Minerva este centrat în jurul a șapte pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum și partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele și setul de activități specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Nr. Pachet de Lucru Denumirea Rezultate preconizate Activități Liderul de activitate
PL 1 (PREP) Cartografierea potențialului și practicilor de știință deschisă (ȘD) și cercetare

 

Lider: EPDRI/Slovenia

Co-lideri: USMF/MD, YSMU/AM

1.1. Raport pe potențialul curent de cercetare

1.2. Raport pe starea curentă a infrastructurii și politicelor ȘD

1.1. Analiză în detalii a potențialului de cercetare

1.2. Analiză în detalii a practicelor curente în domeniul ȘD

1.1. ASEM

1.2. YSU

PL 2

(DEV1)

Armonizarea cadrului legal ȘD

 

Lider: UCA/FR

Co-lideri: MECRRM/MD, MoESRA/AM

2.1. Raport pe practicile europene ale ȘD și transferul de cunoștințe și aptitudini

2.2. Politica națională în domeniul ȘD

2.3. Politici instituționale în domeniul ȘD

2.4. Recomandări pentru politica națională în domeniul ȘD

 

2.1. Vizita de studiu la Universitatea Cote d’Azur, Franța, în vederea transferului de cunoștințe cu referire la strategii ȘD

2.2. Formularea unui set de linii directoare pentru implementarea cu succes ȘD

2.3. Formularea și aprobarea politicilor instituționale și ajustarea statutului ȘD

2.4. Formularea recomandărilor pentru politica națională în vederea îmbunătățirii practicele ȘD

2.1. ASEM

2.2. TUM

2.3. ASUE

2.4. CR

PL 3

(DEV2)

Dezvoltarea infrastructurii științei deschise

 

Lider: UV/ES

Co-lideri: UTM/MD, YSU/AM

3.1. Raport pe standardele UE cu referire la serviciile ȘD

3.2. Standarde naționale pentru serviciile ȘD

3.3. Sistem integrat a repozitoriilor instituționale

3.4. Instruire în utilizarea platformelor ȘD

3.5. Metodologia de monitorizare a utilizării platformei ȘD

3.6. Registrul finanțatorilor non-guvernamentali

3.1. Raport pe standardele UE cu referire la serviciile ȘD (Spania, Italia, Belgia)

3.2. definirea standardelor naționale și a liniilor directorii pentru dezvoltarea infrastructurii ȘD

3.3. Dezvoltarea repozitoriilor instituționale

3.4. Seminare pentru cercetători, editori de reviste și posibili finanțatori

3.5. Definirea unui set de indicatori a ȘD pentru a monitoriza și evalua utilizarea platformei ȘD și a impactului acesteia

3.6. Constituirea unui registru a unor posibili finanțatori privați a ȘD

3.1. ASEM

3.2. USMF

3.3. YSULS

3.4. UV

3.5. YSU

3.6. YSMU

PL 4

(DEV3)

Consolidarea capacităților ale managementului cercetării

Lider: ULIEGE/BE

Co-lideri: ASEM/MD ASUE/AM

4.1. Raport pe practicele UE cu referire la managementul cercetării

4.2. HRS4R aprobat

4.3. HRS4R îmbunătățit

4.4. Instrument de monitorizare a plagiatului implementat

4.5. Cercetători instruiți în C&C și HRS4R

4.6. Tineri cercetători instruiți în vederea formării diverselor abilități

 

 

4.1.1.Vizite de studiu la partenerii UE în vederea identificării celor mai bune practici în domeniul managementului cercetării (1 – Belgia, 2- Franța)

4.1.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor relevante fortificării resurselor umane implicate în cercetare

4.2.1. Seminare cu referire la obținerea HRS4R

4.2.2 Pregătirea și obținerea HRS4R 

4.3.1 Seminare pe îmbunătățirea HRS4R

4.3.2  Pregătirea și aprobarea HRS4R îmbunătățit

4.4. Implementarea instrumentelor de monitorizare a plagiatului

4.5. Sesiuni de instruire pentru cercetători

4.6. Sesiuni de instruire pentru tinerii cercetători

4.1.1. ASEM

4.1.2. TUM

4.2.1. ULIEGE

4.2.2. ASUE

4.3.1. ULIEGE

4.3.2. USMF

4.4. UCA

4.5. UM

4.6. USGM

PL 5

(QPN)

Asigurarea calității și monitorizare

 

Lider: UM/FR

Co-lideri: UTM/MD, YSU/AM

5.1. Rapoarte pe asigurarea internă a calității

5.2. Rapoarte de evaluare externă

5.3. Rapoarte pe ajustarea procedurilor și reglementărilor instituționale

5.4. Audit

5.1. Monitorizarea și Evaluare internă

5.2. Evaluări externe ale experților independenți

5.3. Ajustarea procedurilor și reglementărilor instituționale

5.4. Audit financiar extern

5.1. UM

5.2. EPDRI

5.3. YSU

5.4. ASEM

PL 6

(DISS)

Diseminarea, exploatarea și maximizarea impactului

 

Lider: CR/MD

Co-lider: USMF/MD, YSULS/AM

6.1. Pachetul de promovare a proiectului

6.2. Site web a proiectului și a site web ȘD

6.3.  Sesiuni de informare a grupelor țintă (GȚ)

6.4. Sesiuni de orientare GȚ

6.5. Evenimente realizate

6.6. Raport pe nivelul de satisfacție a GȚ a impactului

6.7. Eticheta „HR Excellence in Research” obținută

6.1. Elaborarea Logo proiect, publicarea și distribuirea materialelor promoționale

6.2. Elaborarea, dezvoltarea și menținerea site-lui proiectului și platformei ȘD

6.3. Dezvoltarea și dirijarea diseminării către GȚ în vederea sensibilizării cu privire la cercetare și ȘD

6.4. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de orientare a GȚ

6.5. Organizarea și desfășurarea multiplelor evenimente

6.6. Măsurarea impactului ȘD asupra GȚ

6.7. Obținerea etichetei „HR Excellence in Research”

6.1. ASEM

6.2. CR

6.3. USMF

6.4. YSMU

6.5. YSULSS

6.6. TUM

6.7. YSU

PL 7

(MNGT)

Managementul proiectului

 

Lider: ASEM/MD

7.1. Realizarea coordonării proiectului

7.2. Realizarea managementului financiar al proiectului

7.1.1. Handbook-ul proiectului

7.1.2. Acordurile cu partenerii

7.1.3. Ședințele de consorțiu

7.1.4 Raport interimare și final

7.2. Managementul financiar

7.1. ASEM

7.2. ASEM

 

1. Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM   9. Universitatea Cote d’Azur, Franța – UCA
2. Universitatea Tehnică a Moldovei – UTM 10. Universitatea din Montpellier, Franța – UM
3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova – USMF 11. Institutul de Dezvoltare și Cercetare în domeniul Politicilor Europene, Slovenia – EPDRI
4.  Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – CR 12.Universitatea de Stat de Medicină din Erevan „M. Heratsi” – YSMU
5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova – MECC 13. Universitatea de Stat de Economie din Armenia – ASUE
6. Universitatea din Liege, Belgia – ULIEGE  14.Universitatea de stat din Erevan – YSU 
 7.  Universitatea Guglielmo Marconi, Italia – USGM 15.  Universitatea de stat de științe lingvistice și sociale „V. Brusov” din Erevan – YSULSS
8. Universitatea din Valencia, Spania – UV 16. Ministerul Educației și Științei a Republicii Armenia – MOESRA

REALIZĂRI

Echipa Perioada și locul desfășurării activităților Scopul activităților Rezultat

Link-uri utile

Ședințe în cadrul proiectului
Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab., prorector pe probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Carolina Timco, conf.univ., dr., șef Serviciu Relații Internaționale

5-6 martie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la Conferința de lansare a proiectului Minerva

 

https://utm.md/blog/2019/03/07/minerva-noul-proiect-erasmus-la-utm/
Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale

Carolina Timco, conf.univ., dr., șef Serviciu Relații Internaționale

5-6 martie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la prima întâlnire a Consorțiului https://utm.md/blog/2019/03/07/minerva-noul-proiect-erasmus-la-utm/
Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

5-6 martie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

Participarea la Workshopul Open Science https://utm.md/blog/2019/03/07/minerva-noul-proiect-erasmus-la-utm/

P3_MINERVA_Launching_Confrence_5-6_March_2019_UTM

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

18-24 iunie 2019,

Departamentele UTM

Diseminarea către GȚ în vederea sensibilizării cu privire la cercetare și ȘD Peste 350 cercetători (tineri și cu experiență) informați despre Știința deschisă
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Vasile Derevlenco, Proiectant de software, Direcția TIC

Artiom Barcuța, Administrator sisteme informatice, Direcți TIC

13 septembrie 2019, Academia de Studii Economice din Moldova Ședința consorțiului, ASEM

Dezvoltarea repozitoriilor instituționale

https://www.facebook.com/RIUTM/posts/2291072517657537
Echipele de lucru 2 decembrie 2019, Universitatea Tehnică din Moldova Ședințe de monitorizare a activităților Minerva efectuate în cadrul UTM https://utm.md/blog/2019/12/02/sedinte-de-coordonare-a-activitatilor-in-cadrul-proiectului-minerva/
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

5 decembrie 2019 Organizarea și desfășurarea sesiunilor de orientare a GȚ 19 doctoranzi ale școlilor doctorale UTM informați despre ȘD și oportunitățile de dezvoltare profesională.
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

13 decembrie 2019, ASEM Ședința de monitorizare a proiectului Minerva de către Oficiul Național Erasmus+ https://utm.md/blog/2019/12/14/monitorizarea-proiectului-minerva-de-catre-oficiul-national-erasmus/

Report on MINERVA project implementation.TUM.13.12.2019

Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

28 aprilie 2020 Ședințe de monitorizare a activităților Minerva efectuate în cadrul UTM https://utm.md/blog/2020/04/29/coordonare-minerva-pe-on-line-pe-timp-de-pandemie/
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

26 octombrie 2020 Ședința de monitorizare a activităților proiectului Minerva de către Biroul Național Erasmus+ https://utm.md/blog/2020/10/26/monitorizarea-proiectului-minerva-de-catre-biroul-national-erasmus/
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

5 februarie 2021 A doua ședință a Consorțiului proiectului Minerva https://utm.md/blog/2021/02/06/a-doua-sedinta-a-consortiului-proiectului-minerva/
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

3-4 martie 2021

on line

Ședință de coordonare a activităților pe pachetele de lucru 2 și 3 https://utm.md/blog/2021/03/05/sedinta-de-coordonare-a-activitatilor-in-cadrul-pachetului-de-lucru-2-si-3-in-cadrul-proiectului-minerva/
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Carolina Timco , conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă , șefa Direcția Investigații Științifice

18 martie 2021

on line

Ședință de coordonare a activităților pe pachetul de lucru 4 https://utm.md/blog/2021/03/19/sedinta-de-coordonare-a-activitatilor-pe-pachetul-de-lucru-4-in-cadrul-proiectului-minerva/
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Carolina Timco , conf.univ., dr., specialistă Centrul Erasmus+

25 iunie 2021

on line

Ședința a treia a consorțiului proiectului https://utm.md/blog/2021/06/26/sedinta-consortiului-proiectului-minerva/
Larisa Bugaian , prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Carolina Timco , conf.univ., dr., specialistă Centrul Erasmus+

Cujbă Rodica , șefa Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șefa Biblioteca tehnico-științifică

7 septembrie 2021

on line

Ședința a patra a consorțiului proiectului https://utm.md/blog/2021/09/08/consortiul-proiectului-minerva-s-au-reunit-la-cea-de-a-patra-sedinta/
Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Valentina Stratan, șefa Serviciu Resurse Electronice

 

 14 septembrie 2021 Organizarea și desfășurarea sesiunilor de orientare a GȚ 25 studenți ciclul I și II ai facultății FTP, UTM au fost informați despre ȘD și oportunitățile de dezvoltare profesională.

https://utm.md/blog/2021/09/16/sesiuni-de-informare-in-cadrul-proiectului-minerva-oferite-de-biblioteca-tehnico-stiintifica-a-utm

Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Valentina Stratan, șefa Serviciu Resurse Electronice

9-23 noiembrie 2021

Webinare informative privind știința deschisă 8 webinare informative organizate

https://utm.md/blog/2021/11/27/bts-webinare-informative-privind-stiinta-deschisa-in-cadrul-proiectului-minerva/ 

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Timco Carolina, conf.univ., dr.

Cujbă Rodica , șefa Direcția Investigații Științifice

2-4 decembrie 2021

Ședința a cincea a consorțiului proiectului https://utm.md/blog/2021/12/05/reuniunea-consortiului-proiectului-minerva/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Timco Carolina, conf.univ., dr.

Cujbă Rodica , șefa Direcția Investigații Științifice

 1 aprilie 2022 Ședința a șasea a consorțiului proiectului https://utm.md/blog/2022/04/04/a-sasea-sedinta-a-consortiului-proiectului-minerva/
Cujbă Rodica , șefa Direcția Investigații Științifice 19 mai 2022 Atelier „Principiile FAIR în managementul datelor de cercetare” https://utm.md/blog/2022/05/18/atelier-principii-fair-in-managementul-datelor-de-cercetare-19-mai-2022/

https://utm.md/blog/2022/05/20/valorificarea-activitatilor-proiectului-minerva/

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Timco Carolina, conf.univ., dr.

Cujbă Rodica, dr. , șefa Direcția Investigații Științifice

 

29 iunie 2022 Seminar HRS4R realizat în cadrul derulării activităților proiectului Minerva https://utm.md/blog/2022/07/02/seminar-hrs4r-realizat-in-cadrul-derularii-activitatilor-proiectului-minerva/

https://cercetari.utm.md/hrs4r/

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Sturza Rodica, prof.univ., dr.hab., redactor-șef reviste UTM

Aliona Ghendov-Moșanu, prof.univ., dr.hab., membru al redacției revistelor UTM

27 septembrie 2022 Atelier de lucru ”Revistele științifice ale UTM prin prisma științei deschise”. https://utm.md/blog/2022/10/03/atelierul-de-lucru-revistele-stiintifice-ale-utm-prin-prisma-stiintei-deschise/

https://cercetari.utm.md/hrs4r/

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Sturza Rodica, prof.univ., dr.hab., redactor-șef reviste UTM

Siminiuc Rodica, conf.univ., dr., șefa Direcția Doctorat și Postdoctorat

29 septembrie 2022 Atelier internațional de lucru în cadrul proiectului Minerva https://utm.md/blog/2022/10/05/atelier-international/
Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Valentina Stratan, șefa Serviciu Resurse Electronice

26 -27 octombrie 2022 Seminar pentru cercetători „Promovarea resurselor informaționale” în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (24-30 octombrie 2022) https://utm.md/blog/2022/10/24/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-deschisi-pentru-justitie-climatica/
Cujbă Rodica, dr. , șefa Direcția Investigații Științifice

Siminiuc Rodica, conf.univ., dr., șefa Direcția Doctorat și Postdoctorat

18 octombrie 2022 Training pentru tinerii cercetători https://utm.md/blog/2022/10/19/training-de-formare-a-tinerilor-cercetatori-in-domeniul-stiintei-deschise/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Sturza Rodica, prof.univ., dr.hab., redactor-șef reviste UTM

Siminiuc Rodica, conf.univ., dr., șefa Direcția Doctorat și Postdoctorat

Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Cujbă Rodica, dr. , șefa Direcția Investigații Științifice

1 decembrie 2022 Conferința de finalizare a proiectului Minerva https://utm.md/blog/2022/12/02/conferinta-de-finalizare-a-proiectului-minerva/
Vizite de studiu
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

20-24 mai 2019,

Universitatea Cote d’Azur, Nice, Franța

Vizită de studiu la Universitatea Cote d’Azur, Nice, Franța https://utm.md/blog/2019/05/21/activitati-in-cadrul-proiectului-minerva/
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

21-25 octombrie 2019, Universitatea din Liege, Belgia

Vizită de studiu la Universitatea din Liege, Belgia https://utm.md/blog/2019/10/28/vizita-de-studii-in-cadrul-proiectului-minerva/
Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Victor Șontea, prof.univ., dr. șef Departament Microelectronică și  Inginerie Biomedicală

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

05 – 09 noiembrie 2019,

Universitatea din Valencia, Spania

Vizită de studiu la Universitatea din Valencia, Spania https://utm.md/blog/2019/11/12/activitati-in-cadrul-proiectului-minerva-2/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Timco Carolina, conf.univ., dr., șefa Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șefa Direcția Investigații Științifice

Daniela Pojar, prorector probleme financiare și relații internaționale

22 aprilie 2021,

Universitatea Cote d’Azur, Franța

Vizită de studiu virtuală la Universitatea Cote d’Azur, Franța https://utm.md/blog/2021/04/23/vizita-de-studiu-virtuala-la-universitatea-cote-dazure-in-cadrul-proiectului-minerva/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Timco Carolina, conf.univ., dr., șefa Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șefa Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

17-18 mai 2021,

Universitatea Guglielmo Marconi, Italia

Vizită de studiu virtuală la Universitatea Guglielmo Marconi, Italia https://utm.md/blog/2021/05/19/vizita-de-studiu-virtuala-la-universitatea-guglielmo-marconi-italia/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Timco Carolina, conf.univ., dr.

Rodica Cujbă, șefa Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

16 iunie 2021,

Universitatea din Montpellier, Franța

Vizită de studiu virtuală la Universitatea din Montpellier, Franța https://utm.md/blog/2021/06/17/vizita-de-studiu-virtuala-la-universitatea-din-montpellier-in-cadrul-proiectului-minerva/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Rodica Cujbă, dr., șefa Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Valentina Stratan, șefa Serviciu Resurse Electronice

Ionel Sanduleac, dr., conf.univ.

7-8 octombrie 2021

Universitatea de Stat din Erevan, Armenia

Workshop internațional dedicat Științei deschise https://utm.md/blog/2021/10/09/workshop-international-dedicat-stiintei-deschise/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Sturza Rodica, prof.univ., dr.hab., redactor-șef reviste UTM

Rodica Cujbă, dr., șefa Direcția Investigații Științifice

Grigore Cușnir, specialist IT

17-21 septembrie 2022 Vizită de studiu la Universitatea Cote d’Azur, Franța https://utm.md/blog/2022/09/26/universitatea-cote-dazur-pune-accent-pe-cercetare/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Sturza Rodica, prof.univ., dr.hab., redactor-șef reviste UTM

Siminiuc Rodica, conf.univ., dr., șefa Direcția Doctorat și Postdoctorat

29 septembrie 2022 Vizită de studiu Erevan , Armenia https://utm.md/blog/2022/10/05/atelier-international/

Report on MINERVA project implementation-30.09.2022

Activități pe parcursul proiectului
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șefa Direcția Investigații Științifice

Martie 2019 -Decembrie 2019 PL 1 Cartografierea potențialului și practicilor de știință deschisă (ȘD) și cercetare

Analiza privind știința deschisă la UTM

Report on OS.TUM
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șefa Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șefa Direcția Doctorat și Postdoctorat

Martie 2019 -Decembrie 2019 PL 1 Cartografierea potențialului și practicilor de știință deschisă (ȘD) și cercetare

Analiza situației în domeniul potențialului de cercetare la Universitatea Tehnică a Moldovei

Report research potentials.TUM
Vasile Tronciu, dr.hab., prof.univ., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Februarie – Decembrie  2021 PL 2 Armonizarea cadrului legislativ al Științei deschise (intern și extern)

Elaborarea actelor normative instituționale cu referire la Știința deschisă și managementul cercetării

1. Anexa nr. 2 la Metodologia cu privire la stabilirea sporului pentru performanță personalului din IP „Universitatea Tehnică a Moldovei”, aprobată la ședința Senatului UTM din 22.02.2021 – aici ;

2. Septembrie 2021 – Versiunea 1 a Metodologiei privind procedura de utilizare a sistemului antiplagiat pentru revistele UTM

3. Octombrie 2021 – Versiunea 1 a Strategiei UTM privind știința deschisă

4. Aprobarea Strategiei UTM privind știința deschisă:

  • Hotărârea de  Senat din 23.11.2021 – aici
  • Strategia UTM privind știința deschisă- aici

5. Politica instituțională a UTM privind accesul deschis la informație, aprobată prin decizia Senatului din 23.11.2021 – aici

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrul Erasmus +

Carolina Timco, dr., conf.univ., specialist Centrul Erasmus+

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Iunie 2021- Septembrie 2021 PL 2 Armonizarea cadrului legislativ al Științei deschise (intern și extern)

Declarația de la Berlin

Declarația de la Berlin semnată de UTM

https://diez.md/2021/09/14/universitatea-tehnica-din-moldova-a-semnat-declaratia-de-la-berlin-cu-referire-la-accesul-deschis/

Vasile Tronciu, dr.hab., prof.univ., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Februarie – Decembrie  2021 PL 2 Armonizarea cadrului legislativ al Științei deschise (intern și extern)

Regulamentul Repozitoriului instituțional

 

 

Regulamentul Repozitoriului Instituțional, aprobat prin Hotărârea de Senat din 23.11.2021 – aici

Viorel Bostan, dr.hab., prov.univ., rector

Rodica Cujbă, dr., șef Direcția Investigații Științifice

Pe parcurs PL 2 Armonizarea cadrului legislativ al Științei deschise (extern)

Participarea la ajustarea actelor normative naționale cu referire la Știința deschisă și managementul cercetării

Acte normative naționale
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Victor Șontea, prof.univ., dr. șef Departament Microelectronică și  Inginerie Bioemdicală

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

Iunie 2019 – Decembrie 2019 PL 3 Dezvoltarea infrastructurii Științei deschise

Evaluarea repozitoriului universitar, Determinarea necesităților de echipamente, formarea și transmiterea  listei echipamentelor.

Lista de echipamente actualizată și expediată coordonatorului proiectului (ASEM)
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Dinu Țurcan, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Victor Șontea, prof.univ., dr. șef Departament Microelectronică și  Inginerie Biomedicală

Octombrie 2019-Mai 2020 PL 3 Dezvoltarea infrastructurii Științei deschise

S-a elaborat și aprobat structura repozitoriului UTM

S-a elaborat Ghidul de înregistrare a publicațiilor în Repozitoriul instituțional

 

Pagină dedicată științei deschie – https://cercetari.utm.md/stiinta-deschisa/

Decizia Consiliului Științific din 15.11.2019 cu referire la Structura Repozitoriului Instituțional al UTM

Ghidul de înregistrare – http://library.utm.md/Editat/BIBLIOTECA/Prezentari/Ghid_InregisrareRepozitoriu-UTM-2021.pdf

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab.,

Sturza Rodica, prof.univ., dr.hab.,

Septembrie 2022 PL 3 Dezvoltarea infrastructurii Științei deschise

Seminar pentru cercetători, editori de reviste și finanțatori

https://utm.md/blog/2022/10/03/atelierul-de-lucru-revistele-stiintifice-ale-utm-prin-prisma-stiintei-deschise/ 
Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Timco Carolina, conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Martie 2019 – Decembrie 2019 PL 4 Consolidarea capacităților managementului de cercetare

Elaborarea Codului de etică și a strategiei Resurselor umane implicate în cercetare

Examinarea procedurii de obținere a etichetei „HR Excellence in Research”

A fost aprobat Codul de etica si deontologie profesionala, Hotărârea de Senat din 26.12.2019

A fost aprobată declarația de aderare la Carta europeana a Cercetătorilor și la Codul de Conduita pentru recrutarea Cercetătorilor, inițierea procedurii de implementare a Cartei europeană a Cercetătorilor și a Codului de Conduită pentru recrutarea Cercetătorilor – Hotărârea de Senat din 17.12.2019

https://cercetari.utm.md/hrs4r/

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Vasile Tronciu, dr.hab., prof.univ., prorector cercetare și doctorat

Carolina Timco, dr., conf.univ.

Rodica Cujbă, dr., șef Direcția Investigații Științifice

Daniela Pojar, prorector probleme financiare și relații internaționale

Aprilie 2020 – Iulie 2022 PL 4 Consolidarea capacităților managementului de cercetare

Procesul de implementare a HRS4R

1. Ordin de numire a responsabilului – Ordin 281-r din 09.06.2020

2. Cont creat pe EURAXESS, iunie 2020

3. Declarația UTM de aderare la European Charter for Researchers și la Code of Conduct for the Recruitment of Researchers – scrisoarea nr. 24-569 din 09.06.2020

4. Strategia HR a UTM, aprobată 25 ianuarie 2022, https://utm.md/wp-content/uploads/2022/02/HRS4R-en.pdf

5. Acceptarea de către UTM a European Charter for Reserchers și la Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, 23 februarie 2021

6. Numirea membrilor Steering Committee și a Working group prin dispoziția rectorului în aprilie 2021

7. Aprilie 2021 – Februarie 2022 – 3 ședințe ale Steering Committee și 9 ședințe a Working group în vederea implementării HRS4R

8. Crearea paginii dedicate HRS4R – https://cercetari.utm.md/hrs4r/

9. Depunerea setului de acte în vederea obținerii etichetei HRS4R – 15 martie 2022

10. Obținerea etichetei HRS4R – 19 iulie 2022, https://utm.md/blog/2022/08/01/comisia-europeana-a-acordat-universitatii-tehnice-a-moldovei-eticheta-human-resources-excellence-in-research/

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrului Erasmus+

Carolina Timco, dr., conf.univ.

Rodica Cujbă, dr., șef Direcția Investigații Științifice

 

Iunie 2022 PL 4 Consolidarea capacităților managementului de cercetare

Seminar pe dezvoltarea HRS4R

https://utm.md/blog/2022/07/02/seminar-hrs4r-realizat-in-cadrul-derularii-activitatilor-proiectului-minerva/
Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Valentina Stratan, șefa Serviciu Resurse Electronice

Octombrie 2022 PL 4 Consolidarea capacităților managementului de cercetare

Seminar pentru cercetători

https://utm.md/blog/2022/10/24/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-deschisi-pentru-justitie-climatica/
Cujbă Rodica, dr. , șefa Direcția Investigații Științifice

Siminiuc Rodica, conf.univ., dr., șefa Direcția Doctorat și Postdoctorat

Octombrie 2022 PL 4 Consolidarea capacităților managementului de cercetare

Seminar pentru tineri cercetători

https://utm.md/blog/2022/10/19/training-de-formare-a-tinerilor-cercetatori-in-domeniul-stiintei-deschise/
Timco Carolina, conf.univ., dr.

Rodica Cujbă, dr., șefa Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șefa Bibliotecii tehnico-științifice

Valentina Stratan, șefa Serviciu Resurse Electronice

 

Pe parcurs  

PL 6 Diseminarea, exploatarea și maximizarea impactului

Activități de diseminare

Pagină dedicată proiectului Minerva

6 sesiune de informare

6 sesiuni de orientare

Raport pe măsurarea satisfacției practicelor știința deschisă, prezentat aprilie 2022

Raport pe măsurarea impactului, prezentat noiembrie 2022

Obținerea etichetei HRS4R – 19 iulie 2022

Rapoarte pe diseminare:

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., șefa Centrul Erasmus +

Carolina Timco, dr., conf.univ.

Pe parcurs PL 7 Managementul proiectului 

Asigurarea raportării pe proiect, gestiunea financiară

Formarea a 2 grupuri de lucru în cadrul UTM: primul grup are ca obiectiv final obținerea etichetei HSR4R și perfecționarea continuă în domeniul resurselor umane în cercetare, cel de al doilea grup are ca obiectiv final îmbunătățirea ȘD la UTM – Ordin 204/1-2 din 12.03.2019.

Revizuirea și aprobarea modificărilor în componența grupurilor de lucru – aprilie 2020.

Rapoarte de activitate în cadrul ședințelor de consorțiu.

Rapoarte de activitate în cadrul ședințelor de monitorizare a activității proiectului de către Biroul Erasmus+.

Rapoarte financiare de activitate.