Componenta specială de mobilitate PBLMD

Componenta specială de mobilitate (în continuare CSM) reprezintă un sprijin suplimentar oferit de UE pentru proiectele comune şi organice Erasmus+ „Consolidarea capacităților în învăţamântul superior”, în vederea finanţării mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului în scopuri de studiu, formare şi predare.

Proiectul PBLMD a primit un grant suplimentar pentru CSM care se ridică la 657.275,00 euro. Este planificat ca fondurile să fie utilizate pentru a finanţă pană la 90 de burse de mobilitate individuală pentru personal şi 180 pentru studenţi.

Mobilitatea personalului – didactic, auxiliar şi de cercetare, precum şi personalului nedidactic – în scopul formării sprijină dezvoltarea profesională a predării şi a instituţiilor de invăţământ ne-superioare sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia cursurilor) şi a perioadelor de observare directă la locul de munca/formare intr-o instituţie parteneră de învăţământ superior sau a unei alte organizaţii relevante în străinătate şi include:

  1. mobilitatea instituţiilor de învăţământ superior la o intreprindere şi mobilitatea personalului dintr-o întreprindere către o instituţie de învăţământ superior, pentru a permite beneficiarilor să înveţe prin schimbul de cunoştinţe şi experienţă pentru a dobândi abilităţi practice. Activităţile pot varia foarte mult: seminarii, ateliere de lucru, cursuri şi conferinţe, perioade de pregătire practică, perioade scurte de detaşare, etc.;
  2. mobilitatea personalului didactic, auxiliar şi de cercetare, precum şi personalului nedidactic din instituţiile de învăţământ superior către o instituiţie de învăţământ superior partener, pentru a permite beneficiarilor să înveţe din experienţa şi bunele practici ale instituţiei partenere şi de a îmbunătăţi abilităţile necesare pentru locul de muncă curent. Activitatea principală este o scurtă şedere în instituţia parteneră şi poate avea diverse nume: perioadă scurtă de detaşare, vizite de studiu, etc.;
  3. mobilitatea personalului didactic într-o instituţie de învăţământ superior către o instituţie parteneră în scopuri de formare.

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilităţi pentru personalul academic şi 30 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  Tehnologii informaționale.

Criteriile de selecţie

Instructiuni generice CSM  elaborate pentru selectarea participanţilor

Mobilitatea studenţilor

Perioada de mobilitate este septembrie 2018 – ianuarie 2019. Sunt planificate 30 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  “Tehnologii informaționale”.

Criteriile de selecție le găsiți pe http: https://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-mob-academ-2016.pdf

Mobilitatea personalului

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilităţi pentru personalul academic. Informaţii detaliate le gasiţi aici: http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/ .

Criteriile de selecţie le găsiți pe:

https://utm.md/acte_normative/interne/reg-utm-mob-academ-2016.pdf

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție a candidaţilor pentru mobilitate, respectând prevederile ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri:

  • continuitate;
  • implicare;
  • durabilitate.

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

  1.  fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională;
  2.  au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD;
  3.  vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia de analiza comparativă a proiectului constituie fundamentul şi ghidul în toate activităţile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agenda, ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Persoana de contact responsabilă pe mobilitate în cadrul UTM – şef Serviciu Relaţii Internaţionale Carolina Timco : carolina.timco@adm.utm.md

Beneficiarii de mobilități în universitățile din UE:

ȚARA de DESTINAȚIE Universitatea gazdă
Durata mobilității
Numele persoanelor selectate pentru mobilitate Rapoarte de mobilitate academică
(link-uri)
Germania Universitatea din Siegen

www.uni-siegen.de

Siegen University Staff Mobility, Germany,

March 26 – April 8, 2017

Cojuhari Irina, FCIM

Gogoi Elena, FCIM

Bugaian Larisa, rectorat, coordonator national PBLMD

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_USIEGEN_Reports.pdf
Danemarca Universitatea din Aalborg

www.en.aau.dk

Mobility to Aalborg University: Information and Communications Technology,

November 14-25, 2016

Ciorba Dumitru, FCIM

Gogoi Elena, FCIM

Calin Rostislav, FCIM

Cojuhari Irina, FCIM

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_AAU_BSc_Software_Team_Reports_En_Ro.pdf
Suedia Universitatea Regală din Stockholm

www.kth.se

KTH University Staff Mobility, Germany,

April 24 -28, 2017

Bostan Viorel, rectorat

Ţurcanu Dinu, rectorat

Bugaian Larisa, rectorat, coordonator national PBLMD

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_KTH_Reports.pdf
Marea Britanie Universitatea din Gloucester

www.glos.ac.uk

Mobility to University of Gloucestershire: Business Administration,

December 5-16, 2016

Bugaian Larisa, rectorat, coordonator national PBLMD http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Mobility_to_Uog_BSc_BusAdm_Team_Reports_Ro.pdf
Suedia Universitatea Regală din Stockholm

www.kth.se

KTH University Staff Mobility,

Octombrie 9-20, 2017.

Bugaian Larisa, rectorat

Țurcanu Dinu, rectorat

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Staff_Mobility_to_KTH_Reports.pdf 
Suedia Universitatea Regală din Stockholm

www.kth.se

KTH University Staff Mobility,

Ianuarie 15-19, 2018

Melnic Radu, FCIM

Ciorba Dumitru,  FCIM

Cojuhari Irina, FCIM

Cojuhari Elena,  conf. univ., dr.,

Catruc Mariana, FCIM

Gogoi Elena, FCIM

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/Agenda_KTH_EEE_Program_January_15-19_2018.pdf
Marea Britanie

Universitatea din Gloucester

www.glos.ac.uk

Mobility to University of Gloucestershire: Business Administration,

November 12-16, 2018

Bugaian Larisa, coordonator national PBLMD, rectorat

Ciorba Dumitru,  FCIM

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/PBLMD_Agenda_Nov._2018.pdf

Germania

Universitatea din Siegen

www.uni-siegen.de

Siegen University Staff Mobility, Germany,

January 27 – February 02, 2019

Bugaian Larisa, coordonator national PBLMD, rectorat

Pojar Daniela, echipa pedagogica

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/to-usiegen/

 

Marea Britanie Universitatea din Gloucester

www.glos.ac.uk

Mobility to University of Gloucestershire: Business Administration

March 25-30, 2019

Ciorba Dumitru,  FCIM

Gogoi Elena, FCIM

 

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/to-uog/

 

Suedia Universitatea Regală din Stockholm

www.kth.se

KTH University Staff Mobility,

April 01-05, 2019

Bugaian Larisa, coordonator national PBLMD

 

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/to-kth/

Danemarca Universitatea din Alborg

AAU, staff mobility

May 13-17, 2019

Larisa Bugaian, coordonator national PBLMD

Dumitru Ciorbă, șef departament, FCIM

Elena Gogoi, responsabil program de studii,

Irina Cojuhari, FCIM

Danilea Pojar, șef serviciu

http://www.pblmd.aau.dk/fileadmin/user_upload/2019_05_PL5_visit-to-AAU_Agenda.pdf

Marea Britanie Universitatea din Gloucester

www.glos.ac.uk

July, 1-4 iulie 2019.

 

Larisa Bugaian, coordonator national PBLMD

Daniela Pojar, șef Serviciu

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/to-uog/