Echipa LMPI este constituită din experți din universitățile partenere UE, co-beneficiari locali din Republica Moldova, precum şi experți externi. Sunt 6 parteneri UE, 3 parteneri de proiect MD şi 5 parteneri asociați MD implicaţi direct în implementarea proiectului.

Coordonator UE:

Universitatea”UNINETTUNO”, Italia – https://www.uninettunouniversity.net/it/p1_lmpi.aspx

Coordonator național: 

Universitatea Tehnică a Moldovei, UTM – www.utm.md

Parteneri EU:

GIP FIPAG, Academia din Grenoble, Franța, Coordonator General, ac-grenoble.fr/gip-fipag/

CESIE – Expert European Metodologie si Resurse în domeniul calității (IT), https://cesie.org/

Institutul Tehnologic din Piraeus, Grecia, referent expert regional al UE, http://www.teipir.gr/index.php/en/

Universitatea din Vigo , Spania, https://www.uvigo.gal/uvigo_en/

Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia, Bulgaria, https://www.uni-sofia.bg/eng

Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Bulgaria, http://www.swu.bg/

Parteneri MD:

Academia de Studii Economice din Moldova, ASEM, www.ase.md

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, USARB, www.usarb.md

Universitatea de Stat a Moldovei, USM, www.usm.md

Parteneri asociați:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, MECC, www.mecc.gov.md

Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, https://mei.gov.md/ro/content/serviciul-tehnologiei-informatiei-si-comunicatiilor-0

Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică, https://stisc.gov.md/

Întreprinderea mixtă «EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY» SA, https://www.efesmoldova.md/