Despre proiectul HEIFYE

Creșterea potențialului de antreprenoriat al tinerilor în țările Parteneriatului Estic este limitată de lipsa de conștientizare cu privire la specificul și oportunitățile de a dezvolta afaceri. Noi provocări și oportunități în economiile țărilor Parteneriatului Estic sunt legate de procesele de integrare europeană. Cu toate acestea, experiența insuficient studiată de depășire a dificultăților și de realizare a posibilităților proceselor de integrare reduce semnificativ potențialul antreprenorial pentru tineri din țările Parteneriatului Estic.

Problemele descrise sunt actuale în toate țările Parteneriatului Estic. Studiul dezvoltării economice a țărilor Parteneriatului Estic prin comparație directă arată că una dintre sarcinile prioritare este intensificarea activității antreprenoriale. Realizarea acestui deziderat este posibilă prin transferul cunoștințelor necesare despre specificul activității de afaceri în diferite țări, implementarea modelelor de afaceri de succes, transfer de experiența antreprenorială pentru tineri antreprenori.

Creșterea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, precum și intensificarea activității antreprenoriale sunt obiectivele prioritare ale politicilor europene în domeniul educației. Studierea experienței și particularităților de a dezvolta afaceri în țările Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană și transferul acestor cunoștințe către tineri prin mediul academic va oferi sinergia între afaceri, știință și educație în contextul diverselor procese de integrare. Universitățile reprezentate în proiect sunt interesate de cooperarea transnațională în educație, știință și afaceri; îmbunătățirea aspectului internațional al educației; diseminarea cunoștințelor despre antreprenoriat tinerilor, transferul celor mai bune practici de a dezvolta afaceri și, în general, îndeplinirea obiectivelor principale ale proiectului.

Obiectivul principal al proiectului: 

Este intensificarea antreprenoriatului tinerilor în contextul integrării europene, atât pe intern, cât și între țările Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană, utilizând experiența creării de modele de afaceri de succes în țările Parteneriatului Estic.

Obiectivele specifice:

  • consolidarea cooperării transnaționale în educație, știință și afaceri;
  • creșterea aspectului internațional al educației antreprenoriale;
  • transferul celor mai bune practici de afaceri în contextul integrării europene, precum și punerea în aplicare de către antreprenori a oportunităților de integrare europeană în țările partenere;
  • îmbunătățirea competențelor și a competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor din țările partenere.

Rezultate scontate în proiect:

  • organizarea rețelei de centre de formare și susținere a antreprenoriatului în rândul tinerilor din instituțiile de învățământ superior din țările Uniunii Europene și din Parteneriatul Estic;
  • studierea experienței de a dezvolta afaceri în țările partenere ale proiectului;
  • elaborarea cursului privind specificul activității de afaceri în contextul integrării europene în țările partenere și punerea sa în aplicare în programele universităților partenere
  • crearea unei platforme online pentru comunicare, schimbul celor mai bune practici, căutarea de potențiali parteneri de afaceri pentru tinerii antreprenori și centrele de formare și susținere a antreprenoriatului în instituțiile de învățământ superior din țările partenere;
  • schimb de cunoștințe, experiență și practici de succes ale antreprenoriatului pentru tineri în țările partenere.

Durata proiectului: 9.11.2017 – 10.04.2019

Volum finanțare:  buget total – 49.188 Euro, inclusiv – 1065 Euro finanțare UTM.