Activităţi PBLMD

PBLMD este centrat în jurul a opt pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum și termenii care trebuie respectași de către partenerii și managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele și setul de activități specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

PL1: Etapa de inițiere a proiectului. Obiectivul PL1 constă în lansarea proiectului şi realizarea unor ateliere de lucru introductive ale proiectului şi ale metodelor PBL de predare şi învățare pentru partenerii MD şi părțile-cheie interesate din Moldova. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl1/

PL2: Instruiri privind metodologia şi metodele PBL. Obiectivul acestui PL este de a instrui managementul şi personalul academic de la partenerii MD privind metodologiile şi metodele PBL şi diseminarea rezultatelor. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/

PL3: Analiza aprofundata a factorilor de context şi a conţinutului curricular. Obiectivul acestui PL este de a efectua o analiză aprofundată a nevoilor identificate pentru fiecare program de studiu ales de fiecare partener MD. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/

PL4: Elaborarea programelor de studii şi curricula în baza PBL. Obiectivul acestui PL este de a elabora programe de studii şi curricula respective bazate pe PBL. Echipele grupurilor de lucru, împreuna cu partenerii UE, proiecteaza 6 programe de studii, inclusiv curricula respective, bazate pe PBL. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl4/

PL5: Implementarea programelor de studii şi acţiuni de durabilitate. Obiectivul acestui PL este de a asigura faptul că fiecare program de studiu bazat pe PBL nou elaborat este transmis în mod efectiv şi eficient la publicul ţintă respectiv şi este implementat. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl5/

PL6: Asigurarea controlului calităţii. Obiectivul acestui PL este de a asigura controlul calităţii pe intreaga durată a proiectului. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl6/

PL7: Comunicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. Obiectivul acestui PL este asigurarea comunicării şi diseminării eficiente a rezultatelor proiectului. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl7/

PL8: Managementul proiectului. Obiectivul acestui PL constă în asigurarea managementului corespunzător al proiectului. http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl7/pl8/

Realizări

Rezultate Programe de studiu:

 • Principalul rezultat la etapa PL2 este realizarea Rapoartelor de analiză comparativă pregătite de către echipa de studiu a UTM. Echipa a explorat predarea și învățarea centrată pe student şi au elaborat programe de studii la nivel de program de studiu și instituțional prin colectarea si analizarea informațiilor în timpul vizitelor la partenerii de proiect din UE, în special AAU și UoG. Raport de analiză: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PL2_Software_Benchmark_Report_TUM_v03_en.pdf
 • A fost elaborat Programul de studii, ciclul I – Licență, domeniul general de studiu – Tehnologii ale Informației şi Comunicațiilor, Programul de studiu – Ingineria software şi curricula respectivă bazată pe PBL. Raport de experiență: https://utm.md/studii/planuri/2016/fcim/Plan%20ISW.pdf
 • Vizita de studiu a membrilor Echipei UTM la Universitatea din Gloucestershire, 29 Februarie – 4 Martie 2016. Grupul de vizită: Bugaian Larisa, dr.hab., profesor, prorector, Programul de studii Business şi Administrare; Beșliu Victor, dr., conf. univ., Programul de studii Tehnologii Informaționale; Balan Mihaela, lector, Programul de studii Tehnologii Informaționale. Raport de experiență despre vizita de studiu la Universitatea Gloucestershire, Cheltenham AAU în perioada 29 Februarie – 5 Martie 2016 în cadrul proiectului „PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability. Raport de experienţă:  http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Vizita_de_studiu_la_UoG_lista_participantilor.pdf
 • A fost efectuată Vizita de studiu a echipei UTM la AAU, 8-12 februarie, 2016.Grupul de vizită TI: Bostan Viorel, Ciorbă Dumitru – la Facultatea de Inginerie și Științe, Departamentul de Științe ale Calculatoarelor (Hans Hüttel); Grupul de vizită Design Industrial: Bugaian Larisa, Podborschi Valeriu, Vaculenco Maxim – la Facultatea de Inginerie și Științe, Departamentul de Arhitectură, Design și Tehnologii Media (Marianne Stokholm). http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Vizita_de_studiu_la_AAU_agenda.pdf . Raportul de experiență despre vizita de lucru la AAU în perioada 8-12 Februarie 2016 în cadrul proiectului „PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’Competitiveness and Employability”. Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_experience_reports_ro.pdf
 • Vizita de studiu la AAU, Aalborg și Copenhaga în perioada 3-7 octombrie, 2016. Grupul de vizită: Viorel Bostan, prof. univ., dr. hab., rector, Larisa Bugaian, dr.hab., prof. univ., prorector, Stela Balan, dr., șef secția studii. Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_VIP_experience_reports_ro.pdf
 • Vizita de studiu la Universitatea Plymouth din Marea Britanie, în perioada 21-25 octombrie 2016 în cadrul proiectului Erasmus+ “Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”, care a oferit oportunitatea familiarizării cu modelul de instruire PBL, care se practică la Universitatea din Plymouth din ziua înființării acesteia. Raport de experiență: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Plymouth_Experience_Reports_Ro.pdf
 • Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia.
 • În perioada 9-20 octombrie, o delegație formată din reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei (șef delegație – Larisa Bugaian, prorector), Universității de Stat din Moldova (Otilia Dandara, prorector), Universității de Stat „A. Russo” din Bălți (Natalia Gașițoi, prorector), Universității de Stat „B.P.Hasdeu” (Andrei Popa, rector) şi Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” efectuează o vizită de studiu în Suedia, la KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability. https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/
 • În perioada 23-25 octombrie 2017, UTM, în calitate de coordonator național, a găzduit întrunirea anuală a membrilor consorțiului, care implementează proiectul „ERASMUS+ Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”. https://utm.md/blog/2017/10/25/proiectul-erasmus-pblmd-la-primele-realizari/
 • Universitatea Tehnică a Moldovei a creat, în premieră, trei săli PBL (Problem Based Learning) cu un design dedicat acestui mediu de învățare – o infrastructură atrăgătoare, acces la surse moderne de învățare, Internet, care se încadrează perfect în atmosfera noii metodologii de predare-învățare implementate inclusiv la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM). Aceste săli vor fi utilizate pentru realizarea noului program de studii „Ingineria Software”, care a debutat în acest an la FCIM – un program structurat în baza abordării PBL, după modelul de predare-învățare al Universității Aalborg din Danemarca, scopul urmărit fiind de a atinge un nivel cât mai înalt de angajare a studenților în câmpul muncii. Sălile au fost echipate cu suportul Uniunii Europene, în cadrul proiectului ERASMUS+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: pentru sporirea competitivității și sporirea șanselor de angajare a acestora” (PBLMD). https://utm.md/blog/2017/10/24/premiera-la-utm-crearea-a-trei-sali-pbl/
 • Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, Suedia, în perioada 15-19 ianuarie 2018. Echipa UTM constituită din: Radu Melnic– prodecan FCIM, Irina Cojuhari– conf. univ., dr., Elena Gogoi – șef program „Ingineria Software”, Mariana Catruc – lector superior, Elena Cojuhari – conf. univ., dr., Dumitru Ciorbă– șef Departament ISA – Ingineria software și automatică, participă la seminarul de lucru în tematica EEE 2018 (Enhancing Engineering Education), desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability. Este a doua vizită a reprezentanților UTM la Institutul Tehnologic Regal din Stockholm, efectuată în cadrul proiectului PBLMD, având drept obiectiv studiul metodelor de predare/învățare și definirea principalelor direcții de schimbare a cadrului educațional universitar în vederea implementării noului program de studii PBL „Ingineria Software”. Activitatea grupului se desfășoară în contextul seminarului precedent, care a adus un suflu nou în învățământul ingineresc din Republica Moldova. https://utm.md/blog/2018/01/16/o-noua-vizita-la-stockholm-sub-umbrela-erasmus-pblmd/
 • Vizita de studiu la AAU, Danemarca, perioada 12-19 ianuarie 2019. Vizita a avut ca scop examinarea progresului pe pachetul de lucru 5, precum și planul de măsuri de asigurare a sustenabilității proiectului. http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/2019_01_PL5_visit-to-AAU_agenda_v06.pdf
 • Vizita de studiu la KTH, Stockholm, Suedia, perioada 1-5 aprilie 2019. Vizita a avut ca scop lucrul asupra pachetului de lucru 3, în special programele de studii și instruirea profesorilor. Reprezentanții UTM: dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian. http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/to-kth/
 • Vizita de studiu la AAU, Danemarca, perioada 13-17 mai 2019. Vizita a avut ca scop examinarea progresului pe pachetul de lucru 5, activități ce urmează a fi realizate, monitorizarea mobilităților studenților. Echipa UTM a fost constituită din dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian, prorector, dr., conf.univ. Dumitru Ciorbă, șef departament, Elena Gogoi, responsabil program de studii, dr., conf.univ. Irina Cojuhari și Danilea Pojar, șef serviciu. http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/2019_05_PL5_visit-to-AAU_Agenda.pdf
 • Vizita de studiu la UoG, Cheltenham, Marea Britanie, perioada 1-4 iulie 2019. Vizita a avut ca scop lucrul asupra pachetului de lucru 3, în special programele de studii și instruirea profesorilor. Reprezentanții UTM: dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian, prorector și Daniela Pojar, șef Serviciu. http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/to-uog/

Rezultate Formare Pedagogică

Ateliere de instruire

 • A fost organizată şedinţa de lansare a proiectului PBLMD la data de 19 noiembrie, 2015. Scopul principal al acestui eveniment  a fost  prezentarea partenerilor de proiect, studenților,   cadrelor didactice, oamenilor de afaceri, ONG-urilor si altor parti cheie interesate de proiectul PBLMD, principalele sale obiective si rezultate scontate. La această şedinţă a fost convenit şi mai tărziu semnat Acordul de Consorţiu, a fost aprobat planul de lucru pe durata proiectului: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_Launch_agenda_Nov19.pdf
 • Atelier de instruire deschis pentru public: ”De la învăţarea centrată pe profesor la învățarea centrată pe student”. Noiembrie, 2015.Scopul acestui atelier – inițierea cadrele didactice în abordarea unui principiu modern de formare a specialiștilor bazat pe schimbarea paradigmei educaţionale: de la predare – la învăţare. în cadrul atelierului au mai fost prezentate şi alte dimensiuni: Învăţarea bazată pe probleme – calea de a implica universitatea în învățare şi schimbările din societate; Abordarea PBL în elaborarea proiectului semestrial la nivel de licenţă; Exerciții practice în formatul unui Project Cafe. Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl1/rezultate-pl1/
 • Atelier de instruire: „Lucru cu proiecte şi studii de caz. Reflecții asupra competențelor personale”. 19-22 ianuarie, 2016. Programul și-a propus să familiarizeze participanții cu principalele caracteristici ale PBL. După finalizarea cu calificativul satisfăcător a programului, o fost eliberat un Certificat conform cu volumul de lucru al programului de 2 credite ECTS (30 ore în clasa, 20 ore de auto-instruire și pregătire).
  Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/ateliere-de-instruire/
 • Atelier de instruire: “Proiectarea programelor de licenţă în baza PBL”. Februarie, 2016. Scopul atelierului – elaborarea unui proiect al unui program de studii de licenţă (3 ani) în conformitate cu principiile PBL în contextul cadrului de reglementare și instituţional al Republicii Moldova. Scopul atelierului este de a elabora un proiect al unui program de studii de licenta (3 ani) în conformitate cu principiile PBL în contextul cadrului de reglementare și instituțional al Republicii Moldova.
  Detalii atelier:  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/ateliere-de-instruire/
 • Săptămâna de perfecționare Pachetul de lucru 3. 22-28 mai, 2016.Scopul săptămânii de perfecționare este de a lucra în cadrul echipelor programului de studiu pentru pregătirea prezentărilor preliminare ale rezultatelor de analiză comparativă. Echipele partenerilor UE şi echipele MD vor lucra împreună asupra PL3 la sediul fiecărei universități. Activitățile vor dura trei zile, de marți până joi. Echipele programului de studiu vor prezenta proiectele preliminare privind nevoia de schimbare la nivel de sector, universitate, nivel de program de studiu, nevoia de schimbare de conținut, foi de parcurs etc. Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/rezultate-programe-de-studiu/
 • La 27-28 octombrie 2016 a fost organizată Conferința Internațională „Atunci când studenţii preiau conducerea: Îmbunătățirea calității și relevantei Învățământului Superior prin inovaţii în Învăţarea Activă Bazată pe Probleme și Centrată pe Student”, obiectivul căreia a fost de a prezenta și discuta metode moderne de predare și însușire a competențelor educaționale. Au participat 52 persoane, din care 8 persoane de la universitățile partenere UE și 44 de la universitățile din Republica Moldova. Detalii conferință: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/conferinta-internationala-alt/
 • La data de 28 aprilie 2017 echipa UTM a organizat în Sala Senatului (blocul de studii nr. 1 din bd. Ştefan cel Mare 168) un training generalizator pentru administratorii de sistem și responsabili delegați ai instituțiilor partenere din cadrul proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability”, PBLMD, privind utilizarea platformei Adobe Connect, inclusiv a modulelor Connect Meeting, Connect Training, Connect Events, Captivate, Presenter, produselor software pentru colaborare online și active learning. https://utm.md/blog/2017/04/29/pblmd-training-privind-utilizarea-platformei-adobe-connect/  http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_visit_to_TUM_ICT_Reflections.pdf
 • Atelier de instruire: “Dezvoltarea învățământului superior. Un atelier de lucru pentru profesorii universitari din Moldova”, 13-14 iunie, 2017. Scopul acestui atelier – a oferi un cadru modern pentru dezvoltarea educației în inginerie. Publicul ținta – profesori universitari și de asemenea potrivit pentru lideri de educație și dezvoltatori. Detalii atelier:  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/rezultate-formare-pedagogica
 • Atelier de instruire teoretico-metodica a echipelor proiectului din cadrul instituțiilor partenere din RM – UTM, ASEM, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul, USMF „N. Testemițanu”, 14-17 mai, 2018.  În calitate de formatori-experți au evoluat profesori din Universitatea Aalborg, Danemarca și Universitatea din Siegen, Germania – parteneri europeni ai proiectului. Henrik Find FLADKJAER a moderat un atelier cu genericul „Elementele foii de parcurs a unui semestru: obiective, cunoștințe, competențe”, Steffen JASCHKE a avut misiunea să examineze chestiunea „Formularea propunerilor de învățare bazată pe probleme și stabilirea obiectivelor”, Tamara RIEHLE a moderat atelierul cu tema „Metode și tehnici de evaluare a studenților și a formatorilor”, Erling JENSEN a meditat împreună cu colegii din Moldova asupra subiectului „Managementul și administrarea programelor de studii pe semestre și module”. http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Agenda_PBLMD_Mobility_to_MD_Siegen_AAU_May_14-18_2018.pdf
 • Atelier de instruire pe marginea cărții editate de către Romeo V. Turcan și John Reilly, cu denumirea “Populism in Higher Education Curriculum Development: Problem Based Learning as a Mitigating Response”, 13-15 martie 2019, AAU, Danemarka. Participanți UTM: Larisa Bugaian, prorector, Dinu Țurcanu, prorector, Pojar Daniela, șef serviciu, Bulai Rodica, lector. http://www.pblmd.aau.dk/work-packages/PL7/PL5/

Asigurarea comunicării şi diseminării eficiente a rezultatelor activității echipei UTM în cadrul proiectului PBLMD

Au fost elaborate instrumente interne de comunicare, inclusiv pagina web a proiectului și broșura proiectului. Am  informat presa cu privire la desfășurarea proiectului, de exemplu, prin scrierea articolelor în ziar, organizarea conferințelor de presă și emiterea comunicatelor de presă:

Comunicarea şi diseminarea rezultatelor activității echipei UTM în cadrul proiectului PBLMD:

Universitatea Tehnică a Moldovei

Activități de diseminare PL Modalitatea de diseminare, linkul la sursă  Perioada/ FRecvența Numărul minim Grupul (rile) Țintă
Activități realizate
Articol cu referință la ERASMUS + Key Action 2 – Consolidarea Capacităților în invățămîntul superior prin menționarea partenerilor și obiectivelor proiectului PBLMD PL1: Lansarea https://utm.md/blog/2015/11/06/erasmus-actiunea-cheie-2-consolidarea-capacitatilor-in-domeniul-invatamintului-superior/ 6.11.2015 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Articol cu referință la lansarea proiectului PL1: Lansarea https://utm.md/blog/2015/11/20/la-utm-a-demarat-un-nou-proiect-didactic-in-cadrul-programului-erasmus/ 19.11. 2015 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul UTM „Mesager”  despre demararea noului proiect ERASMUS+ PL1: Lansarea Ziarul Mesager, anul XVIII, No. 9 (179), UTM

https://utm.md/mesager/2015/mu-noiembrie-2015.pdf

 

Noiembrie, 2015 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Bookletul proiectului PL1: Lansarea http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_booklet_eng_print_2016_12.pdf Decembrie 2015-Februarie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Vizite de studiu PL2: Instruire în metodologia și metodele PBL https://utm.md/blog/2016/02/20/schimb-de-experienta-in-cadrul-proiectului-erasmus-pblmd-la-universitatea-din-aalborg-danemarca/ Februarie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul UTM „Mesager” PL2: Instruire în metodologia și metodele PBL Ziarul Mesager, anul XIX, No. 3 (183), UTM

https://utm.md/mesager/2016/mu-martie-2016.pdf 

Martie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul UTM „Mesager” PL2:

Instruire în metodologia și metodele PBL

Ziarul Mesager, anul XIX, No. 4 (185), UTM

https://utm.md/mesager/2016/mu-mai-iunie-2016.pdf

Mai-Iunie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Ziua Europei în Chișinău, Moldova

Promovarea proiectului PBLMD

PL2: Instruire în metodologia și metodele PBL https://utm.md/blog/2016/06/29/europe-day-in-chisinau-moldova/ Iunie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Vizite de studiu PL2: Instruire în metodologia și metodele PBL https://utm.md/blog/2016/09/28/profesorii-utm-insusesc-metode-moderne-de-predare-in-suedia/ Septembrie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Articol „Consorțiul evaluează implementarea ERASMUS + ” PL2: Instruire în metodologia și metodele PBL https://utm.md/blog/2016/10/25/consortiul-evalueaza-implementarea-proiectului-erasmus-privind-pbl/ Octombrie, 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Conferința internațională

„Atunci când studenții preiau conducerea: îmbunatățirea calității şi relevanţei învăţământului superior prin inovaţii în învăţarea activă bazată pe probleme şi centrată pe student”

PL3: Analiza aprofundată a factorilor de context și a conținuturilor curriculare https://utm.md/blog/2016/11/07/inovatii-in-invatarea-bazata-pe-pbl/ 27 – 28.10. 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul UTM „Mesager” PL3: Analiza aprofundată a factorilor de context și a conținuturilor curriculare Ziarul Mesager, anul  XVIII, No. 8 (188),  UTM

https://utm.md/mesager/2016/mu-octombrie-2016.pdf

Octombrie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Vizite de mobilitate PL3: Analiza aprofundată a factorilor de context și a conținuturilor curriculare https://utm.md/blog/2016/11/23/noi-mobilitati-la-universitatea-din-aalborg/ Noiembrie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul UTM „Mesager” PL3: Analiza aprofundată a factorilor de context și a conținuturilor curriculare Ziarul Mesager, anul XVIII, No. 9 (189), UTM

https://utm.md/mesager/2016/mu-noiembrie-2016.pdf

Noiembrie 2016 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Vizite de mobilitate, echipa pedagogică PL3: Analiza aprofundată a factorilor de context și a conținuturilor curriculare https://www.facebook.com/pg/pblmd.erasmusplus/photos/?tab=album&album_id=690464361146214 Martie-Aprilie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Vizite de mobilitate PL4: Programe de studiu și dezvoltarea curriculei în baza PBL https://utm.md/blog/2017/04/23/vizita-de-studiu-la-kth-royal-institute-of-technology-stockholm/

https://www.facebook.com/SEADMoldova/?fref=mentions&pnref=story

https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/?ref=page_internal

Aprilie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Articol „PBLMD: training privind utilizarea platformei Adobe Connect”

 

PL4: Programe de studiu și dezvoltarea curriculei în baza PBL https://utm.md/blog/2017/04/29/pblmd-training-privind-utilizarea-platformei-adobe-connect/

https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/?ref=page_internal

Aprilie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Promovarea proiectului și a noului program de studii la Amdaris StandUP PL4: Programe de studiu și dezvoltarea curriculei în baza PBL https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155260361567290&set=a.10155260361542290.1073741837.837082289&type=3&theater Aprilie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Conferință de presă PL4: Programe de studiu și dezvoltarea curriculei în baza PBL https://www.youtube.com/watch?v=laZ9jRr3Hf8&feature=share

https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/

https://utm.md/blog/2017/05/29/pblmd-6-programe-de-studii-reproiectate-in-baza-unui-concept-nou/

https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/SEADMoldova/?fref=mentions&pnref=story

29.05.2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul UTM „Mesager” PL4: Programe de studiu și dezvoltarea curriculei în baza PBL Academic Messenger Year XIX, No. 5 (195) Newspaper, TUM

https://utm.md/mesager/2017/mu-mai-iun-2017.pdf

Mai-Iunie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Plasarea pe site a noului program de studii și organizarea admiterii la noul program de studii PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate https://utm.md/studii/planuri/2016/fcim/Plan%20ISW.pdf Iunie-August 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Admiterea la noul program de studii PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate utm.md/admiterea-utm/ Iulie-August 2017

Iulie-August 2018

Iulie -August 2019

Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Lansarea noului program de studii PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate

 

https://www.facebook.com/SEADMoldova/?fref=mentions&pnref=story Septembrie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

Organizarea seminarelor metodice la departamentul ISA cu invitarea profesorilor de la alte departamente. PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate www.facebook.com Odată la una-două luni Până la 6-8 persoane Personal academic
Prezenarea articolului științific la Conferința Internațională Microelectronică și Științe ale informației , UTM PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate www.icmcs.utm.md 19-21 Octombrie 2017 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Publicarea în ziarul Mesager PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate utm.md/mesager/anii.html Toamna 2017,

Iarna 2018,

Primăvara 2018,

Toamna 2018

Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Postări pe website-ul instituțional PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate www.utm.md Toamna 2017,

Primăvara 2018,

Toamna 2018

Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Vizitarea companiilor IT în vederea promovării programului nou de studii PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate www.facebook.com Toamna 2017,

Primăvara 2018,

Toamna 2018

Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Promovarea evenimentelor și activităților ce se desfășoară în special la programul Inginerie Software PL5: Implementarea programelor de studii și acțiuni de sustenabilitate www.facebook.com Toamna 2017,

Primăvara 2018,

Toamna 2018

Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți
Promovarea proiectului PBLMD în mass media și TV:

IPNA Teleradio-Moldova product. Single European Market – 25 years, ERASMUS + European Program, PBL – Higher Education Enhancement Project.

PL7: Comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectului https://youtu.be/ydz2qbGnf_8?t=1247 Ianuarie 2018 Toate părțile interesate (profesori, studenți, etc.) Personal academic, studenți