Durata proiectului: 16.10.2016 – 15.10.2019

Probleme majore pentru Moldova, Kazahstan și Vietnam:

 • Lupta contra criminalității cibernetice,
 • Proiectarea, dezvoltarea unor arhitecturi de rețea securizate,
 • Asigurarea mentenanței rețelelor.

Priorități

 • Securizarea rețelelor informatice ale întreprinderilor,
 • Depășirea lacunelor de calificare pentru domeniul proiectare și întreținere a rețelelor,
 • Profesionalizarea programelor de studiu din universități,
 • Promovarea dezvoltării profesionale a personalului și a tineretului în metodologiile tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor (prioritate orizontală),
 • Preluarea experienței practice antreprenoriale în educație, formare și munca cu tineretul (prioritate orizontală).

Obiective generale

 • Favorizarea reformei și modernizării învățământului superior în țările partenere,
 • Îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior în țările partenere,
 • Încurajarea dezvoltării reciproce a resurselor umane,
 • Ameliorarea nivelului de prezență în rețea a instituțiilor de învățământ superior și institutele de cercetare între țările partenere și ale statelor membre ale UE,
 • Modernizarea curriculei în discipline academice identificate ca priorități de către țările partenere prin intermediul Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), sistemul de trei cicluri și recunoașterea diplomelor.

Obiective specifice

 • Dezvoltarea de parteneriate pentru mobilitatea profesorilor și a studenților,
 • Perfecționarea a 24 profesori în UE (10 KZ în BG, 8 MD în GR, 6 VN în ES),
 • În fiecare din cele 3 țări partenere crearea/perfecționarea studiilor de licență și master profesionist în securitatea sistemelor informatice adaptate nevoilor întreprinderilor (diplome duble sau comune),
 • În fiecare din cele 3 țări partenere elaborarea/perfecționarea programelor și conținuturilor cursurilor de specialitatea cu admiterea la studii a 270 studenți,
 • În fiecare din cele 3 țări partenere crearea unui modul de instruire continuă destinat formării profesionale în domeniul securității cibernetice,
 • În fiecare din cele 3 țări partenere crearea unui Centru de excelență cu resurse și servicii pentru securitatea sistemelor informatice,
 • Sporirea nivelului de angajare a studenților din domeniul securității cibernetice.

Proiectul se înscrie în prioritățile ministerelor pentru renovarea cursurilor în conformitate cu procesul de la Bologna ți a universităților care pregătesc sau vor pregăti specialiști calificați pentru domeniul securității cibernetice.

Plusvaloare europeană

 • Abordare interinstituțională,
 • Perfecționarea profesorilor în laboratoare europene bine echipate,
 • Finanțarea de noi platforme tehnologice.

Caracter inovativ

 • Abordare globală și interdisciplinară în locuri de muncă IT, în curriculum-ul de formare, pentru proiectarea și punerea în aplicare a noilor produse de formare în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Procesul Bologna,
 • Cursuri de formare disponibile în învățământ deschis la distanță (IDD) din resurse de învățare digitale, achiziționarea de noi competențe.