetului de Conducere organizate
Prima întâlnire a consorțiului   

A doua întâlnire a consorțiului

A treia întâlnire a consorțiului

Prima intalnire a comitetului de conducere a proiectului

A patra întâlnire a consorțiului

L7.3 Raport intermediar și final prezentat