Despre proiectul MEDIA

Termen de executare: 1 februarie 2023 – 31 ianuarie 2027
Buget: 989 390.00 Euro
Coordonator: Universitatea de Stat din Moldova (USM)
Scopul de bază:

 

Promovarea dezvoltării sistemelor naționale de învățământ în Moldova și  Armenia în ceea ce privește predarea și învățarea online pentru a sprijini reformele acestora prin crearea de condiții-cadru personalizate, instrumente practice și facilități capabile să multiplice efectele de lungă durată pentru atingerea calității pe termen scurt și lung a educației online asincrone și sincrone
Obiective specifice (OS):  
OS1 Constituirea și echiparea a 7 Centre/subdiviziuni MEDIA interuniversitare în Moldova, Armenia (Regiunea 2 (R2)) instituțiile de învățământ superior ca spații care facilitează modernizarea și internaționalizarea sistemelor naționale de învățământ în ceea ce privește educația online sincronă și asincronă
OS2 Promovarea cadrului de reglementare național și instituțional prin propunerea de noi inițiative strategice, modificări de reglementare în predarea și învățarea online, pedagogie și practică, medii de învățare și comunitate, bazate pe cele mai bune practici ale UE
OS3 Dezvoltarea, coordonarea adaptării și implementarea Learning Analytics (LA) în educația online în 7 instituții de învățământ superior din Armenia și Moldova
OS4 Elaborarea și acreditarea/validarea unui program educațional non-formal multidisciplinar pe un program DIGITAL MEDIA care să răspundă nevoilor instituțiilor de învățământ superior și ale studenților săi, precum și solicitărilor moderne ale pieței muncii accentuate de COVID
OS5 Încurajarea cooperării partenerilor consorțiului prin activități comune și de management, activități de calitate, diseminare și exploatare a proiectului