ACTIVITĂȚI

 • Curs masterat MgStrDID-I – 40 ore, MgStrDID-II – 40 ore;
 • Curs școala de vară/ formare continuă EU4SID – 40 ore;
 • Elaborarea tezelor de master la tematica proiectului;
 • Concursul tezelor de master la tematica proiectului;
 • Organizarea mese rotunde;
 • Conferință națională cu participare internațională;
 • Vizită de studiu, România, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

PUBLICAȚII:

 • Manualul „Dezvoltarea industrială durabilă in contextul integrării europene”;
 • Culegere ale materialelor conferinței EU4SID;
 • Articole științifice.

 REZULTATE:

 • Programul de master completat cu disciplina despre cunoașterea UE axată pe dezvoltarea industrială durabilă;
 • Cunoștințe furnizate pentru grupurile țintă despre politicile de dezvoltare ale UE, cu accent pe dezvoltarea industrială durabilă;
 • Furnizarea de informații pentru grupul țintă despre progresul actual al integrării Republicii Moldova în UE, cu specificare în sectoarele industriale;
 • Promovarea inovațiilor educaționale și îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;
 • Personalul academic informat despre rolul proiectului Jean Monnet în încurajarea introducerii unui unghi al Uniunii Europene în studiile de formare a managerilor și inginerilor;
 • Vizibilitate sporită a resurselor științifice și a rezultatelor cercetării privind integrarea economică europeană;
 • Cooperare extinsă între diferite părți interesate în domeniile educației, afacerilor și științei.