ACTIVITĂȚI

 • Curs masterat MgStrDID-I – 40 ore, MgStrDID-II – 40 ore;
 • Curs școala de vară/ formare continuă EU4SID – 40 ore;
 • Elaborarea tezelor de master la tematica proiectului;
 • Concursul tezelor de master la tematica proiectului;
 • Organizarea mese rotunde;
 • Conferință națională cu participare internațională;
 • Vizită de studiu, România, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

 • Lansarea proiectului Jean Monnet Module EU4SID, 31.10.2019.Evenimentul de lansare a proiectului Jean Monnet Module – EU4SID a fost organizat în data de 31 octombrie 2019 în cadrul Seminarului de informare: Programul Erasmus+ – oportunități de internaționalizare a Instituțiilor de Învățământ Superior. La seminar au participat profesori, studenți și invitați în număr de aproximativ 35 de participanți. Invitații la eveniment: Prorectorul pentru afaceri financiare și relații internaționale al UTM, coordonatorul Biroului național Erasmus+ și Consilierul principal de stat al Primului Ministru al Republicii Moldova au salutat oportunitatea oferită de Erasmus+ pentru UTM de a participa în proiect și a menționat importanța studiilor Jean Monnet pentru studenți, profesori, universitate și societate în general. Echipa proiectului a prezentat obiectivul de bază și obiectivele specifice ale proiectului, acțiunile care trebuie întreprinse pentru diferitele grupuri țintă și rezultatele așteptate să fie atinse. Au fost distribuite flyere informaționale despre proiecturl Jean Monnet EU4SID și despre programul Erasmus+.
 • Cursuri master MgStrDID
 • Webinar, 14.05.2020

Webinarul „Realizări și perspective ale dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene”, organizat în cadrul proiectului JeanMonnet Module – EU4SID, care a derulat în data de 14.05.2020, a trezit un interes mai sporit făță de practicile europene privind dezvoltarea durabila și specificul lor pentru industrie. Uniunea Europeană este lider și promotor al principiilor și valorilor dezvoltării durabile. Prin implementarea proiectului Jean Monnet Module EU4SID  noi   urmarim politicile și inițiativele europene în acest domeniu si contribuim la implementarea exemplului european. Amploarea și aspectul multidimensional al procesului de dezvoltare durabilă deschide noi și noi teme de dezbateri pentru alte evenimente de acest gen, proiecte, cercetări științifice, inițiative și politici de dezvoltare.

 • Școala de vară EU4SID 2020

https://docs.google.com/forms/d/1Xq8LvNmHcmbtfmf__vVnp24flHDWe0luTW1Fq_cpCMg/edit

 

 • Seminar de informare despre programul Erasmus+, organizat de UTM, 23.11.2020

cc

 • Conferința „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”, 20 noiembrie 2020

La conferință,  Cornelia Crucerescu , dr.conf.univ., coordonator proiect, Jean Monnet Module EU4SID a prezentat obiectivele și activitățile proiectul și articolul științific „Cooperation for sustainable indistrial development in the light of European policies” care a fost elaborat în cadrul proiectului.

 • Zilele Europei la noi acasă, 2021

În contextul Zilelor Europei 2021, Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat mai multe evenimente direcționate spre promovarea inițiativelor UE în Republica Moldova, inclusiv beneficiile obținute din cooperarea cu UE. Vineri, 14 mai 2021, începând cu ora 14.00, pe platforma Microsoft Teams s-a desfășurat evenimentul cu genericul: ”Experiența proiectelor Erasmus+. Informații despre proiectele în curs.” cu participarea reprezentanților mediului academic ai Universității Tehnice a Moldovei. Cornelia Crucerescu, dr. conf.univ., coordonatorul proiectului Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene – EU4SID, a menționat că acesta este un proiect Jean Monnet, care își propune instruirea şi familiarizarea cu practicele europene în domeniul dezvoltării durabile. 

 • Webinarul de informare despre Acțiunile Jean Monnet, 14.05.2021.

Webinarul de informare depre acțiunile Jean Monnet ale Programului Erasmus+, organizat de către Oficiul național Erasmus+ RM a derulat în data de 14.05.2021.

În cadrul evenimentului , coordonatorul proiectului Jean Monnet Module EU4SID, Cornelia Crucerescu a prezentat obiectivele proiectului, activitățile desfășurare și rezultatele obținute. Evenimentul a purtat un caracter interactiv, unde participanții au adresat mai multe întrebări privind modalitatea de elaborare și aplicare a proiectului și procedura de implementare a lui.

 • Masa rotundă, 21 mai 2021

ccc

 • Școala de vară EU4SID 14.06 – 18.06.2021

ccc

 

  PUBLICAȚII:

 • C. Crucerecu, R. Ciloci. Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene, Partea I Aspectul instituțional al Uniunii Europene. Integrarea dezvoltării durabile în strategiile europene. PDF

 •  

 

 • C. Crucerescu. Economic paradigms and business models to achieve the sustainability of companies, The USV annals of economics and public administration, Volume 20, issue2 (32), pg.72-80. PDF