Echipa PBLMD este constituită din experți din universitățile partenere UE, co-beneficiari locali din Republica Moldova, precum şi experți externi. Sunt 4 parteneri UE, 6 parteneri de proiect MD şi 5 parteneri asociați MD direct implicaţi în implementarea proiectului.

În cadrul proiectului sunt 6 echipe de lucru – câte o echipă per partener MD. Fiecare echipă are un lider de echipa din instituția parteneră MD, 4-5 cadre didactice din instituția parteneră MD şi 2-3 mentori din instituţiile partenere UE. Aceste echipe de lucru realizează activităţi de elaborare, exploatare şi diseminare în cadrul propriilor universități cu privire la propriile programe de studii bazate – parțial sau integral – pe PBL.

 

Coordonator UE

Universitatea Aalborg (AAU) http://www.en.aau.dk/ – dr. Romeo Turcan, conf. univ., Afaceri Internaţionale şi Antreprenoriat

 

Coordonator național

Universitatea Tehnică a Moldovei, www.utm.md – prof. univ. dr. hab. Larisa Bugaian, prorector pe Probleme Financiare şi Relaţii Internaţionale;  dr. hab., prof. univ. Viorel Bostan, rector – coordonator instituțional de proiect.

Parteneri UE

Universitatea Aalborg, prim-titular (Denemarca,  www.aau.dk)

Olav Jull Sørensen, Erik de Graaff, Lars Peter Jensen, Mona-Lisa Dahms, Aida Guerra, Claus Monrad Spliid, Jeppe Emmersen, Diana Stentoft, Romeo V. Turcan

Institutul Regal de Tehnologie (Suedia, www.kth.se)

Olga Kordas, Monika Olsson, Nils Brandt, Mats Hansson

Universitatea din Gloucestershire (Marea Britanie, www.glos.ac.uk)

Colin Simpson, Kenny Lynch, Dr. Jim Keane, Clive Kerridge

Universitatea din Siegen (Germania, www.uni-siegen.de )

Ralph Dreher, Nils Goldschmdit, Steffen Jaschke, Johannes Straberg

Parteneri naţionali

Academia de Studii Economice din Moldova (www.ase.md)

Ala Cotelnic, Lilia Covaș, Irina Dorogaia, Angela Solcan, Liudmila Stihi

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (www.usarb.md)

Valentina Prițcan, Veaceslav Pînzari, Eduard Boișteanu, Daniela Pojar, Ina Odinokaia

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul (www.usch.md)

Andrei Popa, Svetlana Birlea, Irina Todos, Liudmila Rosca-Sadurschi, Natalia Zarisneac

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (www.usmf.md)

Mihail Gavriliuc, Mircea Betiu, Stela Cojocaru, Viorica Macovei

Universitatea de Stat din Moldova (www.usm.md)

Angela Niculița, Eduard Serbenco, Natalia Suceveanu, Natalia Zamfir, Valentin Roșca

Universitatea Tehnică a Moldovei (www.utm.md)

Ion Balmuş, Victor Beşliu, Viorel Bostan, Dumitru Ciorba, Rafael Ciloci, Larisa Bugaian

 

Parteneri asociați

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MEd) – mecc.gov.md

Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACIP) – www.anacip.md

Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM) – https://www.facebook.com/pg/cnosm.md/posts/

Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) – www.odimm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei  – utm.md

 

Echipa UTM

Echipa de implementare a proiectului 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP “Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)” din cadrul programului European ERASMUS +:

Program de studii, ciclul I – Licența, Tehnologii Informaționale:

Ciorbă Dumitru (lider al echipei pentru programe de studii – dumitru.ciorba@ati.utm.md), Bostan Viorel, Cojuhari Irina, Călin Rostislav

Parteneri UE: Ivan AAen (AAU), David Johnston (UoG)

Program de studii, ciclul I – Licența, Design de Produs  (Universitatea Tehnică a Moldovei/Proiect de Competitivitate USAID):

Podborschi Valeriu (lider al echipei pentru programe de studii – valeriu.podborschi@dip.utm.md), Vaculenco Maxim

Parteneri UE: Marianne Denise J. Stokholm (AAU)

Echipa UTM de formare pedagogică:

Gogoi Elena (lider al echipei de formare pedagogică – elena.gogoi@faf.utm.md ), Vasiliev Maria, Catruc Mariana

Mentori UE: Ivan AAen (AAU), David Johnston (UoG)