Pachetele de lucru

Proiectul SPRING este structurat în cinci pachete de lucru. Fiecare pachet de lucru definește în detaliu acțiunile necesare pentru a fi întreprinse, termenele și procesul de gestionare pentru a obține rezultate planificate.

 • WP1. Pregătirea
  • Participarea la ședința de lansare a proiectului, 29 septembrie 2020, online. Din partea UTM au participat: prof.univ. Șontea Victor,  șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, coordonator de proiect din partea UTM, dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian, vice rector probleme financiare și relații internaționale, dr., conf.univ. Dumitru Ciorbă, decan FCIM, dr.hab, conf.univ. Artur Buzdugan,   lec. universitar Nicolai Ababii şi dr., conf.univ. Timco Carolina, șef Serviciu Relații Internaționale.
 • WP2. Dezvoltarea
  • Seminar de instruire „Asigurarea calităţii în învăţământul medical”, 29-30 septembrie 2020, online – Universitatea Științelor Sănătății din Lituania (Lithuanian University of health sciences)  a organizat o sesiune de instruire la distanță în cadrul proiectului SPRING, subiectul abordat: Asigurarea calității în învățământul medical şi sănătate publică. Din partea UTM au participat: prof.univ. Șontea Victor,  șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, coordonator de proiect din partea UTM, dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian, vice rector probleme financiare și relații internaționale, dr., conf.univ. Dumitru Ciorbă, decan FCIM, dr.hab, conf.univ. Artur Buzdugan,   lec. universitar Nicolai Ababii şi dr., conf.univ. Timco Carolina, șef Serviciu Relații Internaționale.
 • WP3. Planul de calitate
 • WP4. Diseminarea şi exploatarea
  • 2019-2020 – 2 articole de diseminare a proiectului SPRING.
 • WP5. Management
  • A fost numită prin ordin echipa de implementare a proiectului din partea UTM.