Contacte MHELM

 

Coordonator al  Proiectului MHELM

Larisa BUGAIAN,

prof. univ., dr hab.
Prorector pe Probleme Financiare şi Relaţii Internaţionale
Universitatea Tehnică a Moldovei
e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md