Activități ELEVATE

ELEVATE este centrat în jurul a şapte pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum şi  partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele şi setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Nr. Pachet de LucruDenumireaRezultate preconizateActivitățiLiderul de activitate
PL 1 (PREP)Analiza și colectarea datelor

 

 

Lider: EPDRI, Slovenia

1.1. Metodologie pentru colectarea & analiza a datelor1.1. Elaborarea metodologiei & designului a instrumentului de colectare a datelor1.1. EPDRI
1.2. Chestionare completate (colectarea datelor)1.2. Colectarea datelor – completarea chestionarelor1.2. CR
1.3. Note de interviu (validarea datelor)1.3. Validarea datelor – note de interviu1.3. ASEM
1.4. Profiluri de țară (analiza datelor)1.4. Analiza datelor – profiluri de țara1.4. EPDRI
1.5. Instrument online IoHE de benchmarking1.5. Elaborarea instrumentului online IoHE de benchmarking1.5. ASEM
PL 2

(DEV1)

Dezvoltarea și avansarea legislației naționale pentru internaționalizare

 

 

Lider: MGSoG, Olanda

2.1. Know-how privind baza legislativă națională de internaționalizare transferată în Moldova2.1 Organizarea workshopului national privind IoHE în Moldova

2.2. Efectuarea vizitei de studiu la Universitatea Maastricht

2.1. ASEM
2.2. Standardele de acreditare formulate și adoptate pentru diplomele comune și duble2.3. Formularea și adoptarea standardelor pentru acreditare ale diplomelor commune și duble2.2. MGSoG & ASEM
2.3. Strategia națională elaborată privind mobilitatea academică și recunoașterea diplomelor2.4. Dezvoltarea strategiei naționale privind mobilitatea academică și recunoașterea diplomelor2.3. EPDRI & CR
2.4. Strategia națională elaborată privind IoHE și cercetare2.5. Dezvoltarea strategiei naționale  privind IoHE și cercetare2.4. EPDRI & KDU
2.5. Benchmark-uri naționale elaborate privind mobilități outgoing și incoming2.6. Organizarea serviciului de informare privind mobilități outgoing

2.7. Dezvoltarea benchmarkurilor naționale privind mobilități incoming

2.5. EPDRI & MERM
PL 3Avansarea funcției de integrare universitară prin internaționalizare

 

 

Lider: MRU, Lituania

3.1. Modele identificate de internaționalizare de la parteneri UE, transferate și implementate la instituțiile de învățământ superior din Moldova3.1. Efectuarea vizitei de studiu la parteneri UE (Marea Britaniei, Olanda, Slovenia, Lituania)

3.2. Workshop privind organizarea diplomelor comune și duble

3.3. Elaborarea ghidurilor pentru practici instituționale și regulamentelor privind recunoașterea mobilităților

3.1 ASEM

 

3.2. UTM

 

3.3. KDU

3.2. Strategii de internaționalizare dezvoltate și adoptate la parteneri din instituțiile de învățământ superior în Moldova3.4. Dezvoltarea și adoptarea strategiilor universitare IoHE și de cercetare3.4. MRU
3.3. Strategii universitare adoptate pentru îmbunătățirea calității și scopului mobilității academice3.5. Dezvoltarea și adoptarea strategiilor universitare IoHE și de cercetare3.5. EPDRI
PL 4

(DEV3)

Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru participarea la colaborări internaționale la scară largă

 

 

Leader: BUCKS, United Kingdom

4.1. Traininguri organizate pentru personal din instituțiile de învățământ superior din Moldova  pentru a participa la colaborări internaționale la scară largă4.1. Efectuarea vizitelor de studiu la partenerii UE (UK, LT)4.1. BUCKS
4.2. Condițiile definite  pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini4.2. Identificarea condițiilor pentru recrutarea de doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini4.2. USAM
4.3. Plan de acțiune elaborat pentru participare la cercetarea europeană4.3. Organizarea workshopurilor SEC (Spațiul European de Cercetare)4.3. ASEM
4.4. Set de recomandări elaborat pentru managementul proiectelor universitare de cercetare și dezvoltarea talentelor4.4. Elaborarea recomandărilor privind managementul și dezvoltarea talentului4.4. ASEM
4.5. Elaborarea setului de recomandări pentru managementul proiectelor un iversitare de cercetare și dezvoltarea talentelor4.5. USC/ TR
PL 5

(QPN)

Planul de calitate

 

Lider: EPDRI, Slovenia

5.1. Rapoarte interne de calitate5.1. Rapoarte interne de calitate5.1. EPDRI
5.2. Rapoarte externe de evaluare5.2. Rapoarte externe de evaluare5.2. EPDRI
5.3. Reglarea finală a procedurilor și reglementărilor universitare5.3. Organizarea reglării finale ale procedurilor5.3. CR
PL 6

(DISS)

Diseminare & exploatare

 

Leader: CR, Moldova

6.1. Campania universitară și națională privind IoHE în Moldova6.1 Organizarea evenimentelor naționale de diseminare6.1. CR
6.2. Campania de promovare a învățământului superior și  cercetării din Moldova la EHEA și ERA6.2 Organizarea evenimentelor de diseminare internațională6.2. EPDRI
6.3. Site-ul proiectului6.3 Design și menținerea site-ului web al proiectului6.3. ASEM
PL 7

(MNGT)

Management

 

Lider: ASEM, Moldova

7.1. Realizarea coordonării proiectului7.1. Întâlniri de coordonare7.1. ASEM
7.2. Realizarea managementului financiar al proiectului7.2. Raport intermediar și final7.2. ASEM

 

 

1.Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM8.   Ministerul Educației al Republicii Moldova – MERM
2.Universitatea Tehnică a Moldovei – UTM9.   Buckinghamshire New University, Marea Britaniei – BUCKS
3.Universitatea Agrară de Stat din Moldova – UASM10.  Universitatea Mykolas Romeris, Lituania – MRU
4.Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți – USARB11.  Universitatea din Maribor, Slovenia – UM
5.Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – USC12.  Universitatea Maastrich, Olanda – MGSoG
6.   Universitatea de Stat din Comrat – KDU13.  European Policy Development and Research Institute, Slovenia – EPDRI
7.   Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – CR14.  „Trimetrica” S.R.L. – TR

 

REALIZĂRI

EchipaPerioada și locul desfășurării activitățilorScopul activitățilorLink-uri utile
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM23-24 martie 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la Forumul Internațional ”TRIANGLE 2017 – Fostering International Cooperation for Strengthening Knowledge Triangle in Moldova”http://elevate-project.md/events/workshop-on-iohe-in-moldova-23-24-march-2017/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/Programme.pdf

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM23-24 martie 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la primă întâlnire a Consorțiuluihttp://elevate-project.md/events/1st-consortium-meeting-23-24-march-2017/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/ELEVATE_CONSORTIUM-MEETING_March_PROGRAMME_FINAL.pdf

Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector, UTM

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

3-7 iulie 2017

Universitatea Maastrich, Olanda

Vizită de studiu la Universitatea Maastrich, Olandahttp://elevate-project.md/events/study-visit-to-the-university-of-maastricht-nl-3-7-july/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Irina COJUHARI, conf. univ., dr., Departamentul Ingineria Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

16-22 iulie 2017

 

Buckinghamshire New University, Marea Britanie

 

Vizită de studiu la Buckinghamshire New Universityhttps://utm.md/blog/2017/07/18/delegatia-utm-studiaza-experienta-universitatii-din-buckinghamshire/

http://elevate-project.md/events/study-visit-to-bucks-university-uk-16-22-july/

 

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, Serviciul Relații Internaționale, UTM

6-10 noiembrie 2017

 

Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris, Lituaniahttp://elevate-project.md/events/study-visit-to-mykolas-romeris-university-lithuania/

 

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/ELEVATE_study-visit_programme-1.pdf

 

 

Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector, UTM

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Mircea BERNIC, prof. Univ., dr hab., Prorector pentru cercetare și doctorat,UTM

Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relații Internaționale

21-26 noiembrie 2017

 

Universitatea din Maribor, Slovenia

Vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Sloveniahttps://utm.md/blog/2017/11/24/vizita-de-studiu-a-echipei-utm-la-universitatea-din-maribor/

http://elevate-project.md/events/study-visit-to-university-of-maribor-slovenia/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/1_ELEVATE_Study-vist-to-UM_SLOVENIA_-PROGRAMME_FINAL.pdf

Viorel BOSTAN, prof. univ.,dr. hab., Rector, UTM,

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

 13-17 februarie 2018

 

Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

 Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris, Lituaniahttps://utm.md/blog/2018/02/15/vizita-de-studiu-la-vilnius/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM3 aprilie 2018Ședința de lucru în vederea elaborării strategiei de internaționalizare a IS în R. Moldovahttps://utm.md/blog/2018/04/04/sedinta-grupului-de-lucru-in-vederea-elaborarii-strategiei-nationale-de-internationalizare-a-invatamintului-superior/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciul Relații Internaționale

26-27 aprilie 2018

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la a doua întâlnire a Consorțiuluihttps://utm.md/blog/2018/04/27/a-doua-sedinta-a-consortiului-proiectului-elevate/

TUM_second.consortium meeting

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM27 aprilie 2018

Universitatea Tehnică a Moldovei

Workshop. Dezvoltarea programelor de dublă diplomă și bune practici în organizarea serviciului de relații internaționale (Moldova)

 

https://.md/blog/2018/04/27/diplomele-duble-o-necesitate-imperioasa/utm
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Serghei ANDRONIC, Prorector pentru studii, UTM

Dinu ȚURCANU, Prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic,
imagine și comunicare, UTM

29 mai – 2 iunie 2018

Universitatea Maastricht Campus Brussels (Belgia)

Vizită de studii la Universitatea Maastricht Campus Brussels (Belgia)TUM.Bruxelle

https://utm.md/blog/2018/06/04/vizita-de-studii-la-universitatea-maastricht-campus-brussels-belgia-in-cadrul-proiectului-elevate/

Serghei ANDRONIC, Prorector pentru studii, UTM

Mircea BERNIC, prof. Univ., dr hab., Prorector pentru cercetare și doctorat, UTM

01 – 05 July 2018

Buckinghamshire New University (Marea Britanie)

Vizită de studii la Buckinghamshire New University (Marea Britanie)TUM.Buckinghamshire_engl
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciul Relații Internaționale

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

 Noiembrie – decembrie, 2017Au fost colectate și analizate datele privind internaționalizarea activității UTM în perioada 2010-2017 şi a fost completat Chestionarul cu scopul evaluării acțiunilor de internaționalizare ale UTMCap. 1 Politici / Strategii de internaţionalizare File PDF

Cap.2 Internaţionalizarea privind mobilitatea studenţilor File PDF

Cap.3 Internaționalizarea privind mobilitatea cadrelor didactice File PDF

Cap.4 Internaționalizarea privind programele educationale File PDF

Cap.5 Internaționalizarea privind cercetarea și evenimentele internaționale File PDF

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

 Pe parcursul anului 2017Sunt dezvoltate instrumentele de comunicare a activităților planificate și a celor realizate pe pagina web a proiectului de pe site-ul UTM.https://proiecte.utm.md/elevate/activitati-elevate/

 

www.utm.md

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

30 noiembrie, 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

Activitatea de management a proiectului ELEVATE

“Field Monitoring” ELEVATE

 File PDF
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM27 noiembrie 2018,

UTM

Prezentarea și aprobarea strategiei de internaționalizare pentru 2018-2023Strategia Internationalizare.Prezentare

Strategia de internationalizare instituțională a UTM 2018-2013