Contacte ELEVATE

 

Coordonator și manager al Proiectului ELEVATE pentru probleme financiare și de raportare
Olesea SIRBU, PhD
Director Executiv
Centrul de Studii în Integrare Europeană, Academia de Studii Economice a Moldovei
E-mail: oleseasarbu@gmail.com

 

 

Coordonator și Manager Instituțiuonal al  Proiectului ELEVATE pentru probleme acedemice, financiare și de raportare
Larisa BUGAIAN, prof. univ., dr hab.
Prorector pe Probleme Financiare şi Relaţii Internaţionale
Universitatea Tehnică a Moldovei
Email: larisa.bugaian@adm.utm.md