Activități Minerva

Minerva este centrat în jurul a șapte pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum şi partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele și setul de activități specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Nr. Pachet de LucruDenumireaRezultate preconizateActivitățiLiderul de activitate
PL 1 (PREP)

Cartografierea potențialului și practicilor de știință deschisă (ȘD) și cercetare

Lider: EPDRI/Slovenia

Co-lideri: USMF/MD, YSMU/AM

1.1. Raport pe potențialul curent de cercetare

1.2. Raport pe starea curentă a infrastructurii și politicelor ȘD

1.1. Analiză în detalii a potențialului de cercetare

1.2. Analiză în detalii a practicelor curente în domeniul ȘD

1.1. ASEM

1.2. YSU

PL 2

(DEV1)

Armonizarea cadrului legal ȘD

Lider: UCA/FR

Co-lideri: MECRRM/MD, MoESRA/AM

2.1. Raport pe practicile europene ale ȘD și transferul de cunoștințe și aptitudini

2.2. Politica națională în domeniul ȘD

2.3. Politici instituționale în domeniul ȘD

2.4. Recomandări pentru politica națională în domeniul ȘD

 

2.1. Vizita de studiu la Universitatea Cote d’Azur, Franța, în vederea transferului de cunoștințe cu referire la strategii ȘD

2.2. Formularea unui set de linii directoare pentru implementarea cu succes ȘD

2.3. Formularea și aprobarea politicilor instituționale și ajustarea statutului ȘD

2.4. Formularea recomandărilor pentru politica națională în vederea îmbunătățirii practicele ȘD

2.1. ASEM

2.2. TUM

2.3. ASUE

2.4. CR

PL 3

(DEV20

Dezvoltarea infrastructurii științei deschise

Lider: UV/ES

Co-lideri: UTM/MD, YSU/AM

3.1. Raport pe standardele UE cu referire la serviciile ȘD

3.2. Standarde naționale pentru serviciile ȘD

3.3. Sistem integrat a repozitoriilor instituționale

3.4. Instruire în utilizarea platformelor ȘD

3.5. Metodologia de monitorizare a utilizării platformei ȘD

3.6. Registrul finanțatorilor non-guvernamentali

3.1. Raport pe standardele UE cu referire la serviciile ȘD (Spania, Italia, Belgia)

3.2. definirea standardelor naționale și a liniilor directorii pentru dezvoltarea infrastructurii ȘD

3.3. Dezvoltarea repozitoriilor instituționale

3.4. Seminare pentru cercetători, editori de reviste și posibili finanțatori

3.5. Definirea unui set de indicatori a ȘD pentru a monitoriza și evalua utilizarea platformei ȘD și a impactului acesteia

3.6. Constituirea unui registru a unor posibili finanțatori privați a ȘD

3.1. ASEM

3.2. USMF

3.3. YSULS

3.4. UV

3.5. YSU

3.6. YSMU

PL 4

(DEV3)

Consolidarea capacităților ale managementului cercetării

Lider: ULIEGE/BE

Co-lideri: ASEM/MD ASUE/AM

4.1. Raport pe practicele UE cu referire la managementul cercetării

4.2. HRS4R aprobat

4.3. HRS4R îmbunătățit

4.4. Instrument de monitorizare a plagiatului implementat

4.5. Cercetători instruiți în C&C și HRS4R

4.6. Tineri cercetători instruiți în vederea formării diverselor abilități

 

 

4.1.1.Vizite de studiu la partenerii UE în vederea identificării celor mai bune practici în domeniul managementului cercetării (1 – Belgia, 2- Franța)

4.1.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor relevante fortificării resurselor umane implicate în cercetare

4.2.1. Seminare cu referire la obținerea HRS4R

4.2.2 Pregătirea și obținerea HRS4R 

4.3.1 Seminare pe îmbunătățirea HRS4R

4.3.2  Pregătirea și aprobarea HRS4R îmbunătățit

4.4. Implementarea instrumentelor de monitorizare a plagiatului

4.5. Sesiuni de instruire pentru cercetători

4.6. Sesiuni de instruire pentru tinerii cercetători

4.1.1. ASEM

4.1.2. TUM

4.2.1. ULIEGE

4.2.2. ASUE

4.3.1. ULIEGE

4.3.2. USMF

4.4. UCA

4.5. UM

4.6. USGM

PL 5

(QPN)

Asigurarea calității și monitorizare

Lider: UM/FR

Co-lideri: UTM/MD, YSU/AM

5.1. Rapoarte pe asigurarea internă a calității

5.2. Rapoarte de evaluare externă

5.3. Rapoarte pe ajustarea procedurilor și reglementărilor instituționale

5.4. Audit

5.1. Monitorizarea și Evaluare internă

5.2. Evaluări externe ale experților independenți

5.3. Ajustarea procedurilor și reglementărilor instituționale

5.4. Audit financiar extern

5.1. UM

5.2. EPDRI

5.3. YSU

5.4. ASEM

PL 6

(DISS)

Diseminarea, exploatarea și maximizarea impactului

Lider: CR/MD

Co-lider: USMF/MD, YSULS/AM

6.1. Pachetul de promovare a proiectului

6.2. Site web a proiectului și a site web ȘD

6.3.  Sesiuni de informare a grupelor țintă (GȚ)

6.4. Sesiuni de orientare GȚ

6.5. Evenimente realizate

6.6. Raport pe nivelul de satisfacție a GȚ a impactului

6.7. Eticheta „HR Excellence in Research” obținută

6.1. Elaborarea Logo proiect, publicarea și distribuirea materialelor promoționale

6.2. Elaborarea, dezvoltarea și menținerea site-lui proiectului și platformei ȘD

6.3. Dezvoltarea și dirijarea diseminării către GȚ în vederea sensibilizării cu privire la cercetare și ȘD

6.4. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de orientare a TG

6.5. Organizarea și desfășurarea multiplelor evenimente

6.6. Măsurarea impactului ȘD asupra GȚ

6.7. Obținerea etichetei „HR Excellence in Research”

6.1. ASEM

6.2. CR

6.3. USMF

6.4. YSMU

6.5. YSULSS

6.6. TUM

6.7. YSU

PL 7

(MNGT)

Managementul proiectului

Lider: ASEM/MD

7.1. Realizarea coordonării proiectului

7.2. Realizarea managementului financiar al proiectului

7.1.1. Handbook-ul proiectului

7.1.2. Acordurile cu partenerii

7.1.3. Ședințele de consorțium

7.1.4 Raport interimare și final

7.2. Managementul financiar

7.1. ASEM

7.2. ASEM

 

1. Academia de Studii Economice a Moldovei – ASEM  9. Universitatea Cote d’Azur, Franța – UCA
2. Universitatea Tehnică a Moldovei – UTM10. Universitatea din Montpellier, Franța – UM
3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova – USMF11. Institutul de Dezvoltare și Cercetare în domeniul Politicilor Europene, Slovenia – EPDRI
4.  Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – CR12.Universitatea de Stat de Medicină din Erevan „M. Heratsi” – YSMU
5. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova – MECC13. Universitatea de Stat de Economie din Armenia – ASUE
6. Universitatea din Liege, Belgia – ULIEGE 14.Universitatea de stat din Erevan – YSU 
 7.  Universitatea Guglielmo Marconi, Italia – USGM15.  Universitatea de stat de științe lingvistice și sociale „V.Brusov” din Erevan – YSULSS
8. Universitatea din Valencia, Spania – UV16. Ministerul Educației și Științei a Republicii Armenia – MOESRA

REALIZĂRI

EchipaPerioada și locul desfășurării activitățilorScopul activitățilorLink-uri utile
Ședințe în cadrul proiectului
Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab., prorector pe probleme financiare și relații internaționale, UTM

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat.

Carolina Timco, conf.univ., dr., șef Serviciu Relații Internaționale

5-6 martie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la Conferința de lansare a proiectului Minerva

Workshopul Open Science

https://utm.md/blog/2019/03/07/minerva-noul-proiect-erasmus-la-utm/
Larisa Bugaian, prof. univ., dr. hab., Prorector pe Probleme financiare și Relații Internaționale, UTM

Carolina Timco, conf.univ., dr., șef Serviciu Relații Internaționale

5-6 martie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

Participare la prima întâlnire a Consorțiuluihttps://utm.md/blog/2019/03/07/minerva-noul-proiect-erasmus-la-utm/
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat.

5-6 martie 2019

Academia de Studii Economice din Moldova

Participarea la Workshopul Open Sciencehttps://utm.md/blog/2019/03/07/minerva-noul-proiect-erasmus-la-utm/

P3_MINERVA_Launching_Confrence_5-6_March_2019_UTM

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Timco Carolina, conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Vasile Derevlenco, Proiectant de software, Direcția TIC

Artiom Barcuța, Administrator sisteme informatice, Direcți TIC

13 septembrie 2019, Academia de Studii Economice din MoldovaȘedința consorțiului, ASEM

Dezvoltarea repozitoriilor instituționale

https://www.facebook.com/RIUTM/posts/2291072517657537
Echipele de lucru2 decembrie 2019, Universitatea Tehnică din MoldovaȘedințe de monitorizare a activităților Minerva efectuate în cadrul UTMhttps://utm.md/blog/2019/12/02/sedinte-de-coordonare-a-activitatilor-in-cadrul-proiectului-minerva/
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Timco Carolina, conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

13 decembrie 2019, ASEMȘedința de monitorizare a proiectului Minerva de către Oficiul Național Erasmus+https://utm.md/blog/2019/12/14/monitorizarea-proiectului-minerva-de-catre-oficiul-national-erasmus/

Report on MINERVA project implementation.TUM.13.12.2019

Vizite de studiu
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

20-24 mai 2019,

Universitatea Cote d’Azur, Nice, Franța

Vizită de studiu la Universitatea Cote d’Azur, Nice, Franțahttps://utm.md/blog/2019/05/21/activitati-in-cadrul-proiectului-minerva/
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

21-25 octombrie 2019, Universitatea din Liege, Belgia

Vizită de studiu la Universitatea din Liege, Belgiahttps://utm.md/blog/2019/10/28/vizita-de-studii-in-cadrul-proiectului-minerva/
Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Victor Șontea, prof.univ., dr. șef Departament Microelectronică și  Inginerie Biomedicală

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

05 – 09 noiembrie 2019,

Universitatea din Valencia, Spania

Vizită de studiu la Universitatea din Valencia, Spaniahttps://utm.md/blog/2019/11/12/activitati-in-cadrul-proiectului-minerva-2/
Activități pe parcursul proiectului
Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Timco Carolina, conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Ianuarie-martie 2019

 

Formarea a 2 grupuri de lucru în cadrul UTM: primul grup are ca obiectiv final obținerea etichetei HSR4R și perfecționarea continuă în domeniul resurselor umane în cercetare, cel de al doilea grup are ca obiectiv final îmbunătățirea ȘD la UTM.Ordin de formare a echipei de lucru.

Ordin 204/1-2 din 12.03.2019

 

Timco Carolina, conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații InternaționalePe parcursActivități de diseminare1. Individual dissemination calendar_TUM_year 1

2. Dissemination Report_TUM_year_1

1. Individual dissemination calendar_TUM_year_2

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Martie 2019 -Decembrie 2019Analiza privind știința deschisă la UTMReport on OS.TUM
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Martie 2019 -Decembrie 2019Analiza situației în domeniul potențialului de cercetare la Universitatea Tehnică a MoldoveiReport research potentials.TUM
Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Zinaida Stratan, șef Biblioteca tehnico-științifică

Victor Șontea, prof.univ., dr. șef Departament Microelectronică și  Inginerie Bioemdicală

Vasile Chetroi, șef Direcția Tehnologia Informației și Comunicații

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

Iunie 2019 – Decembrie 2019Evaluarea repozitoriului universitar, Determinarea necesităților de echipamente, formarea și transmiterea  listei echipamentelor.Lista de echipamente actualizată și expediată coordonatorului proiectului (ASEM)
Daniela Pojar, șef Direcția Managementul ResurselorMartie 2019 – Decembrie 2019Elaborarea Codului de etică și a strategiei Resurselor umane implicate în cercetare

Examinarea procedurii de obținere a etichetei „HR Excellence in Research”

Aprobarea codului de etică

Aprobarea strategiei Resurselor umane implicate în cercetare

Bugaian Larisa, prof.univ., dr.hab., prorector probleme financiare și relații internaționale

Mircea Bernic, prof. univ., dr. hab., prorector cercetare și doctorat

Timco Carolina, conf.univ., dr., Șef Serviciu Relații Internaționale

Rodica Cujbă, șef Direcția Investigații Științifice

Rodica Siminiuc, conf.univ., dr., șef Direcția Doctorat și Postdoctorat

Daniela Pojar, șef Direcția Managementul Resurselor

Dumitru Chilimari, Șef Serviciu Administrare Rețele și Securitatea Informației

13 decembrie 2019, ASEMȘedința de monitorizare a proiectului Minerva de către Oficiul Național Erasmus+https://utm.md/blog/2019/12/14/monitorizarea-proiectului-minerva-de-catre-oficiul-national-erasmus/

Report on MINERVA project implementation.TUM.13.12.2019