Despre proiectul GeoBiz

Termen de executare:    15.10.2019 – 14.10.2022

Coordonator: Universitatea din Zagreb, Croația

SCOPUL PROIECTULUI : consolidarea capacităților instituțiilor academice pentru a răspunde mai bine la nevoile industriei emergente, cea a  geoinformaticii în Croația, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Moldova și Muntenegru, cu accent pe următoarele aspecte:

 • stabilirea unor modalități noi și inovatoare de cooperare între mediul academic și mediul social-economic pentru a sprijini interacțiunea în procesele de predare/învățare în geoinformatică;
 • înființarea unei platforme mediul academic și mediul social-economic, care sprijină excelența în geoinformatică;
 • dezvoltarea programelor inovative de formare a cadrelor didactice, a metodologiilor practice de predare/învățare precum și a conținuturilor cursurilor bazate pe tehnologii moderne în geoinformatică, luând în considerație cerințele mediului de afaceri;
 • implementarea tehnicilor de ultimă generație în procesul de predare a geoinformaticii.

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Îmbunătățirea și creșterea cooperării dintre mediul de faceri și cel academic în domeniul geoinformaticii la universitățile partenere.
 2. Stabilirea unui program de instruire interactiv business-academia pentru profesorii cursurilor de geoinformatică urmând standardele Bologna.
 3. Crearea de precondiții tehnice (deschiderea laboratoarelor geoinformatice) în cadrul instituțiile de învățământ superior partenere.
 4. Dezvoltarea și pilotarea cursurilor universitare îmbunătățite (ce ține de partea practică) și a cursurilor de formare continuă.
 5. Crearea platformelor tehnologice pentru a împărtăși exemple practice din mediul de afaceri în geoinformatică între parteneri și țări.
 6. Crearea unei culturi a calității în cadrul proiectului, a livrabilelor și rezultatelor acestuia.
 7. Utilizarea instrumentelor de management adecvate pentru implementarea corectă a proiectului.

 REZULTATE SCONTATE ÎN PROIECT ÎN FUNCȚIE DE GRUPUL ȚINTĂ

 • Studenții ÎS – cursurile de geoinformatică vor fi proiectate în baza tehnologiilor moderne existente  și a cazurilor reale din business, care vor fi implementate și introduse în curriculum-ul universităților partenere vor permite studenților să obțină cunoștințe și abilități avansate de geoinformatică cerute de sectorul de afaceri de la noii absolvenți care intră în industrie. Echipamentele achiziționate vor permite livrarea cursului avansat, dar și modernizarea studiilor de licență, master, precum și cercetările efectuate de studenți.
 • Profesorii ÎS –prin participarea la proiect, peste 50 de profesori vor beneficia de o pregătire avansată în geoinformatică și o formare suplimentară în teme specifice de geoinformatică, bazate pe cazuri reale, teorie și metodologie. În plus, echipamentele achiziționate vor permite cadrelor didactice să implementeze cursuri proiectate și să lucreze continuu la modernizarea acestora în cooperare cu sectorul de afaceri. Cunoștințele, abilitățile și echipamentele vor aduce, de asemenea, profesorii în poziție concentrându-se mai mult pe cercetarea științifică și, prin aceasta, vor sprijini mai bine sectorul de afaceri
 • Companii din Geoinformatică – will profit from business-academia cooperation in several ways. Improve cooperation with academic sector, get another source of information, get access to student population and be in position to choose best students for their businesses, influence curriculum modernisation process in accordance to their needs and get partner in scientific and professional projects.
 • Geoinformatics and related professionals – will get in first line who is building geoinformatics ecosystem in their country. Further, new sources and tools of communication and platform for cooperation with possibility to choose level of involvement. The bidirectional communication, supported also from side of governmental and public institutions, will foster development and growth of geoinformatics and related sectors.
 • HEI’s providing geoinformatics (and related) studies – on institutional level HEI’s involved in project will strengthen their internal capacities and gain higher attraction of the scholars for inscription in geoinformatics and related study programmes what is relevant issue for many HEI’s in Europe. Further, in scope of continuous reorganisation of academic system, the fact that HEI’s are providing one of the studies of the future is contributing a lot to HEI’s profile and resistance to adverse effects.
 • Governmental authorities, public administration and agencies – as a final and in Partner countries most important user of geoinformatics services and products this group of stakeholders in profiting with all components and results of the project. Strengthening HEI’s capacities, better educated graduate, business and academic sector cooperating, well-educated graduate employed in geoinformatics sector and ultimately stronger business sector able to deliver geoinformatics products and services in higher quality, faster and cheaper are all benefits for governmental authorities, public administration and agencies.

 

Mai multe informații la adresa: http://geobiz.eu/