Program: Erasmus +

Acțiunea cheie: Jean Monnet Activities

Acțiunea: Module academice Jean Monnet 

Tipul acțiunii:  Module Jean Monnet 

Denumirea proiectului: Dezvoltarea Industrială Sustenabilă în contextul Integrării Europene (Sustainable Industrial Development in the Context of European Integration)

Acronimul proiectului: EU4SID

Număr de referință: 610848-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-MODULE

Beneficiarul proiectului: Facultatea de Inginerie Economică și Business, Universitatea Tehnică a Moldovei

Durata: septembrie 2019 – august 2022.

Buget: 30 000 euro –  Erasmus + grant