Acte elaborate de UTM: 

  1. Strategia de internaționalizare: https://utm.md/wp-content/uploads/2019/04/TUM.-Strategy-of-internationalisation.pdf
  2. Realizarea obiectivelor Serviciului Relații Internaționale pentru perioada 2018/2019: aici
  3. Regulament privind internaționalizarea activităților academice la UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament-Internationalizarea_2017.pdf
  4. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Relații Internaționale: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament_Serviciul-RI_2017.pdf
  5. Regulament privind atribuțiile responsabililor pentru relații internaționale de la Facultățile UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament-atributii-responsabili-RI_2018.pdf
  6. Metodologia de acordare a sporului pentru înaltă eficiență în munca salariaților UTM, responsabili pentru relațiile internaționale. https://utm.md/acte_normative/interne/Metodologia%20de%20acordare%20a%20sporului%20relatii%20internationale.pdf
  7. Regulament privind studiile străinilor la UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/UTM_Regulament-studii-straini-_2018.pdf
  8. Metodologia de organizare a programelor comune de studii cu diplomă dublă la UTM: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/05/Metodologie-UTM_diplom%C4%83-dubl%C4%83-2020.pdf
  9. Regulament privind organizarea mobilității academice a studenților și a cadrelor didactice ale Universității Tehnice a Moldovei, aprobat 2016, actualizat 2018: https://utm.md/wp-content/uploads/2020/10/Regulament-UTM_Mobilitate-academica-actualizat-2018.pdf
  10. Ghid privind recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini la UTM: Ghid_recrutare_UTM