Echipa MEDIA

Consorțiul este format din 3 instituții de învățământ superior din UE, 7 instituții de învățământ superior din (Regiunea 2 (R2)) Armenia și Moldova, 2 Ministere ale Educației din Armenia și Moldova și 2 organizații neguvernamentale.

Aceste organizații au fost selectate datorită competențelor, experienței, motivației și implicării lor în alte activități care au stat la baza conceptului de bază al proiectului.

PARTENERUL LIDER: Universitatea de Stat din Moldova (USM)
 
PARTENERI UE:
  Fachhochschule Des Mittelstandes (FHM) Gmbh – University Of Applied Science, Germania
  Lappeenrannan-lahden Teknillinen Yliopisto LUT FI, Finlanda
  Biznesa Makslas Un Technologiju Augstskola Riseba, Letonia
PARTENERI MOLDOVA:
  Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM)
  Universitatea Agrara de Stat din Moldova (UTM-UASM)
  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti (USARB)
  Asociația pentru susținerea inovațiilor și dezvoltare sustenabilă „IMPULS” (NGO „IMPULS”)
PARTENERI ARMENIA:
  Brusov State University (BSU)
  Vanadzor State University after „H. Tumanyan” Foundation (VSU)
  National Polytechnic University of Armenia Foundation (NPU)
  Asociația pentru dezvoltare durabilă și creativ-inovativă (NGO „Creativity”)
INSTITUȚIILE DE STAT:
  Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
  Ministerul Educației, Științei, Culturii și Sportului al Republicii Armenia
 
ECHIPA UTM: În contextul reformei inițiate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu privire la reorganizarea UTM prin absorbție a UASM în 2022 (HG nr. 485 din 13 iulie 2022) Universitatea Tehnică a Moldovei în cadrul proiectului MEDIA este reprezentată de 2 echipe:
  §  Echipa BE-002_A_TUM, coordonată de conf. univ., dr. ȚURCAN Rina

§  Echipa BE-002_B_TUM_UASM, coordonată de conf. univ., dr. OBERȘT Ala