• Şedință a Grupului de lucru al Proiectului Erasmus+ N° 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam/LMPI. 13 aprilie, 2017, UTM (Ștefan cel Mare, 168, sala 1-205). https://utm.md/blog/2017/04/14/prima-sedinta-a-grupului-de-lucru-al-proiectului-erasmus-lmpi/
 • A fost constituită structura de conducere pe două nivele – Grupul de Proiect Internațional (GPI) și Grupul de Proiect Regional (GPR), responsabilă de cadrul politic, executiv, logistic și metodologic de proiect cu instrumente de diagnosticare, resurse și metodologii.
 • Atelierul de lucru GPI 1 (Lion, Franța) cu participarea reprezentanților partenerilor universitari.
 • Şedința de pregătire a atelierului de lucru GPR 1, organizată și realizată de Coordonatorul local al proiectului (UTM, Chef de file) cu participarea partenerilor din RM.
 • Atelierele de lucru GPR 1 și GPR 2 la care au participat reprezentanți din UE (Grenoble, Franța și Universitatea din Piraeus, Grecia).
 • A fost stabilită și aprobată componența grupului de persoane care au în sarcină elaborarea curriculumului (20 profesori și 6 reprezentanți din industrie), a fost identificată și aprobată lista persoanelor, care a format delegația RM pentru vizita de studiu în Grecia.
 • În perioada 12.11.17-26.11.17, 8 cadre didactice reprezentanți a UTM: dr.conf.univ. Victor Moraru, l.univ. Rodica Bulai, USM: dr.conf.univ. Ludmila Novac și Tatiana Pașa, USARB: dr.conf.univ M. Petic, dr.conf.univ Eugen Cabac și ASEM: dr.conf.univ. Zagureanu Aurel, dr.conf.univ. Andronachi Victor, au participat la training-ul Securitate informațională, la Piraeus University of Applied Sciences, Atena, Grecia.
 • A fost efectuat sondajul on-line, destinat identificării competențelor, elaborării fișelor de program și a curricumulurilor pentru programele de licență și master. Au fost analizate rezultatele sondajului, identificate competențele și elaborate fișele specialităților pentru programele de licență și master profesional în domeniul protecției informației.
 • Au avut loc 4 misiuni de consultanță și activități comune ale partenerilor din Italia, Franța și Grecia cu echipele din RM.
 • Atelierul de lucru, organizat de partenerii Uninettuno (Italia) și GIP FIPAG (Franța), a fost verificată documentația financiară și raportările în primul an de activitate pentru participanții în proiect din toate cele 29 instituții. La acest parametru echipa RM a fost declarată campion.
 • Misiune de monitorizare a activităților din partea Oficiului Central Erasmus+ (Bruxelless) și o misiune de audit din partea auditorului intern al proiectului (CESIE, Italia). Rezultatele oficiale ale acestor misiuni vor fi făcute publice până în luna februarie 2018. https://utm.md/blog/2017/12/14/proiectul-lmpi-primele-totaluri/
 • Noiembrie 2017 –  vizită de lucru a profesorului Alessandro Caforio, de la universitatea UNINETUNO, Italia în cadrul căreia a fost prezentată platforma de instruire la distanță a universității MOOC https://www.uninettunouniversity.net/en/mooc-corsi-online.aspx
 • Au fost elaborate rapoartele de autoevaluare în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență Securitate informațională (UTM și ASEM) și pentru programele în cadrul cărora există parcursuri specializate orientate spre Securitate informațională (USM și USARB). Toate programele au fost acreditate.
 • A fost organizată admiterea la Licență pentru anul de studii 2018-2019 la programele date.
 • Au fost elaborate Programe noi de studii Securitate informațională pentru ciclul II – Master (UTM, ASEM), https://utm.md/studii/planuri-master-ciclu-II-2018/scan-fcim/securitate-informationala.pdf. S-au pregătit dosarele pentru partenerii Europeni și pentru Comisia ANACEC, în vederea coordonării și autorizării. Programele au obținut autorizarea.
 • A fost organizată admiterea la Masterat pentru anul de studii 2018-2019 . La UTM au fost admiși la studii de master Securitate informațională 2018-2019 – 20 de studenți. La USM și USARB au fost deschise specializări noi Securitate informațională în cadrul prodramelor de master existente.
 • La 18 mai 2018, coordonatorul internațional al proiectului, Jean Noel PACHOUD, a efectuat o vizită de lucru în RM, pentru a se documenta cum evoluează implementarea proiectului în universitățile din Republica Moldova și a participat la un demers managerial, la care au fost prezenți reprezentanți ai UTM, USARB, USM, ASEM și Ministerul Educației al Republicii Moldova, instituții care fac parte din consorțiu din țara noastră, https://utm.md/blog/2018/05/18/proiectul-lmpi-in-actiune/.
 • La 28 mai și 14 iunie 2018, au fost organizate, de către universitatea coordonatoare UNINETUNO din Italia, training-uri online privind instruirea la distanță, pregătirea și înregistrarea cursurilor video, prof. Alessandro Caforio.
 • În iunie, iulie și octombrie 2018, 10 cadre didactice de la UTM (dr.conf.uni. V.Moraru, dr., conf.univ.V.Sudacevschi, l.univ. R.Bulai), USM (dr., conf.univ. Brăgaru Tudor, dr., conf.univ. Ludmila Novac), USARB (conf.univ, dr. C.Negară, conf.univ., dr.Eugen Cabac, Gorea Adela) și ASEM (Delimarschi Boris) au participat la training-ul de instruire Perfecțonarea cadrelor didactice ca titulari de curs în spațiul cibernetic, la universitatea UNINETUNO, Roma, Italia. Obiectivele instruirii fiind să se cunoască metodele de predare, învățare și evaluare specifică instruirii on-line, metodele de administrare a platformelor de învățământ la distanță, modul de a crea și utiliza resursele media educaționale. Au fost create și înregistrate peste 25 de lecții video.
 • În perioada 8-12 octombrie 2018, dna Ruta GRIGALIUNAITE, colaborator al Centrului de Studii și Inițiative Europene (CESIE) s-a aflat într-o misiune de audit intern al proiectului LMPI în RM, https://utm.md/blog/2018/10/10/cesie-evalueaza-implementarea-proiectului-lmpi/.
 • În perioada 5-9 noiembrie 2018, în cadrul proiectului a avut loc reuniunea Grupului de producere regional (GPR 5), cu scopul identificării situației la zi și stabilirii acțiunilor preconizate pentru a asigura succesul final al proiectului. Agenda evenimentului a inclus monitorizarea nr. 2, realizată de Biroul Erasmus+ Moldova și misiunea de consultanță a Coordonatorului tehnic, metodic și pedagogic al proiectului, prof. Jean-Noel Pachoud, https://utm.md/blog/2018/11/06/lmpi-gpr-5-misiunea-2-de-monitorizare/.26-28 noiembrie 2018, prof. Francesco Fedele de la universitatea Uninettuno, Italia, a făcut o vizită instituțiilor superioare de învățământ partenere în proiect: UTM, USM, ASEM și USARB, desfășurând un seminar privind gestionarea platformei de instruire la distanță și a instrumentelor de predare.
 • Fiecare universitate a creat spațiul LMPI, pe platforma Moodle pentru programele de studii licență și master în Securitate informațională, http://lmpi.isa.utm.md.
 • În perioada 3-7 decembrie 2018 în orașul Ho Chi Minh, Vietnam, și-a desfășurat lucrările Reuniunea nr. 3 a Grupului Interregional de conducere a Proiectului Erasmus+ LMPI, care a examinat bilanțul activităților derulate conform planului în anul 2 de implementare a Proiectului. Conform evaluării indicatorilor de progres, experții internaționali unanim au recunoscut că echipa UNM a obținut cele mai bune rezultate. La întrunire Universitatea Tehnică a Moldovei a fost reprezentată de prorectorul pentru studii Serghei ANDRONIC și coordonatorul național al proiectului Victor BEȘLIU, https://utm.md/blog/2018/12/07/utm-va-elibera-diplome-duble-cu-universitatea-west-attica/?fbclid=IwAR0vT5ICJD_CM_KyrnHjYlvKlnmx69B_77QAP6r3G10IOr6MgRzQ3RvxD-w