Vizita de lansare a proiectului (kick off) la Universitatea de Stat Tehnologia Alimentelor și Comerț din Harkov, Ukraina.

În perioada 21-22 decembrie 2017 membrii echipei de proiect 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE „Higher education institutions for youth entrepreneurship’’ conf.univ. dr. Ciloci Rafael, șef departament Economie și Management și conf.univ. dr. Reșitca Vladislav, decan Facultatea Tehnologia Alimentelor, au participat la ședința de coordonare, fiind discutate următoarele chestiuni:

 1. Obiectivele principale ale proiectului „Instituții de învățământ superior pentru dezvoltarea antreprenoriatului tinerilor’’
 2. Realizarea cercetărilor privind dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor în țările partenere ale proiectului
 3. Întâlniri de lucru ale partenerilor
  • Aspecte ale dezvoltării antreprenoriatului în Ucraina, Belarus și Moldova
  • Experiența antreprenoriatului în rândul tinerilor în contextul integrării europene în statele baltice
  • Probleme și perspective ale antreprenoriatului în rândul tinerilor în țările din Transcaucazia
 4. Elaborarea unui curs de instruire privind specificul activității de afaceri în contextul integrării europene în țările partenere
 5. Dezvoltarea unei platforme online de comunicare, schimb de bune practici, căutarea de potențiali parteneri de afaceri pentru tinerii antreprenori și centre de formare a antreprenoriatului în instituțiile de învățământ superior din țările partenere
 6. Organizarea activității centrelor de formare și a antreprenoriatului în rândul tinerilor
 7. Organizarea conferinței științifice „Antreprenoriatul în rândul tinerilor în țările Parteneriatului Estic: formare și perspectivele de dezvoltare”
 8. Organizarea  concursului de business plan  pentru tineri
 9. Organizarea atelierelor naționale
 10. Discutarea chestiunilor financiare
 11. Discutarea Acordului de parteneriat.

Seminarul „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Ucraina, Bielorusia si Moldova în contextul integrării europene”, în cadrul proiectului HEIFYE

În perioada 15-17 mai 2018 UTM si ASEM, parteneri a proiectului Erasmus+ „Higher education institutions for youth entrepreneurship”, au reprezentat Republica Moldova la reuniunea de la Gomel, Belarus în cadrul Săptămânii Antreprenoriatului. La seminarul “Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret in Ucraina, Belorusia si Moldova în contextul integrării europene” planificat în cadrul proiectului HEIFYE și organizat la Universitatea economico-comercială a cooperației de consum din Bielorusia, conf.univ.dr. Ciloci Rafael și conf.univ.dr. Crucerescu Cornelia au informat despre aspectele antreprenoriatului în rândul tineretului în Republica Moldova și suportul UTM în inițierea în afaceri a tinerilor.

În perioada menționată a fost organizată ediția a 10-a a Campionatului Internațional „Tineretul și Antreprenoriatul”, unde reprezentanții UTM au fost implicați în calitate de juriu pentru evaluarea planurilor de afaceri prezentate de 14 grupe de tineri din diferite instituții superioare de învățământ din Bielorusia, Ucraina și Rusia.

Seminarul „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Letonia”, în cadrul proiectului HEIFYE

În perioada 21-23 iunie 2018 reprezentanții UTM, conf.univ.dr. Crucerescu Cornelia și conf.univ. dr. Țurcan Rina, au participat  la reuniunea de la Riga în cadrul căreia au derulat activitățile Seminarului „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Letonia”, planificat în cadrul proiectului HEIFYE. Lucrările Seminarului s-au desfășurat în incinta Școlii Superioare de Business, Artă și Tehnologii „RISEBA”.

Printre subiectele cheie puse în discuție au fost modalitățile de susținere a antreprenoriatului în rândul tinerilor, în special incubatoarele de afaceri. Partenerii lituanieni au informat despre principiile de organizare a incubatorului de afaceri de la instituția „RISEBA”, printre care a fost menționat outsourceingul ca metoda cu costuri mici de întreținere a incubatorului iar business couchingului și mentoratului acordându-i-se un rol decisiv în ghidarea tinerilor antreprenori rezidenți.

Au fost organizate vizite la tinerii antreprenori – foștii rezidenți ai incubatorului de afaceri „RISEBA” și la instituția financiară de dezvoltare a antreprenoriatului ALTUM.

La ședința partenerilor de proiect au fost totalizate activitățile deja desfășurate și discutate momentele organizatorice pentru următoarele activități prevăzute de proiect.

Reuniunea  de lucru a partenerilor, conferința științifico-practică internațională „Antreprenoriatul pentru tineri în țările Parteneriatului Estic: Experiența Formativă și Perspectivele de Dezvoltare” și seminarul internațional „Probleme și perspective ale antreprenoriatului tinerilor în Georgia și Armenia”, în cadrul proiectului HEIFYE

În cadrul implementării proiectului  în perioada 10-14 septembrie 2018 la Universitatea Shota Rustaveli, Batumi, Georgia prof.univ. dr. Todos Petru, manager al proiectului și conf.univ. dr. Ciloci Rafael, coordonator al proiectului, au participat la reuniunea de lucru a partenerilor, conferința științifico-practică internațională „Antreprenoriatul pentru tineri în țările Parteneriatului Estic: Experiența Formativă și Perspectivele de Dezvoltare” și seminarul internațional „Probleme și perspective ale antreprenoriatului tinerilor în Georgia și Armenia”. Au fost  prezentate rezultatele preliminare ale studiului dezvoltării antreprenoriatului  pentru tineret în țările partenere și particularitățile antreprenoriale naționale. Au fost împărtășite cele mai bune practici în vederea promovării și stimulării antreprenoriatului. În cadrul  conferinței conf.univ. dr. Ciloci Rafael  a prezentat raportul „Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – analiză comparată”.

Reuniunea de lucru și concursul internațional de startup-uri, în cadrul proiectului HEIFYE

În  perioada 11- 17  noiembrie 2018 reprezentanții UTM, conf.univ.dr. Ciloci Rafael, decan FIEB și conf.univ.dr. Țurcan Rina șef Departament Economie și Management au participat la reuniunea de la Universitatea Economică de Stat din Armenia, Erevan. În cadrul acesteia a fost organizat concursul internațional de startup-uri la care au participat 87 de echipe din 8 țări, iar echipa UTM, formată din studentele facultății Tehnologia Alimentelor, Gheniță Maria și Rotaru Valeria, fiind ghidate de cadrele didactice ale Departamentului Economie și Management, FIEB au câștigat concursul la nominația „Pentru cea mai bună aplicabilitate” cu business planul – „Biscuits with special shapes’’.

În cadrul ședinței de lucru au fost examinate subiecte referitor la elaborarea suportului didactic de dezvoltare a antreprenoriatului, ce ar include și specificul mediului de afaceri al țărilor partenere, organizarea activității rețelei internaționale de centre de susținere a antreprenoriatului HEIFYE lab și crearea unei platforme informaționale ce ar stimula și promova antreprenoriatul în rândul tinerilor din țările partenere.

Reuniunea de lucru în cadrul proiectului HEIFYE și conferința,, Foreseeing challenges and opportunites for organizations at the micro and macro level’’.

În perioada 20-23 februarie 2019, conf. univ. dr. Ciloci R., decan FIEB, a participat la reuniunea de lucru a partenerilor din cadrul proiectului organizată la Universitatea RISEBA (Riga) Letonia, fiind discutate chestiuni ce ar asigura o colaborare eficientă în vederea promovării spiritului de antreprenoriat, lansarea platformei informaționale ce ar stimula și dezvolta antreprenoriatul în rândul tinerilor.

În perioada menționată a fost organizată și conferința ,, Foreseeing challenges and opportunities for organizations at the macro and micro level’’, la care au participat așa speakeri ca Jeffrey Sommers, Senior Fellow de la Universitatea din Wisconsin-Milwaukee Institute și Juha Kaskinen, Director de la Finland Future Research Centre, Universitatea Turcu, care au examinat persepctivele dezvoltării economiei mondiale. În cadrul unui panel de discuții dl Ciloci R. a prezentat raportul ,,The specific of the development of Youth Entrepreneurship in Moldova’’.

Ședința de finalizare a activităților în cadrul proiectului Erasmus + „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship”

În perioada 25-28 martie 2019, a avut loc ședința de finalizare a activităților în cadrul proiectului Erasmus + „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship” (HEIFYE).

În data de 25 martie, a avut loc ședința de finalizare la Academia de Studii Economice din Moldova, la care au participat Bugaian Larisa, prorector UTM, Ciloci Rafael, decan FIEB, Turcan Rina, șef departament și Crucerescu Cornelia, responsabil Relații Internaționale al FIEB. În cadrul ședințelor au fost prezentate rezultatele proiectului, printre care pot fi menționate: studiu comparativ a dezvoltării antreprenoriatului în baza sondajului unui eșantion reprezentativ format din tineri din fiecare țară parteneră, realizarea unor seminare și conferințe tematice ce au inclus aspecte regionale ale dezvoltării antreprenoriatului în rândul tinerilor, articole publicate în reviste științifice. De asemenea, au fost organizate concursuri internaționale de Antreprenoriat și Start-up, în cadrul cărora au fost evidențiate rezultatele studenților utemiști. Pentru asigurarea sustenabilității proiectului a fost elaborate un manual și o platformă internațională ce vor contribui la dezvoltarea antreprenoriatului, luând în considerație contextul integrării europene.

În data de 27 martie, partenerii proiectului „Higher Education Institutions for Youth Entrepreneurship” (HEIFYE) – reprezentanți ai universităților din Ucraina, Belarusia, Armenia, Georgia și Lituania, au fost în vizită la Centrul de Excelență în domeniul TIC din Moldova “Tekwill”, Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse” a UTM și la laboratoarele și centrele de excelență didactică și cercetare din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor pentru a face cunoștință cu experiența centrelor în instruirea și susținerea tinerilor în dezvoltarea profesională și inițierea afacerilor.

În data de 28 martie, partenerii proiectului au discutat despre activitățile post-proiect, ce vor asigura sustenabilitatea proiectului.

Concluzia generală a ședinței rezidă în faptul că realizările proiectului constituie un fundament important pentru dezvoltarea antreprenoriatului în cadrul instituțiilor de învățământ partenere ale proiectului.

Publicații/Diseminare

 1. Lansarea proiectului HEIFYE. Disponibil: https://utm.md/blog/2017/12/25/vizita-de-lansare-a-proiectului-kick-off-la-universitatea-de-stat-tehnologia-alimentelor-si-comert-din-harkov-ukraina/
 2. Seminarul „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Letonia”, în cadrul proiectului HEIFYE. Disponibil: https://utm.md/blog/2018/05/19/seminarul-aspectele-dezvoltarii-antreprenoriatului-pentru-tineret-in-ucraina-bielorusia-si-moldova-in-contextul-integrarii-europene-in-cadrul-proiectului-heifye/
 3. Seminarul „Aspectele dezvoltării antreprenoriatului pentru tineret în Letonia”, în cadrul proiectului HEIFYE. Disponibil: //utm.md/blog/2018/06/25/seminarul-aspectele-dezvoltarii-antreprenoriatului-pentru-tineret-in-letonia-in-cadrul-proiectului-heifye/
 4. Derularea proiectului HEIFYE. Disponibil:https://utm.md/blog/2018/09/16/derularea-proiectului-heifye/
 5. HEIFYE susține antreprenoriatul tinerilor. Disponibil: https://utm.md/blog/2018/11/15/heifye-un-proiect-privind-antreprenoriatul-tinerilor/
 6. Maria GHENIȚĂ și Valeria ROTARU, premiate la „Startup Project”, Erevan. Disponibil:  https://utm.md/blog/2018/11/26/maria-ghenita-si-valeria-rotaru-premiate-la-startup-project-erevan
 7. Studenții UTM în vizorul mass-media. Disponibil: http://www.trm.md/ro/social/doua-studente-din-moldova-premiate-la-un-concurs-international/
 8. Activități în cadrul proiectului HEIFYE. Disponibil: https://utm.md/blog/2019/03/04/activitati-in-cadrul-proiectului-heifye/
 9. Prima zi a ședinței de finalizare a proiectului HEIFYE. Disponibil: https://utm.md/blog/2019/03/26/sedinta-de-totalizare-a-activitatilor-in-cadrul-proiectului-heifye/
 10. Ședința de finalizare a proiectului HEIFYE. Disponibil: https://utm.md/blog/2019/04/02/sedinta-de-finalizare-a-proiectului-heifye/