Contacte

Pentru informații suplimentare cu referire la proiect:

Livia Nistor-Lopatenco,

decan FCGC, coordonator al proiectului GeoBiz

e-mail: livia.nistor@fcgc.utm.md

Pentru informații cu referie la colaborare cu UTM:

Servicul Relaţii Internaţionale: international@adm.utm.md