PARTENERI

Consorțiul este format din paisprezece (14) parteneri, ce reprezintă diferite părți interesate în sporirea calității educației medicale conform cerințelor și criteriilor internaționale stabilite de Federația Mondială pentru Educația Medicală

Partenerul Lider

Parteneri din Republica Moldova

  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, https://usmf.md/
  • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), https://utm.md/

Alți parteneri