Activităţi PBLMD

BLMD este centrat în jurul a opt pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse precum şi termenii care trebuie respectaşi de către partenerii şi managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele şi setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

 

PL1: Etapa de iniţiere a proiectului. Obiectivul PL1 constă in lansarea proiectului şi realizarea unor ateliere de lucru introductive ale proiectului şi ale metodelor PBL de predare şi invăţare pentru partenerii MD şi părţile-cheie interesate din Moldova.

PL2: Instruiri privind metodologia şi metodele PBL. Obiectivul acestui PL este de a instrui managementul şi personalul academic de la partenerii MD privind metodologiile şi metodele PBL şi diseminarea rezultatelor.

PL3: Analiza aprofundata a factorilor de context şi a conţinutului curricular. Obiectivul acestui PL este de a efectua o analiză aprofundată a nevoilor identificate pentru fiecare program de studiu ales de fiecare partener MD.

PL4: Elaborarea programelor de studii şi curricula în baza PBL. Obiectivul acestui PL este de a elabora programe de studii şi curricula respective bazate pe PBL. Echipele grupurilor de lucru, împreuna cu partenerii UE, proiecteaza 6 programe de studii, inclusiv curricula respective, bazate pe PBL.

PL5: Implementarea programelor de studii şi acţiuni de durabilitate. Obiectivul acestui PL este de a asigura faptul că fiecare program de studiu bazat pe PBL nou elaborat este transmis în mod efectiv şi eficient la publicul ţintă respectiv şi este implementat.

PL6: Asigurarea controlului calităţii. Obiectivul acestui PL este de a asigura controlul calităţii pe intreaga durată a proiectului.

PL7: Comunicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului. Obiectivul acestui PL este asigurarea comunicării şi diseminarii eficiente a rezultatelor proiectului

PL8: Managementul proiectului. Obiectivul acestui PL constă în asigurarea managementului corespunzător al proiectului.

 

Realizări

Rezultate Programe de studiu:

 • Principalul rezultat la etapa PL2 este realizarea Rapoartelor de analiză comparativă pregătite de către echipa de studiu a UTM. Echipa a explorat predarea şi învăţarea centrată pe student şi au elaborat programe de studii la nivel de program de studiu si instituţional prin colectarea si analizarea informaţiilor în timpul vizitelor la partenerii de proiect din UE, in special AAU si UoG.
  Raport de analiză: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/WP2_Software_Benchmark_Report_TUM_v03_en.pdf
 • A fost elaborat Programul de studii, ciclul I – Licenta, domeniul general de studiu – Tehnologii ale Informaţiei şi Comunicaţiilor, Programul de studiu – Ingineria software şi curricula respectivă bazate pe PBL.
  Raport de experienţă: https://utm.md/studii/planuri/2016/fcim/Plan%20ISW.pdf
 • Vizita de studiu a membrilor Echipei UTM la Universitatea din Gloucestershire, 29 Februarie – 4 Martie 2016. Grupul de vizită: Bugaian Larisa, dr.hab., profesor, prorector, Programul de studii Business şi Administrare; Beșliu Victor, dr., conf. univ. Programul de studii Tehnologii Informaţionale; Balan Mihaela, lector, Programul de studii Tehnologii Informaţionale. Raport de experiență despre vizita de studiu la Universitatea Gloucestershire, Cheltenham AAU în perioada 29 Februarie – 5 Martie 2016 în cadrul proiectului „PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.
  Raport de experienţă:  http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Vizita_de_studiu_la_UoG_lista_participantilor.pdf
 • A fost efectuată Vizita de studio a echipei UTM la AAU, 8-12 februarie, 2016.Grupul de vizită TI: Bostan Viorel, Ciorbă Dumitru – la Facultatea de Inginerie și Științe, Departamentul de Științe ale Calculatoarelor (Hans Hüttel); Grupul de vizită Design Industrial: Bugaian Larisa, Podborschi Valeriu, Vaculenco Maxim – la Facultatea de Inginerie și Științe, Departamentul de Arhitectură, Design și Tehnologii Media (Marianne Stokholm). http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Vizita_de_studiu_la_AAU_agenda.pdf . Raportul de experiență despre vizita de lucru la AAU în perioada 8-12 Februarie 2016 în cadrul proiectului „PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’Competitiveness and Employability”.
  Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_experience_reports_ro.pdf
 • Vizita de studiu la AAU, Aalborg și Copenhaga în perioada 3-7 octombrie, 2016. Grupul de vizită: Viorel BOSTAN profesor univ., dr. hab., Rector Universitatea Tehnică a Moldovei, Larisa BUGAIAN dr.hab., profesor univ., prorector, Stela BALAN dr. hab. Universitatea Tehnică a Moldovei.
  Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_VIP_experience_reports_ro.pdf
 • Vizita de studiu la Universitatea Plymouth din Marea Britanie, în perioada 21-25 octombrie 2016 în cadrul proiectului Erasmus+ “Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”, care a oferit oportunitatea familiarizării cu modelul de instruire PBL, care se practică la Universitatea din Plymouth din ziua înființării acesteea.
  Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Plymouth_Experience_Reports_Ro.pdf
 • Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.
 • În perioada 9-20 octombrie, o delegaţie formată din reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei (șef delegație – Larisa BUGAIAN, prorector), Universității de Stat din Moldova (Otilia DANDARA, prorector), Universității de Stat „A. Russo” din Bălți (Natalia GASITOI, prorector), Universității de Stat „B. P. Hasdeu” (Andrei POPA, rector) şi Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” efectuează o vizită de studiu în Suedia, la KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability. https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/
 • În perioada 23-25 octombrie 2017, UTM, în calitate de coordonator naţional, a găzduit întrunirea anuală a membrilor consorţiului, care implementează proiectul „ERASMUS+ Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”. https://utm.md/blog/2017/10/25/proiectul-erasmus-pblmd-la-primele-realizari/
 • Universitatea Tehnică a Moldovei a creat, în premieră, trei săli PBL (Problem Based Learning) cu un design dedicat acestui mediu de învățare – o infrastructură atrăgătoare, acces la surse moderne de învățare, Internet, care se încadrează perfect în atmosfera noii metodologii de predare-învățare implementate inclusiv la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (FCIM). Aceste săli vor fi utilizate pentru realizarea noului program de studii „Ingineria Software”, care a debutat în acest an la FCIM – un program structurat în baza abordării PBL, după modelul de predare-învățare al Universităţii Aalborg din Danemarca, scopul urmărit fiind de a atinge un nivel cât mai înalt de angajare a studenților în câmpul muncii. Sălile au fost echipate cu suportul Uniunii Europene, în cadrul proiectului ERASMUS+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: pentru sporirea competitivității și sporirea șanselor de angajare a acestora” (PBLMD). https://utm.md/blog/2017/10/24/premiera-la-utm-crearea-a-trei-sali-pbl/
 • Vizită de studiu la KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, Suedia, în perioada 15-19 ianuarie 2018. Echipa UTM constituită din: Radu MELNIC – prodecan FCIM, Irina COJUHARI – conf. univ., dr., Elena GOGOI – șef program „Ingineria Software”, Mariana CATRUC – lector superior, Elena COJUHARI – conf. univ., dr., Dumitru CIORBĂ – șef Departament ISA – Ingineria software și automatică, participă la seminarul de lucru în tematica EEE 2018 (Enhancing Engineering Education), desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability. Este a doua vizită a reprezentanților UTM la Institulul Tehnologic Regal din Stockholm, efectuată în cadrul proiectului PBLMD, având drept obiectiv studiul metodelor de predare/învățare și definirea principalelor direcții de schimbare a cadrului educațional universitar în vederea implementării noului program de studii PBL „Ingineria Software”. Activitatea grupului se desfășoară în contextul seminarului precedent, care a adus un suflu nou în învățământul ingineresc din Republica Moldova. https://utm.md/blog/2018/01/16/o-noua-vizita-la-stockholm-sub-umbrela-erasmus-pblmd/

 

Rezultate Formare Pedagogică

 • Vizita de studiu la Universitatea din Siegen, Germania, Aprilie 10, 2016. Grupul de vizită: Dr. Bugaian Larisa, profesor universitar, dr.hab., prorector; Catruc Mariana, conferențiar universitar; Vasiliev Maria, doctor, conferențiar universitar; Balan Mihaela, lector universitar.
 • Participarea la seminarul „Enhancing Engineering Education”, organizat de Institutul Regal de Tehnologie (KTH) – instituție de top din Stockholm, Suedia. 26 septembrie – 1 octombrie 2016. Grupul de vizită a Universității Tehnice a Moldovei, condus de prof. univ., dr. hab., prorector Larisa BUGAIAN.
  Raport de experienţă: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/slides_KTH_compiled.compressed.pdf
 • Vizită de studiu în Suedia, la KTH Royal Institute of Technology, aprilie, 2017 . Delegaţia Universității Tehnice a Moldovei alcătuită din prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector; Dinu ȚURCANU, șef Direcţia Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor,  a efectuat o vizită de studiu în Suedia, la KTH Royal Institute of Technology – instituție de top din Stockholm (unul dintre centrele cheie ale inovării și talentului intelectual al Europei), în cadrul proiectului Erasmus+ PBLMD: Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability.
  Raport de experienţă: https://utm.md/blog/2017/04/23/vizita-de-studiu-la-kth-royal-institute-of-technology-stockholm/

 

Ateliere de instruire

 • A fost organizată şedinţa de lansare a proiectului PBLMD la data de 19 noiembrie, 2015. Scopul principal al acestui eveniment  a fost  prezentarea partenerilor de proiect, studentilor, cadrelor didactice, oamenilor de afaceri, ONG-urilor si altor parti cheie interesate de proiectul PBLMD, principalele sale obiective si rezultate scontate. La această şedinţă a fost convenit şi mai tărziu semnat Acordul de Consorţiu, a fost aprobat planul de lucru pe durata proiectului: http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_Launch_agenda_Nov19.pdf
 • Atelier de instruire deschis pentru public: ”De la învăţarea centrată pe profesor la învăţarea centrată pe student”. Noiembrie, 2015.Scopul acestui atelier – initierea cadrele didactice în abordarea unui principiu modern de formare a specialiştilor bazat pe schimbarea paradigmei educaţionale: de la predare – la învăţare. în cadrul atelierului au mai fost prezentate şi alte dimensiuni: Învăţarea bazată pe probleme – calea de a implica universitatea în învăţare şi schimbările din societate; Abordarea PBL în elaborarea proiectului semestrial la nivel de licenţă; Exerciţii practice în formatul unui Project Cafe.
  Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl1/rezultate-pl1/
 • Atelier de instruire: „Lucru cu proiecte şi studii de caz. Reflectii asupra competenţelor personale”. 19-22 ianuarie, 2016. Programul şi-a propus să familiarizeze participanţii cu principalele caracteristici ale PBL. Dupa finisarea cu calificativul satisfacător a programului, o fosr eliberat un Certificat conform cu volumul de lucru al programului de 2 credite ECTS (30 ore in clasa, 20 ore de auto-instruire si pregatire).
  Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/ateliere-de-instruire/
 • Atelier de instruire: “Proiectarea programelor de licenţă în baza PBL”. Februarie, 2016. Scopul atelierului – elaborarea unui proiect al unui program de studii de licenţă (3 ani) în conformitate cu principiile PBL în contextul cadrului de reglementare şi instituţional al Republicii Moldova. Scopul atelierului este de a elabora un proiect al unui program de studii de licenta (3 ani) in conformitate cu principiile PBL in contextul cadrului de reglementare si institutional al Republicii Moldova.
  Detalii atelier:  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl2/ateliere-de-instruire/
 • Săptămâna de perfecţionare Pachetul de lucru 3. 22-28 mai, 2016.Scopul săptămânii de perfecţionare este de a lucra în cadrul echipelor programului de studiu pentru pregătirea prezentărilor preliminare ale rezultatelor de analiză comparativă. Echipele partenerilor UE şi echipele MD vor lucra împreună asupra PL3 la sediul fiecărei universităţi. Activităţile vor dura trei zile, de marţi până joi. Echipele programului de studiu vor prezenta proiectele preliminare privind nevoia de schimbare la nivel de sector, universitate, nivel de program de studiu, nevoia de schimbare de conţinut, foi de parcurs etc.
  Detalii atelier: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/rezultate-programe-de-studiu/
 • La 27-28 octombrie 2016 a fost organizată Conferința Internațională „Atunci când studenţii preiau conducerea: Îmbunătățirea calităţii şi relevanţei Învățământului Superior prin inovaţii în Învăţarea Activă Bazată pe Probleme şi Centrată pe Student”, obiectivul căreia a fost de a prezenta și discuta metode moderne de predare şi însuşire a competenţelor educaţionale. Au participat 52 persoane, din care 8 persoane de la universitățile partenere UE și 44 de la universitățile din Republica Moldova.
  Detalii conferinţă: http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/conferinta-internationala-alt/
 • La data de 28 aprilie 2017 echipa UTM a organizat în Sala Senatului (blocul de studii nr. 1 din bd. Ştefan cel Mare 168) un training generalizator pentru administratorii de sistem şi responsabili delegaţi ai instituţiilor partenere din cadrul proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability”, PBLMD, privind utilizarea platformei Adobe Connect, inclusiv a modulelor Connect Meeting, Connect Training, Connect Events, Captivate, Presenter, produselor software pentru colaborare online şi active learning. https://utm.md/blog/2017/04/29/pblmd-training-privind-utilizarea-platformei-adobe-connect/  http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/AAU_visit_to_TUM_ICT_Reflections.pdf
 • Atelier de instruire: “Dezvoltarea învăţământului superior. Un atelier de lucru pentru profesorii universitari din Moldova”. 13-14 iunie, 2017. Scopul acestui atelier – a oferi un cadru modern pentru dezvoltarea educaţiei în inginerie. Publicul ţintă – profesori universitari şi de asemenea potrivit pentru lideri de educaţie şi dezvoltatori.
  Detalii atelier:  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/pachete-de-lucru/pl3/rezultate-formare-pedagogica
 • Atelier de instruire teoretico-metodica a echipelor proiectului din cadrul instituțiilor partenere din RM – UTM, ASEM, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul, USMF „N. Testemițanu”. În calitate de formatori-experți au evoluat profesori din Universitatea Aalborg, Danemarca și Universitatea din Siegen, Germania – parteneri europeni ai proiectului. 14-17 mai, 2018. Henrik Find FLADKJAER a moderat un atelier cu genericul „Elementele foii de parcurs a unui semestru: obiective, cunoștințe, competențe”, Steffen JASCHKE a avut misiunea să examineze chestiunea „Formularea propunerilor de învățare bazată pe probleme și stabilirea obiectivelor”, Tamara RIEHLE a moderat atelierul cu tema „Metode și tehnici de evaluare a studenților și a formatorilor”, Erling JENSEN a meditat împreună cu colegii din Moldova asupra subiectului „Managementul și administrarea programelor de studii pe semestre și module”

 

Asigurarea comunicării şi diseminării eficiente a rezultatelor activităţii echipei UTM în cadrul proiectului PBLMD

Au fost elaborate instrumente interne de comunicare, inclusiv pagina web a proiectului si broşura proiectului. Am  informat presa cu privire la desfaşurarea proiectului, de exemplu, prin scrierea articolelor în ziar, organizarea conferinţelor de presă şi emiterea comunicatelor de presă:

 

Comunicarea şi diseminarea rezultatelor activităţii echipei UTM în cadrul proiectului PBLMD conform tabelei de mai jos:

Technical University of Moldova

Dissemination activitiesWP(s)Dissemination vehicle, incl. link to the sourceTiming/ frequencyMinimum numberMain target group(s)
REALIZED ACTIVITIES
Article about ERASMUS + Key Action 2 – Capacity Building in Higher Education with mentioning the partners and objectives of the new project PBLMDWP1:

Launch

https://utm.md/blog/2015/11/06/erasmus-actiunea-cheie-2-consolidarea-capacitatilor-in-domeniul-invatamintului-superior/November 6, 2015All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Article about  the launching a new projectWP1:

Launch

https://utm.md/blog/2015/11/20/la-utm-a-demarat-un-nou-proiect-didactic-in-cadrul-programului-erasmus/November 19, 2015All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Publication in Academic Messenger newspaper from

Technical University of Moldova.

About start of the new program ERASMUS+

WP1:

Launch

Academic Messenger Year XVIII, No. 9 (179) Newspaper, TUM.

 

Web-publication: https://utm.md/mesager/2015/mu-noiembrie-2015.pdf

 

November, 2015All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Project bookletWP1:

Launch

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_booklet_eng_print_2016_12.pdfWinter, 2015All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Study visitWP2:

Training in PBL methodology and methods

https://utm.md/blog/2016/02/20/schimb-de-experienta-in-cadrul-proiectului-erasmus-pblmd-la-universitatea-din-aalborg-danemarca/February , 2016All interested parties (professors, students etc.). Academic staff, students.
Publication in Academic Messenger newspaper from

Technical University of Moldova.

WP2:

Training in PBL methodology and methods

Academic Messenger Year XIX, No. 3 (183) Newspaper, TUM.

 

Web-publication: https://utm.md/mesager/2016/mu-martie-2016.pdf

 

March, 2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Publication in Academic Messenger newspaper from Technical University of Moldova.WP2:

Training in PBL methodology and methods

Academic Messenger Year XIX, No. 4 (185) Newspaper, TUM

 

https://utm.md/mesager/2016/mu-mai-iunie-2016.pdf

May-June 2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Europe day in Chisinau, Moldova

Promotion of the PBLMD project

WP2:

Training in PBL methodology and methods

https://utm.md/blog/2016/06/29/europe-day-in-chisinau-moldova/June, 2016All interested parties (professors, students etc.). Academic staff, students.
Study visitWP2:

Training in PBL methodology and methods

https://utm.md/blog/2016/09/28/profesorii-utm-insusesc-metode-moderne-de-predare-in-suedia/September, 2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Article  “The consortium assesses the ERASMUS + implementation”WP2:

Training in PBL methodology and methods

https://utm.md/blog/2016/10/25/consortiul-evalueaza-implementarea-proiectului-erasmus-privind-pbl/October, 2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
International conference

“When Students Take the Lead: Enhancing Quality and Relevance of Higher Education through Innovation in Student-Centered Problem-Based Active Learning”

WP3: In depth analysis of context factors and curricular contenthttps://utm.md/blog/2016/11/07/inovatii-in-invatarea-bazata-pe-pbl/October 27-28, 2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Publication in Academic Messenger newspaper from

Technical University of Moldova.

WP3: In depth analysis of context factors and curricular content Academic Messenger Year XVIII, No. 8 (188) Newspaper, TUM

 

https://utm.md/mesager/2016/mu-octombrie-2016.pdf

October ,2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Mobility visitsWP3: In depth analysis of context factors and curricular contenthttps://utm.md/blog/2016/11/23/noi-mobilitati-la-universitatea-din-aalborg/November, 2016All interested parties (professors, students etc.). Academic staff, students.
Publication in Academic Messenger newspaper from

Technical University of Moldova.

WP3: In depth analysis of context factors and curricular contentAcademic Messenger Year XVIII, No. 9 (189) Newspaper, TUM

 

https://utm.md/mesager/2016/mu-noiembrie-2016.pdf

November, 2016All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Mobility visit, pedagogical teamWP3: In depth analysis of context factors and curricular contenthttps://www.facebook.com/pg/pblmd.erasmusplus/photos/?tab=album&album_id=690464361146214March-April ,2017All interested parties (professors, students etc.) who accesses the utm.md website.Academic staff, students.
Mobility visitWP4: PBL study programme and curricula developmenthttps://utm.md/blog/2017/04/23/vizita-de-studiu-la-kth-royal-institute-of-technology-stockholm/

 

https://www.facebook.com/SEADMoldova/?fref=mentions&pnref=story

 

https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/?ref=page_internal

April ,2017All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Article “PBLMD: Training about using the Adobe Connect”

 

WP4: PBL study programme and curricula developmenthttps://utm.md/blog/2017/04/29/pblmd-training-privind-utilizarea-platformei-adobe-connect/

 

https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/?ref=page_internal

April ,2017All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Promotion of the project PBLMD and the new study program at the Amdaris StandUPWP4: PBL study programme and curricula developmenthttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155260361567290&set=a.10155260361542290.1073741837.837082289&type=3&theaterApril ,2017All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Press conferenceWP4: PBL study programme and curricula developmenthttps://www.youtube.com/watch?v=laZ9jRr3Hf8&feature=share

https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/

 

https://utm.md/blog/2017/05/29/pblmd-6-programe-de-studii-reproiectate-in-baza-unui-concept-nou/

 

https://www.facebook.com/pg/UTMoldova/posts/?ref=page_internal

 

https://www.facebook.com/SEADMoldova/?fref=mentions&pnref=story

May 29, 2017All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Publication in Academic Messenger newspaper from

Technical University of Moldova.

WP4: PBL study programme and curricula developmentAcademic Messenger Year XIX, No. 5 (195) Newspaper, TUM

 

https://utm.md/mesager/2017/mu-mai-iun-2017.pdf

May-June 2017All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Publication of the new study program plan and admission to the new study programWP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionshttps://utm.md/studii/planuri/2016/fcim/Plan%20ISW.pdfSummer, 2017All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Admission to the new study programWP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionsutm.md/admiterea-utm/July-August,

2017

All interested parties (professors, students etc.).Students
Launching the new study programWP5:Implementation of the study programmes and sustainability actions

 

https://www.facebook.com/SEADMoldova/?fref=mentions&pnref=storySeptember, 2017All interested parties (professors, students etc.).Students

PLANNED ACTIVITIES

Organization of the methodical seminars at the ISA department with invitation of the professors from other departments.WP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionswww.facebook.comOnce in one-two monthsUp to 6-8 peopleAcademic staff.
Presentation of the scientific article at the International Conference on Microelectronics and Computer Science, Technical University of Moldova.WP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionswww.icmcs.utm.md19-21 OctoberAll interested parties (professors, students etc.).

 

Academic staff, students.
Publications in the Academic Messenger newspaper from Technical University of Moldova.WP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionsutm.md/mesager/anii.htmlAutumn 2017,

Winter 2018,

Spring 2018,

Autumn 2018

All interested parties (professors, students etc.).

 

Academic staff, students.
Publications at the institutional website.WP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionswww.utm.mdAutumn 2017

Spring 2018

Autumn 2018

All interested parties (professors, students etc.). Academic staff, students.
Visits the IT companies with promotion the new study programWP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionswww.facebook.comAutumn 2017

Spring 2018

Autumn 2018

All interested parties (professors, students etc.). Academic staff, students.
Promotion the events and activities that take place at the IS speciality.WP5:Implementation of the study programmes and sustainability actionswww.facebook.comAutumn 2017

Spring 2018

Autumn 2018

All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.
Promoting the project PBLMD in mass media at TV:

IPNA Teleradio-Moldova product. Single European Market – 25 years, ERASMUS + European Program, PBL – Higher Education Enhancement Project.

WP7: Communication and dissemination of project resultshttps://youtu.be/ydz2qbGnf_8?t=1247January 2018 All interested parties (professors, students etc.).Academic staff, students.