Termen executare:   16.10.2016 – 15.10.2019, prelungit până pe 15.10.2020

Coordonator: Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)

Scopul proiectului constă în dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridică calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Obiective

 • Dezvoltarea și avansarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare din Moldova.
 • Crearea funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor.
 • Consolidarea capacităților instituționale pentru participare efectivă la colaborările internaționale de scară largă.

 Rezultate scontate:

 • Strategia națională de internaționalizare a învățământului superior și a cercetării;
 • Standarde naționale de acreditare pentru diplome comune și duble;
 • Strategia națională de mobilitate academică și recunoaștere a diplomelor;
 • Strategii de internaționalizare a universităților / fiecare partener din Moldova;
 • Instrucțiuni universitare pentru recunoașterea academică a gradelor și perioadelor de mobilitate / fiecare partener din Moldova;
 • Strategii universitare de creștere a calității și scopului mobilității academice / fiecare partener din Moldova;
 • Instrucțiuni universitare pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini / fiecare partener din Moldova;
 • Planul de acțiune universitar pentru participarea la Spațiul European de Cercetare / fiecare partener din Moldova;
 • Recomandări pentru managementul proiectelor universitare de cercetare și dezvoltare de talente;
 • Instrumentul de benchmarking online al internaționalizării învățământului superior și cercetării.

 

Mai multe informații: www.elevate-project.md