Pachetele de lucru

WP1. Analiza situației actuale a ecosistemului busines-educație

WP2. Modelul, cursurile, cunoștințe și precondiții pentru dezvoltare

WP3. Cooperare și implementarea cursurilor

WP4. Controlul calității și evaluarea

WP5. Diseminarea și exploatarea rezultatelor

WP6. Managementul și sustenabilitatea proiectului