Denumirea proiect:  Dezvoltarea industrială sustenabilă în contextul integrării europene/ Sustainable Industrial Development in the Context of European Integration

Termen de executare: septembrie 2019 – august 2022

Beneficiarul proiectului: Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM

Buget: 30 000 euro Grant Erasmus+

Rezultate scontate:

  • Programul de master completat cu o disciplină despre cunoașterea UE axată pe dezvoltarea industrială durabilă;
  • Cunoștințe furnizate pentru grupurile țintă despre politicile de dezvoltare ale UE, cu accent pe dezvoltarea industrială durabilă;
  • Furnizarea de informații pentru grupul țintă despre progresul actual al integrării Republicii Moldova în UE, cu specificare în sectoarele industriale;
  • Promovarea inovațiilor educaționale și îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții în Republica Moldova;
  • Personalul academic informat despre rolul proiectului Jean Monnet în încurajarea introducerii unui unghi al Uniunii Europene în studiile de formare a managerilor și inginerilor;
  • Vizibilitate sporită a resurselor științifice și a rezultatelor cercetării privind integrarea economică europeană;
  • Cooperare extinsă între diferite părți interesate în domeniile educației, afacerilor și științei.