Programul: Erasmus +

Acțiunea cheie: Jean Monnet Activities

Acțiunea: Jean Monnet Academic Modules

Tipul acțiunii:  Jean Monnet Modules

Denumirea proiect:  Dezvoltarea industrială sustenabilă în contextul integrării europene/ Sustainable Industrial Development in the Context of European Integration

Acronimul proiectului: EU4SID

Numărul de referință: 610848-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-MODULE

Beneficiarul proiectului: Facultate Inginerie Economică și Business

Durata: septembrie 2019 – august 2022

Buget: 30 000 euro Grant Erasmus+