Despre proiectul PBLMD

PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior în Republica Moldova în același timp sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. Este un proiect de consolidare a capacităților care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Proiectul a apărut din necesitatea de a aborda problema diminuării competitivității și scăderii nivelului de angajare a studenților din Republica Moldova, precum și din necesitatea punerii în aplicare a inițiativelor ce vizează studenții dezavantajați. Proiectul a fost, de asemenea, informat de rezultatele proiectului structural finanțat în cadrul proiectului Tempus „Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” (EUniAM), și anume:

 • Necesitatea predării bazate pe cercetare
 • Necesitatea unor noi metodologii de predare
 • Necesitatea calității sporite a predării
 • Necesitatea prezentării la nivel internațional a universităților
 • Necesitatea cooperării cu industria

PBLMD intenționează să abordeze aceste necesități prin introducerea metodologiilor și metodelor de predare noi, inovatoare (pentru universitățile din Moldova), cum ar fi învățarea bazată pe probleme (PBL), învățarea bazată pe întrebări (EBL) și simulări, precum și re-organizarea a șase programe de studii în baza acestor metode:

 • BSc în Administrarea afacerilor (BSc-AA, ASEM)
 • BSc în Tehnologii informaționale (BSc-TI, UTM)
 • BSc în Drept (BSc-Drept, USM)
 • BSc în Politici europene și administrare publică(BSc-PEAP, USARB)
 • BSc în Antreprenoriat și administrarea afacerilor (BSc-AAA, USC)
 • BA în Medicină (BA-MED, USMF)

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2015 și 14 octombrie 2019. Universitatea din Aalborg este solicitantul și coordonatorul principal al proiectului PBLMD. Bugetul total al proiectului este de € 1,544,760, din care € 657,275 sunt prevăzuți pentru mobilitățile studenților și a personalului.

Termen executare:    15.10.2015 – 14.10.2019

Aici este prezentat Initiates file download pe scurt proiectul nostru.

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate  mobilităţi pentru personalul academic şi de mobilităţi pentru studenţii  ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  “Tehnologii informaționale”.

Informații detaliate privind utilizarea subvenției, regulile și reglementările privind componenta specială de mobilitate sunt disponibile pe următoarele site-uri:

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/staff-mobility/

http://www.pblmd.aau.dk/special-mobility-strand/studend-mobility-autumn-2018/

Criteriile de selecţie le găsiți pe  adresa  http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/