• Pe 21 septembrie, 2018, în cadrul proiectului TEACH ME -2018 a fost deschis laboratorul MEDIALAB în blocul de studii nr. 6 al UTM, unde cadrele didactice, profesorii, destinat creării resurselor atractive de predare. https://utm.md/blog/2018/09/21/medialab-la-utm/
 • Pe 26 iunie 2018 a fost organizat workshop ”E-învățarea (e-learning) și învățarea mixtă (blended-learning) pentru cadrele didactice din VET. În cadrul atelierului de lucru găzduit de Centrul de Formare Continuă a UTM, personalul academic al UTM și cadre didactice din 12 școli profesional tehnice au fost informate despre oportunitățile de utilizare IT în procesul de e-learning și învățarea mixtă. Formatorii au prezentat bunele practici ale partenerilor europeni din proiectul TEACH ME, ca urmare a vizitei de lucru la Parcul Tehnologic al Universității din Girona, Spania. La fel au fost prezentate programele de învățare mixtă pentru două module: Elaborarea materialelor vizuale didactice și Formarea evaluatorilor. https://utm.md/blog/2018/06/28/implementarea-it-in-procesul-educational/
 • În perioada 23-27 aprilie 2018 și 14-18 mai 2018 în cadrul Centrului de Formare Continuă al UTM a fost organizat trainingul „ Elaborarea materialelor didactice vizuale”, la care au participat 14 cadre didactice din învățământul superior și din învățământul profesional tehnic. Training-ul este susținut de către formatorul Rodion Ciupercă, dr., conf. univ. și este realizat în cadrul proiectului TEACH Me (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education) cu suportul Programului Erasmus + al Uniunii Europene. https://utm.md/blog/2018/06/04/training-elaborarea-materialelor-didactice-vizuale-in-cadrul-centrului-de-formare-continua-al-utm/
 • Reuniunea a V-a a Comitetului Director al proiectului, 6-8 noiembrie 2017. Membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat la două evenimente, care s-au desfășurat la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și la Universitatea de Stat din Comrat. Primul eveniment a fost ocazionat de reuniunea a V-a a Comitetului Director al proeictului, în cadrul căreia s-au trecut în revistă activitățile realizate și s-au discutat următoarele etape de implementare ale proiectului. Cel de-al doilea eveniment a fost dedicat lucrărilor Conferinței internaționale ,,Profesorul inovator al secolului XXI – practici, abordări și strategii”. La aceste evenimente UTM a fost reprezentată de următorii membri ai echipei de proiect: dl dr. Rodion Ciupercă, conf. univ. la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini și dna Daniela Pojar, șef al Direcției Managementul Resurselor. https://utm.md/blog/2017/11/20/activitati-in-cadrul-proiectului-teach-me-in-perioada-6-8-noiembrie-2017/
 • Workshopul „E-teaching privind utilizarea TIC în învăţământ”, 28 septembrie, 2017, Centrul de formare profesională continuă (CFC) al UTM. Formatori: Elena Gogoi, Rafael Ciloci, Pavel Nicolaev -membrii echipei de proiect TEACH ME a UTM. https://utm.md/blog/2017/09/28/e-teaching-pentru-invatamantul-profesional/
 • Vizită de studiu la Universitatea Nice Sophia Antipolis. În perioada 12-20 iunie 2017 membrii echipei de proiect 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for Promoting Innovative e-teaching in the Continuing Professional Education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2 – Capacity Building in Higher Education a UTM, au participat la două evenimente desfășurate la Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franța. Primul eveniment, care a avut loc în perioada 12-16 iunie 2017, a fost dedicat formării trainerilor din cadrul proiectului sus-numit și a fost organizat cu suportul Serviciului Universitar de Inovație din cadrul universității-gazdă și a experților din diferite universități ale Uniuni Europene. Al doilea eveniment a fost ocazionat de reuniunea a IV-a a Comitetului Director al proiectului, în cadrul căreia s-au trecut în revistă activitățile realizate și s-au discutat următoarele etape de implementare ale proiectului. Echipa UTM de proiect a fost reprezentată de următorii membri: dr. Rodion Ciupercă, conf. univ., Departamentul Tehnologia Construcţiilor de Maşini; dr. Rafael Ciloci, conf. univ., șef Catedră Economie şi Management în Industrie; Elena Gogoi, lector superior, director Filiera Anglofonă, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică; Daniela Pojar, șef Direcție Managementul Resurselor. https://utm.md/blog/2017/06/26/4th-project-meeting-june-19-20-2017-university-sophia-antipolis-of-nice/https://utm.md/blog/2017/06/26/vizita-de-studiu-la-universitatea-nice-sophia-antipolis/
 • Săptămână de formare la Universitatea Kingston, Londra, în perioada 27 iunie – 1 iulie 2016. Au avut loc activități de formare pentru membrii proiectului Erasmus + „Creating Moldovan network for promotion of e-teaching in the continuing professional education” (TEACH ME) la care au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere din Republica Moldova (UST, UTM, USB ”A.Russo”, USCh” B.P.Hașdeu”, UAM și IFC), precum și experți din Franța și Anglia, membri ai consorțiului proiectului. https://sites.google.com/site/ustteachme/saptamina-de-formare-la-universitatea-kingston-londra, https://utm.md/blog/2016/06/29/2nd-group-meeting-kingston-university-london-uk/
 • Seminar Naţional de lucru, organizat în cadrul proiectului ERASMUS+ “Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education – TEACH-ME” (Crearea de e-rețele pentru promovarea e-predării în educația profesională continuă din Moldova) la care au participat partenerii din Republica Moldova, 30 martie 2016, la Universitatea Tehnică a Moldovei. https://sites.google.com/site/ustteachme/seminar-national-utm
 • Vizită de studiu la Universitatea Tehnologică din Kaunas – partener în cadrul proiectului TEACH ME (ERASMUS+), unde a avut loc workshop-ul consacrat strategiilor e-Learning în scopul familiarizării cu experiența de implementare în sistemul educațional la nivel național și instituțional a tehnologiilor informaționale. Participanții au fost informați despre evoluția și tendințele instruirii la distanță în spațiul european și realizările în domeniu în cadrul Universității din Kaunas. O atenție deosebită a fost acordată asigurării calității e-Learning, care are impact direct asupra procesului de pregătire a specialiștilor. Au fost prezentate programe speciale destinate profesorilor și formatorilor. https://sites.google.com/site/ustteachme/noutati-evenimente/vizita-de-studiu-si-documentare-in-kaunas
 • La Universitatea de stat „Alecu Russo” din  Bălţi, Republica Moldova, pe data de 2 – 3 februarie 2017 a avut loc cea de-a treia întâlnire a proiectului Erasmus +, KA2 – Dezvoltarea Capacității în Învățământul Superior 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2 -CBHE-JP Crearea rețelei electronice moldovenești pentru promovarea educației electronice inovatoare în învățământul profesional continuu (TEACH ME). Scopul principal a acestei întâlniri s-a axat pe analiza rezultatelor pentru ultima jumătate a anului și specificarea evenimentelor și acțiunilor pentru următoarele șase luni. https://utm.md/blog/2017/02/15/3rd-project-meeting-february-02-03-alecu-russo-balti-state-university-rm/
 • Seminar, 10-11 februarie 2016, Institutul de Formare Continuă. Tematica: Formarea profesională continue și a bunelor practici de e-teaching. Seminar  în cadrul proiectului ERASMUS+ “Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă” (Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education, acronim TEACH ME). https://sites.google.com/site/ustteachme/noutati-evenimente/seminar-la-institutul-de-formare-continua
 • Vizita de studiu la Institutul Fachhochschule des Mittelstands din Bielefeld, Germania, 22-23 februarie 2016. Scopul – strategii actuale de formare și opțiunile de modernizare a educației continue de a cunoaște în detaliu organizarea și condițiile Institutului FHM pentru Educație Continuă și Dezvoltare a Competențelor (IWK): activități, structură, grupuri țintă, metode de dezvoltare a cursurilor de formare, toate în cadrul educației context în Germania. Din cadrul UTM, prezent în această delegaţie – Valentin Amariei conf.univ., dr. ştiinţe tehnice, Prorector pentru formare continuă şi parteneriate. https://utm.md/blog/2016/02/29/visit-of-md-colleagues-to-the-fhm-bielefeld-germany/