Activități ELEVATE

ELEVATE este centrat în jurul a șapte pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum şi  partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele și setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Nr. Pachet de Lucru Denumirea Rezultate preconizate Activități Liderul de activitate
PL 1 (PREP) Analiza și colectarea datelor

 

 

Lider: EPDRI, Slovenia

1.1. Metodologie pentru colectarea & analiza a datelor 1.1. Elaborarea metodologiei & designului a instrumentului de colectare a datelor 1.1. EPDRI
1.2. Chestionare completate (colectarea datelor) 1.2. Colectarea datelor – completarea chestionarelor 1.2. CR
1.3. Note de interviu (validarea datelor) 1.3. Validarea datelor – note de interviu 1.3. ASEM
1.4. Profiluri de țară (analiza datelor) 1.4. Analiza datelor – profiluri de țara 1.4. EPDRI
1.5. Instrument online IoHE de benchmarking 1.5. Elaborarea instrumentului online IoHE de benchmarking 1.5. ASEM
PL 2

(DEV1)

Dezvoltarea și avansarea legislației naționale pentru internaționalizare

 

 

Lider: MGSoG, Olanda

2.1. Know-how privind baza legislativă națională de internaționalizare transferată în Moldova 2.1 Organizarea workshopului national privind IoHE în Moldova

2.2. Efectuarea vizitei de studiu la Universitatea Maastricht

2.1. ASEM
2.2. Standardele de acreditare formulate și adoptate pentru diplomele comune și duble 2.3. Formularea și adoptarea standardelor pentru acreditare ale diplomelor commune și duble 2.2. MGSoG & ASEM
2.3. Strategia națională elaborată privind mobilitatea academică și recunoașterea diplomelor 2.4. Dezvoltarea strategiei naționale privind mobilitatea academică și recunoașterea diplomelor 2.3. EPDRI & CR
2.4. Strategia națională elaborată privind IoHE și cercetare 2.5. Dezvoltarea strategiei naționale  privind IoHE și cercetare 2.4. EPDRI & KDU
2.5. Benchmark-uri naționale elaborate privind mobilități outgoing și incoming 2.6. Organizarea serviciului de informare privind mobilități outgoing

2.7. Dezvoltarea benchmarkurilor naționale privind mobilități incoming

2.5. EPDRI & MERM
PL 3 Avansarea funcției de integrare universitară prin internaționalizare

 

 

Lider: MRU, Lituania

3.1. Modele identificate de internaționalizare de la parteneri UE, transferate și implementate la instituțiile de învățământ superior din Moldova 3.1. Efectuarea vizitei de studiu la parteneri UE (Marea Britaniei, Olanda, Slovenia, Lituania)

3.2. Workshop privind organizarea diplomelor comune și duble

3.3. Elaborarea ghidurilor pentru practici instituționale și regulamentelor privind recunoașterea mobilităților

3.1 ASEM

 

3.2. UTM

 

3.3. KDU

3.2. Strategii de internaționalizare dezvoltate și adoptate la parteneri din instituțiile de învățământ superior în Moldova 3.4. Dezvoltarea și adoptarea strategiilor universitare IoHE și de cercetare 3.4. MRU
3.3. Strategii universitare adoptate pentru îmbunătățirea calității și scopului mobilității academice 3.5. Dezvoltarea și adoptarea strategiilor universitare IoHE și de cercetare 3.5. EPDRI
PL 4

(DEV3)

Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru participarea la colaborări internaționale la scară largă

 

 

Leader: BUCKS, United Kingdom

4.1. Traininguri organizate pentru personal din instituțiile de învățământ superior din Moldova  pentru a participa la colaborări internaționale la scară largă 4.1. Efectuarea vizitelor de studiu la partenerii UE (UK, LT) 4.1. BUCKS
4.2. Condițiile definite  pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini 4.2. Identificarea condițiilor pentru recrutarea de doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini 4.2. USAM
4.3. Plan de acțiune elaborat pentru participare la cercetarea europeană 4.3. Organizarea workshopurilor SEC (Spațiul European de Cercetare) 4.3. ASEM
4.4. Set de recomandări elaborat pentru managementul proiectelor universitare de cercetare și dezvoltarea talentelor 4.4. Elaborarea recomandărilor privind managementul și dezvoltarea talentului 4.4. ASEM
4.5. Elaborarea setului de recomandări pentru managementul proiectelor un iversitare de cercetare și dezvoltarea talentelor 4.5. USC/ TR
PL 5

(QPN)

Planul de calitate

 

Lider: EPDRI, Slovenia

5.1. Rapoarte interne de calitate 5.1. Rapoarte interne de calitate 5.1. EPDRI
5.2. Rapoarte externe de evaluare 5.2. Rapoarte externe de evaluare 5.2. EPDRI
5.3. Reglarea finală a procedurilor și reglementărilor universitare 5.3. Organizarea reglării finale ale procedurilor 5.3. CR
PL 6

(DISS)

Diseminare & exploatare

 

Leader: CR, Moldova

6.1. Campania universitară și națională privind IoHE în Moldova 6.1 Organizarea evenimentelor naționale de diseminare 6.1. CR
6.2. Campania de promovare a învățământului superior și  cercetării din Moldova la EHEA și ERA 6.2 Organizarea evenimentelor de diseminare internațională 6.2. EPDRI
6.3. Site-ul proiectului 6.3 Design și menținerea site-ului web al proiectului 6.3. ASEM
PL 7

(MNGT)

Management

 

Lider: ASEM, Moldova

7.1. Realizarea coordonării proiectului 7.1. Întâlniri de coordonare 7.1. ASEM
7.2. Realizarea managementului financiar al proiectului 7.2. Raport intermediar și final 7.2. ASEM

 

 

1. Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM 8.   Ministerul Educației al Republicii Moldova – MERM
2. Universitatea Tehnică a Moldovei – UTM 9.   Buckinghamshire New University, Marea Britaniei – BUCKS
3. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – UASM 10.  Universitatea Mykolas Romeris, Lituania – MRU
4. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți – USARB 11.  Universitatea din Maribor, Slovenia – UM
5. Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul – USC 12.  Universitatea Maastrich, Olanda – MGSoG
6.    Universitatea de Stat din Comrat – KDU 13.  European Policy Development and Research Institute, Slovenia – EPDRI
7.    Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – CR 14.  „Trimetrica” S.R.L. – TR

 

REALIZĂRI

Echipa Perioada și locul desfășurării activităților Scopul activităților Link-uri utile
Ședințe în cadrul proiectului
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM 23-24 martie 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la Forumul Internațional ”TRIANGLE 2017 – Fostering International Cooperation for Strengthening Knowledge Triangle in Moldova” http://elevate-project.md/events/workshop-on-iohe-in-moldova-23-24-march-2017/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/Programme.pdf

https://utm.md/blog/2017/03/25/lansarea-proiectului-erasmus-elevating-the-internationalization-of-higher-education-in-moldova-elevate/

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM 23-24 martie 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la primă întâlnire a Consorțiului http://elevate-project.md/events/1st-consortium-meeting-23-24-march-2017/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/ELEVATE_CONSORTIUM-MEETING_March_PROGRAMME_FINAL.pdf

https://utm.md/blog/2017/05/25/utm-participa-la-workshopul-national-elevarea-internationalizarii-invatamantului-superior-la-nivel-de-sistem/

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

30 noiembrie, 2017

Academia de Studii Economice din Moldova

Activitatea de management a proiectului ELEVATE

“Field Monitoring” ELEVATE

 File PDF
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM 3 aprilie 2018 Ședința de lucru în vederea elaborării strategiei de internaționalizare a IS în R. Moldova https://utm.md/blog/2018/04/04/sedinta-grupului-de-lucru-in-vederea-elaborarii-strategiei-nationale-de-internationalizare-a-invatamintului-superior/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciul Relații Internaționale

26-27 aprilie 2018

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la a doua întâlnire a Consorțiului https://elevate-project.md/events/second-consortium-meeting/

https://utm.md/blog/2018/04/28/sedinta-a-doua-a-consortiului-proiectului-elevate/

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

27 aprilie 2018

Universitatea Tehnică a Moldovei

Workshop. Dezvoltarea programelor de dublă diplomă și bune practici în organizarea serviciului de relații internaționale (Moldova)

 

https://elevate-project.md/events/workshop-tum/

https://utm.md/blog/2018/04/27/diplomele-duble-o-necesitate-imperioasa/utm

Larisa BUGAIAN, prof.univ.,dr.hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Carolina TIMCO, dr., conf.univ., Șef Serviciu Relații Internaționale

12-13 martie 2019,

Academia de Studii Economice din Moldova

Participarea la a treia întâlnire a Consorțiului http://elevate-project.md/events/cm3/

https://utm.md/blog/2019/03/16/sedinta-a-treia-a-consortiului-proiectului-elevate/

Larisa BUGAIAN, prof.univ.,dr.hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Carolina TIMCO, dr., conf.univ., Șef Serviciu Relații Internaționale

22 aprilie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

 

Vizita de monitorizare din partea Oficiului Național Erasmus https://utm.md/blog/2019/04/22/sedinta-de-monitorizare-a-proiectului-elevate/
Vizite de studiu
Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector, UTM

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

3-7 iulie 2017

Universitatea Maastrich, Olanda

Vizită de studiu la Universitatea Maastrich, Olanda http://elevate-project.md/events/study-visit-to-the-university-of-maastricht-nl-3-7-july/

https://utm.md/blog/2017/07/09/vizita-de-studiu-la-universitatea-din-maastricht-olanda-in-cadrul-proiectului-elevate/

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Irina COJUHARI, conf. univ., dr., Departamentul Ingineria Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

16-22 iulie 2017

 

Buckinghamshire New University, Marea Britanie

 

Vizită de studiu la Buckinghamshire New University http://elevate-project.md/events/study-visit-to-bucks-university-uk-16-22-july/

https://utm.md/blog/2017/07/18/delegatia-utm-studiaza-experienta-universitatii-din-buckinghamshire/

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, Serviciul Relații Internaționale, UTM

6-10 noiembrie 2017

 

Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris, Lituania http://elevate-project.md/events/study-visit-to-mykolas-romeris-university-lithuania/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/ELEVATE_study-visit_programme-1.pdf

https://utm.md/blog/2017/11/12/vizita-de-studiu-la-universitatea-mykolas-romeris-lituania-in-cadrul-proiectului-elevate/

Viorel BOSTAN, prof. univ.,m dr. hab., Rector, UTM

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Mircea BERNIC, prof. univ., dr hab., Prorector pentru cercetare și doctorat,UTM

Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciu Relații Internaționale

21-26 noiembrie 2017

 

Universitatea din Maribor, Slovenia

Vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Slovenia http://elevate-project.md/events/study-visit-to-university-of-maribor-slovenia/

http://elevate-project.md/wp-content/uploads/2017/11/1_ELEVATE_Study-vist-to-UM_SLOVENIA_-PROGRAMME_FINAL.pdf

https://utm.md/blog/2017/11/24/vizita-de-studiu-a-echipei-utm-la-universitatea-din-maribor/

Viorel BOSTAN, prof. univ.,dr. hab., Rector, UTM,

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

 13-17 februarie 2018

 

Universitatea Mykolas Romeris, Lituania

 Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris, Lituania http://elevate-project.md/events/study-visit-to-the-mru-lithuania/

https://utm.md/blog/2018/02/15/vizita-de-studiu-la-vilnius/

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Serghei ANDRONIC, conf.univ., dr., Prorector pentru studii, UTM

Dinu ȚURCANU, Prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic,
imagine și comunicare, UTM

29 mai – 2 iunie 2018

Universitatea Maastricht Campus Brussels (Belgia)

Vizită de studii la Universitatea Maastricht Campus Brussels (Belgia) http://elevate-project.md/events/study_visit_to_maastricht_university2/

https://utm.md/blog/2018/06/04/vizita-de-studii-la-universitatea-maastricht-campus-brussels-belgia-in-cadrul-proiectului-elevate/

Serghei ANDRONIC, conf.univ., dr., Prorector pentru studii, UTM

Mircea BERNIC, prof. univ., dr. hab., Prorector pentru cercetare și doctorat, UTM

01 – 05 iulie 2018

Buckinghamshire New University (Marea Britanie)

Vizită de studii la Buckinghamshire New University (Marea Britanie) https://elevate-project.md/events/study_visit_to_bucks2/

https://utm.md/blog/2018/07/07/vizita-de-studiu-la-buckinghamshire-new-university-din-marea-britanie-in-cadrul-proiectului-elevate/

Activități pe parcursul proiectului
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Tatiana LUCINSCHI, șef Serviciul Relații Internaționale

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

 Noiembrie – decembrie, 2017 Au fost colectate și analizate datele privind internaționalizarea activității UTM în perioada 2010-2017 şi a fost completat Chestionarul cu scopul evaluării acțiunilor de internaționalizare ale UTM Cap. 1 Politici / Strategii de internaţionalizare File PDF

Cap.2 Internaţionalizarea privind mobilitatea studenţilor File PDF

Cap.3 Internaționalizarea privind mobilitatea cadrelor didactice File PDF

Cap.4 Internaționalizarea privind programele educationale File PDF

Cap.5 Internaționalizarea privind cercetarea și evenimentele internaționale File PDF

Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

 Pe parcursul 2017-2019 Sunt dezvoltate instrumentele de comunicare a activităților planificate și a celor realizate pe pagina web a proiectului de pe site-ul UTM. https://proiecte.utm.md/elevate/publicatii-elevate/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Serghei ANDRONIC, conf.univ., dr., Prorector pentru studii, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM

Olga CERNEV, specialist Serviciul Relații Internaționale, UTM

22 septembrie 2017 Seminar internațional, Experiența europeană privind atragerea investițiilor pentru universități https://utm.md/blog/2017/09/23/experienta-europeana-privind-atragerea-investitiilor-pentru-universitati/
Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul Relații Internaționale, UTM 12 mai 2018 Prezentarea proiectelor europene în orășelul european în cadrul zilelor europene https://utm.md/blog/2018/05/15/utm-si-a-prezentat-proiectele-europene-implementate-in-cadrul-zilelor-europei/
Larisa BUGAIAN,  prof.univ., dr.hab.,

Daniela POJAR, Coordonator TEACH-ME,

Cristina POPOVICI, conf.univ., dr.

Elena GOGOI, lec.sup., responsabil RI, FCIM

Pavel NICOLAEV, lec.sup., dr., responsabil RI, FET

Cornelia CRUCERESCU, conf.univ., dr., responsabil RI, FIEB,

Iulian MALCOCI, conf. univ., dr., responsabil RI, FIMIT

Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lect. univ., dr., responsabil RI, FEIE

Angela SCRIPCENCO, conf. univ., dr., responsabil RI, FTP,

Alexandru PANTAZ, lec.univ., responsabil RI, FCGC,

Alina OSTAPOV, lect. univ., responsabil RI, FUA

8 noiembrie 2018 Prezentarea proiectului în cadrul Seminarului Internațional, organizat de Oficiul Național Erasmus+ în Moldova cu genericul „Programul Erasmus+. Oportunități de a dezvolta și consolida parteneriate internaționale https://utm.md/blog/2018/11/11/brainstorming-de-idei-noi-si-succesele-proiectelor-erasmus-realizate-de-universitatea-tehnica-a-moldovei/
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM 27 noiembrie 2018,

UTM

Prezentarea în Senat și aprobarea strategiei de internaționalizare a UTM pentru 2018-2023 Strategia Internationalizare.Prezentare

Strategia de internaționalizare a UTM

Carolina TIMCO, conf.univ., dr., Șef serviciu RI, UTM

Cristina POPOVICI, conf. univ., dr., Serviciul RI, UTM

26-28 februarie 2019 Prezentarea proiectului în cadrul ședinței de lansare a proiectului INTERTOOL, KTH, Suedia https://utm.md/blog/2019/03/04/lansarea-proiectului-intertool/
Cornelia Crucerescu, conf.univ., dr., responsabil RI, FIEB

Pavel NICOLAEV, lec.sup., dr., responsabil RI, FET

 8-12 aprilie 2019 Prezentarea proiectului în cadrul „Erasmus+ Week International Dimension – 2nd edition” la UPG, Ploieşti https://utm.md/blog/2019/04/16/consolidarea-relatiilor-de-colaborare-cu-universitatea-petrol-gaze-din-ploiesti/

http://diez.md/2019/04/17/foto-reprezentantii-utm-au-participat-la-erasmus-week-international-dimension-2nd-edition-ploiesti/

Bernic Mircea, prof.uni., dr.hab., prorector

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector

Timco Carolina , conf.univ., dr., șef Serviciu RI

Popovici Cristina, conf.univ., dr.,

Noiembrie 2018-August 2019 Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni pentru integrarea în Area de Cercetare Europeană Plan de Actiuni_UTM
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector

Carolina Timco, conf.univ., dr., șef Serviciu RI

9 octombrie 2019 Masa rotundă „Angajabilitatea și internaționalizarea”, FCIM, UTM

 

https://utm.md/blog/2019/10/11/masa-rotunda-angajabilitatea-si-internationalizarea/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector

Pojar Daniela,

șef Direcția Managementul resurselor

noiembrie 2018-decembrie 2019 Elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională al UTM, inclusă anexa ce ține de activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare, cu capitolele:

I. Principii adiționale în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare

II. Asigurarea normelor de bună conduită în activitatea științifică

Anexa la Codul-etica-cercetare-UTM

Hotarire_Senat_02_26.11.2019_Codul de etică

Acte elaborate 

  1. Strategia de internaționalizare: https://utm.md/wp-content/uploads/2019/04/TUM.-Strategy-of-internationalisation.pdf
  2. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Relații Internaționale: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament_Serviciul-RI_2017.pdf
  3. Metodologia de acordare a sporului pentru înaltă eficiență în munca salariaților UTM, responsabili pentru relațiile internaționale. https://utm.md/acte_normative/interne/Metodologia%20de%20acordare%20a%20sporului%20relatii%20internationale.pdf
  4. Regulament privind internaționalizarea activităților academice la UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament-Internationalizarea_2017.pdf
  5. Regulament privind atribuțiile responsabililor pentru relații internaționale de la Facultățile UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament-atributii-responsabili-RI_2018.pdf
  6. Regulament privind studiile străinilor la UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament-studii-straini-_2018.pdf
  7. Metodologia de organizare a programelor comune de studii cu diplomă dublă la UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/Metodologie-UTM_diplom%C4%83-dubl%C4%83-2020.pdf
  8. Ghid privind recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini la UTM: Ghid_recrutare_UTM