PARTENERI

Consorțiul este format din paisprezece (14) parteneri, ce reprezintă diferite părți interesate în procesul de internaționalizare a învățământului superior și a cercetării: autorități de învățământ superior, universități, organizații nonguvernamentale și angajatori.

Membrii consorțiului ELEVATE sprijină internaționalizarea, participă activ în proiecte și rețele, și dispun de resurse umane adecvate pentru realizarea activităților și a rezultatelor planificate.

PARTENERI LIDERI    

PARTENERI UE

 • Școala de Guvernare Postuniversitară din Maastricht (MGSOG), Olanda, https://www.maastrichtuniversity.nl/
 • Universitatea Mykolas Romeris (MRU), Lituania, http://www.mruni.eu/lt/
 • Buckinghamshire New University (BNU), Marea Britanie, https://bucks.ac.uk/home
 • Universitatea din Maribor (UM), Slovenia, https://www.um.si/strani/default.aspx
 • Institutul de Dezvoltare și Cercetare în domeniul Politicilor Europene (EPDRI), Slovenia

 PARTENERI MD

 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), (https://utm.md/)
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), (http://www.uasm.md/)
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), (http://www.usarb.md/)
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC), (http://www.usch.md/)
 • Universitatea de Stat din Comrat (CSU), (http://kdu.md/ro/)
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (CR)
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC), https://mecc.gov.md/

PARTENERI ASOCIAȚI

 • „Trimetrica” S.R.L., (http://www.trimetrica.com/)

 

Pentru mai multe informații: www.elevate-project.md