Coordonatorul proiectului: Universitatea Tehnică a Moldovei (TUM, P1)

Partenerii proiectului:

 • Universitatea Gloucester University, Marea Britanie (UoG, P2)
 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM, P3)
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din R.Moldova (SUMF,P4)
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, (UASM, P5)
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, R.Moldova (USC, P6)
 • Universitatea de Stat din Moldova (MSU, P7)
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, R.Moldova (USARB, P8)
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R.Moldova (MECR, P9)
 • ISOB Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH, DE (ISOB, P10)
 • Universitatea Transilvania din Brașov, România (UTB, P11)

Parteneri asociați:

 • Consiliul Rectorilor din Moldova (RCM, P12)