Despre proiectul Spring

Termen executare:   15.11.2019 – 14.11.2022, prelungit până pe 15.11.2023

Coordonator: Universitatea de Medicină din Batumi (BAU), Georgia

Coordonator național: Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testimiţanu”

 

Scopul proiectului este de a spori calitatea educației medicale în țările membre partenere conform dispozițiilor principale ale Procesului de la Bologna și cerințelor internaționale privind criteriile de recunoaștere și acreditare a școlilor medicale stabilite de Federația Mondială pentru Educația Medicală (WFME).

 

Obiective

 

 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la procesul de revizuire, de la egal la egal, ca instrument eficient pentru fundamentarea îmbunătățirilor continue în domeniile academic și administrativ ale școlilor medicale din țările partenere vizate;
 • Înființarea unui consiliu multinațional al Comisiei de evaluare (MPRB);
 • Stabilirea și consolidarea consistenței pentru un proces continuu de revizuire a programelor  politicilor administrative, proceduri și acțiuni în țările partenere vizate;
 • Consolidarea capacității membrilor facultății  și a personalului administrativ în efectuarea unor sarcini eficiente de autoevaluare și recenzii, de la egal la egal;
 • Înființarea unei reviste științifico-practice anuale „Peer Review in Medical/Health Education” (recenzii de la egal la egal in educația medicală/de sănătate pentru  Europa de Est și Asia Centrală (PRIMED-EECA);
 • Îmbunătățirea internaționalizării ISI (International Scientific Indexing) în țările partenere;
 • Difuzarea informațiilor despre realizările proiectelor și a altor produse finale (revizuire efectivă) rapoarte, PRIMED  EECA, rapoarte de caz, recomandări, etc. către instituțiile naționale de sănătate/educație

 Rezultate scontate:

 • Îmbunătățirea competențelor personalului din instituțiile de învățământ superior vizate în evaluarea de la egal la egal a domeniilor administrative și academice;
 • Beneficiile rezultate din evaluarea de la egal la egal și activitățile post-evaluare în toate instituțiile din țările partenere. Drept urmare, instituțiile vor avea performanțe îmbunătățite;
 • Un grup de evaluatori și consultanți instruiți în evaluarea de la egal în vederea acreditării internațională a educației medicale;
 • Două platforme, care vor servi și pentru asigurarea sustenabilității proiectului: o revistă interregională în evaluarea de la egal la egal a educației medicale /preventive (PRIMED-EECA), unde instituțiile de învățământ superior partenere (precum și altele) vor putea publica articole și să împărtășească experiențe; și o asociație internațională de evaluare de la egal la egal (PRAMED-EECA), care vor utiliza în mod eficient cunoștințele și expertiza profesioniștilor instruiți în proiect.