În cadrul UTM funcționează 2 filiere cu predare integrală în l. franceză:

  • Filiera francofonă „Technologies alimentaires”, la Facultatea Tehnologia Alimentelor
  • Filiera francofonă „Informatiques”, la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică