ACTIVITĂȚI

 • Curs masterat MgStrDID-I – 40 ore, MgStrDID-II – 40 ore;
 • Curs școala de vară/ formare continuă EU4SID – 40 ore;
 • Elaborarea și concursul tezelor de master la tematica proiectului;
 • Organizarea mese rotunde/ webinar;
 • Conferință națională cu participare internațională;
 • Vizită de studiu, România, Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

 • Lansarea proiectului Jean Monnet Module EU4SID, 31.10.2019.

Evenimentul de lansare a proiectului Jean Monnet Module – EU4SID a fost organizat în data de 31 octombrie 2019 în cadrul Seminarului de informare: Programul Erasmus+ – oportunități de internaționalizare a Instituțiilor de Învățământ Superior. La seminar au participat profesori, studenți și invitați în număr de aproximativ 35 de participanți. Invitații la eveniment: Prorectorul pentru afaceri financiare și relații internaționale al UTM, coordonatorul Biroului național Erasmus+ și Consilierul principal de stat al Primului Ministru al Republicii Moldova au salutat oportunitatea oferită de Erasmus+ pentru UTM de a participa în proiect și a menționat importanța studiilor Jean Monnet pentru studenți, profesori, universitate și societate în general. Echipa proiectului a prezentat obiectivul de bază și obiectivele specifice ale proiectului, acțiunile care trebuie întreprinse pentru diferitele grupuri țintă și rezultatele așteptate să fie atinse. Au fost distribuite flyere informaționale despre proiectul Jean Monnet EU4SID și despre programul Erasmus+.

 • Cursuri master MgStrDID

Vezi aici și aici

 • Webinar „Realizări și perspective ale dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene”, 14.05.2020

Webinarul „Realizări și perspective ale dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene”, organizat în cadrul proiectului Jean Monnet Module – EU4SID, care a derulat în data de 14.05.2020, a trezit un interes mai sporit față de practicile europene privind dezvoltarea durabila și specificul lor pentru industrie. Uniunea Europeană este lider și promotor al principiilor și valorilor dezvoltării durabile. Prin implementarea proiectului Jean Monnet Module EU4SID  noi  urmărim politicile și inițiativele europene în acest domeniu și contribuim la implementarea exemplului european. Amploarea și aspectul multidimensional al procesului de dezvoltare durabilă deschide noi și noi teme de dezbateri pentru alte evenimente de acest gen, proiecte, cercetări științifice, inițiative și politici de dezvoltare. Vezi aici.

 • Școala de vară EU4SID 2020

În perioada 29 iunie – 03 iulie 2020 la FIEB, UTM s-a desfășurat școala de vară online „Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene”, organizată în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Jean Molnnet Module EU4SID. Vezi aici și aici.

https://docs.google.com/forms/d/1Xq8LvNmHcmbtfmf__vVnp24flHDWe0luTW1Fq_cpCMg/edit

 

 • Conferința „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”, 20 noiembrie 2020

La conferință,  Cornelia Crucerescu , dr.conf.univ., coordonator proiect, Jean Monnet Module EU4SID a prezentat obiectivele și activitățile proiectul și articolul științific „Cooperation for sustainable indistrial development in the light of European policies” care a fost elaborat în cadrul proiectului.

 • Seminar de informare despre programul Erasmus+, organizat de UTM, 23.11.2020. Vezi aici

 • Seminar online în cadrul cursului „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene” , 25 martie 2021

Conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU a ținut un seminar online în cadrul cursului „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene” (MgStrDID-2), acesta fiind integrat în programele de master la FIEB și reprezentând activitatea de bază a proiectului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet Module – EU4SID. La seminar au asistat experții Ionela TITIREZ, coordonator național al Proiectului EU4Digital, și Isae SPÎNU, șef Direcție Digitalizare și Suport TI al ODIMM, dar și reprezentanți ai Comisiei de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), antrenați în aceste zile în procesul de evaluare externă a calității în vederea acreditării a trei programe de studii superioare de master la Facultatea Inginerie Economică și Business.

 • Zilele Europei la noi acasă, 14 mai 2021

În contextul Zilelor Europei 2021, Universitatea Tehnică a Moldovei a organizat mai multe evenimente direcționate spre promovarea inițiativelor UE în Republica Moldova, inclusiv beneficiile obținute din cooperarea cu UE. Vineri, 14 mai 2021, începând cu ora 14.00, pe platforma Microsoft Teams s-a desfășurat evenimentul cu genericul: ”Experiența proiectelor Erasmus+. Informații despre proiectele în curs.” cu participarea reprezentanților mediului academic ai Universității Tehnice a Moldovei. Cornelia Crucerescu, dr. conf.univ., coordonatorul proiectului Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene – EU4SID, a menționat că acesta este un proiect Jean Monnet, care își propune instruirea și familiarizarea cu practicele europene în domeniul dezvoltării durabile. 

 • Webinarul de informare despre Acțiunile Jean Monnet, 14 mai 2021.

Webinarul de informare despre acțiunile Jean Monnet ale Programului Erasmus+, organizat de către Oficiul național Erasmus+ RM a derulat în data de 14.05.2021.

În cadrul evenimentului , coordonatorul proiectului Jean Monnet Module EU4SID, Cornelia Crucerescu a prezentat obiectivele proiectului, activitățile desfășurare și rezultatele obținute. Evenimentul a purtat un caracter interactiv, unde participanții au adresat mai multe întrebări privind modalitatea de elaborare și aplicare a proiectului și procedura de implementare a lui.

 • Masa rotundă, 21 mai 2021

În data de 21 mai 2021, Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei a fost gazda mesei rotunde: „Integrare europeană și dezvoltare industrială durabilă prin cooperare: realizări și perspective”, organizată în cadrul programului  Erasmus+ Acțiunea Jean Monnet Module EU4SID „Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene”.  

La eveniment au participat cadre didactice și studenți ai UTM, reprezentanți ai altor universități și instituții, precum și invitații de onoare: directorul Centrului universitar Erasmus+ prof. univ., dr. hab., Larisa BUGAIAN; administratorul principal al Zonei Economice Libere „BALȚI” (ZEL), directorul Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP), dr. Marin CIOBANU, liderul de echipă pentru industria modei, proiectul de competitivitate din Moldova finanțat de  USAID, Suedia și Marea Britanie și implementat de Chemonics International, prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA. Vezi aici și aici.

 • Concursul tezelor de master elaborate la tematica proiectului. Vezi aici

Diversitatea aspectelor de dezvoltare durabilă a fost elucidată în 10 teze de master ale promoției anului universitar 2020-2021, în care a fost reflectat specificul dezvoltării durabile în diverse sectoare ale economiei, cum ar fi producerea malțului și a berii, sectorul agroalimentar și tehnica agricolă, sectorul construcțiilor, industria modei și a pielăriei, spălătorie și servicii auto, industria construcțiilor metalice. În rezultatul concursului tezelor de master au fost selectați câștigătorii după următoarele nominalizări:

  • Reflectarea politicilor și inițiativelor UE privind dezvoltarea durabilă: Bosîi Natalia, Ionela-Beatrice Ipsalat, Cibric Tatiana, Denisa Alexandra Chifan, Șaptefraț Ludmila, Berco Ala.
  • Ajustarea strategiei întreprinderii la principiile dezvoltării durabile: Berco Ala, Denisia Alexandra, Foalea Tatiana, Cibric Tatiana, Bosîi Natalia, Ionela-Beatrice Ipsalat, Șaptefraț Ludmila.
  • Opțiuni strategice de dezvoltare durabilă prin eficientizarea proceselor: Bosîi Natalia, Cibric Tatiana, Coadă Catalina, Gherman Victoria, Vasilovski Alexandr.
 • Școala de vară EU4SID 14.06 – 18.06.2021

https://utm.md/blog/2021/06/15/start-scoala-de-vara-eu4sid/

https://utm.md/blog/2021/06/16/scoala-de-ara-eu4sid-ziua-a-2-a/

https://utm.md/blog/2021/06/18/scoala-de-vara-eu4sid-zilele-3-si-4/

https://utm.md/blog/2021/06/22/scoala-de-vara-eu4sid-ziua-a-5-ea/

 • Prezentarea proiectului în cadrul zilelor Erasmus+, 18 octombrie 2021. Vezi aici
 • Conferința economică internațională „Competitivitate și dezvoltare durabilă în contextul integrării europene” , 4-5 noiembrie 2021

https://utm.md/blog/2021/11/05/fieb-utm-conferinta-economica-internationala-competitivitate-si-dezvoltare-durabila-in-contextul-integrarii-europene/

 • Vizită de studiu la Centrul de Studii Europene (CSE) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, 16-21 mai 2022

În perioada 16-21 mai 2022 membrii echipei de proiect Jean Monnet Module EU4SID „Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene”, nr. ref. 610848-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-MODULE, implementat cu suportul financiar al UE prin programul Erasmus+, în componența coordonatorului de proiect Cornelia CRUCERESCU, decanului Facultății Inginerie Economică și Business, Universitatea Tehnică a Moldovei, Rafael CILOCI, și a șefului DTEM Veaceslav BÂRDAN au efectuat o vizită de studiu la Centrul de Studii Europene (CSE) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. Vezi aici

 • Teze de master elaborate la tematica proiectului. Vezi aici și aici

 

PUBLICAȚII:

 • C. Crucerecu, R. Ciloci. Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene, Partea I Aspectul instituțional al Uniunii Europene. Integrarea dezvoltării durabile în strategiile europene. PDF

 

 • C. Crucerescu. Economic paradigms and business models to achieve the sustainability of companies, The USV annals of economics and public administration, Volume 20, issue2 (32), pg.72-80. PDF
 • Articole ale studenților și masteranzilor, elaborate în cadrul proiectului, prezentate în cadrul conferinței tehnico-științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, 23-25 martie 2021. PDF:
  • A. Petreanu, Politica monetară a R.Moldova și preluarea experienței UE, pg. 183-186;
  • C.Bruma, Pactul ecologic european, pg 187-190;
  • A.Burac, Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în strategiile europene, pg. 191-194;
  • T.Crețu, Dezvoltarea industrială durabilă a Republicii Moldova în contextul integrării europene, pg. 195-198
  • C.Gînga, Inițiativa europeană pentru vehicule verzi, pg. 199-202;
  • A.Țîganaș, Conceptul de specializare inteligentă și implementarea acestuia în R.Moldova, pg. 203-206.