Denumirea proiect:  Dezvoltarea industrială sustenabilă în contextul integrării europene/ Sustainable Industrial Development in the Context of European Integration

Termen de executare: septembrie 2019 – august 2022

Beneficiarul proiectului: Facultate Inginerie Economică și Business, UTM

Buget: 30 000 euro Grant Erasmus+