Termen de executare: 15.11.2019 – 14.11. 2022

Buget: 844,453.00 Euro

Coordonator: Universitatea Tehnică a Moldovei

Scopul de bază:

Fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea lidershipului și a capacităților și capabilităților de management.

Obiective specifice:

  • Determinarea domeniilor în care se pot aplica cele mai bune practici a universităților partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare pentru a crește capacitățile de leadership  și  de gestionare a universităților din Moldova;
  • Crearea unui program de formare a abilităților de leadership și management în învățământul superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Moldova;
  • Instruirea personalul universităților din Moldova în vederea livrării ulterioare a programului de instruire;
  • Crearea unei infrastructuri de suport pentru livrarea programului de instruire;
  • Pilotarea și implementarea noul program de instruire în universitățile din Moldova;
  • Diseminarea noului program și acumularea constatărilor, după punerea în aplicare a programului, în învățământul superior din Moldova, UE, precum și la nivel internațional.