Cornelia CRUCERESCU

Coordonator de proiect

Doctor în științe economice, conferențiar universitar,

Departamentul Economie și Management,

Facultatea Inginerie Economică și Business,

Tel: +373 22 56 78 59

E-mail: cornelia.crucerescu@emin.utm.md

Rafael CILOCI

Decan

Doctor în științe economice, conferențiar universitar,

Facultatea Inginerie Economică și Business,

Tel: +373 22 77 45 22

E-mail: rafael.ciloci@fieb.utm.md

Veaceslav BÂRDAN

Șef departament

Doctor în științe economice, conferențiar universitar,

Departamentul Teoria Economică și Marketing,

Facultatea Inginerie Economică și Business,

Tel: +373 22 56 76 74

E-mail: veacesalv.bardan@tem.utm.md