Despre proiectul GeoBiz

Termen de executare:    15.10.2019 – 14.10.2022

Coordonator: Universitatea din Zagreb, Croația

SCOPUL PROIECTULUI : consolidarea capacităților instituțiilor academice pentru a răspunde mai bine la nevoile industriei emergente, cea a  geoinformaticii în Croația, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Moldova și Muntenegru, cu accent pe următoarele aspecte:

 • stabilirea unor modalități noi și inovatoare de cooperare între mediul academic și mediul social-economic pentru a sprijini interacțiunea în procesele de predare/învățare în geoinformatică;
 • înființarea unei platforme mediul academic și mediul social-economic, care sprijină excelența în geoinformatică;
 • dezvoltarea programelor inovative de formare a cadrelor didactice, a metodologiilor practice de predare/învățare precum și a conținuturilor cursurilor bazate pe tehnologii moderne în geoinformatică, luând în considerație cerințele mediului de afaceri;
 • implementarea tehnicilor de ultimă generație în procesul de predare a geoinformaticii.

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Îmbunătățirea și creșterea cooperării dintre mediul de faceri și cel academic în domeniul geoinformaticii la universitățile partenere.
 2. Stabilirea unui program de instruire interactiv business-academia pentru profesorii cursurilor de geoinformatică urmând standardele Bologna.
 3. Crearea de precondiții tehnice (deschiderea laboratoarelor geoinformatice) în cadrul instituțiile de învățământ superior partenere.
 4. Dezvoltarea și pilotarea cursurilor universitare îmbunătățite (ce ține de partea practică) și a cursurilor de formare continuă.
 5. Crearea platformelor tehnologice pentru a împărtăși exemple practice din mediul de afaceri în geoinformatică între parteneri și țări.
 6. Crearea unei culturi a calității în cadrul proiectului, a livrabilelor și rezultatelor acestuia.
 7. Utilizarea instrumentelor de management adecvate pentru implementarea corectă a proiectului.

 REZULTATE SCONTATE ÎN PROIECT ÎN FUNCȚIE DE GRUPUL ȚINTĂ

 • Studenții ÎS – cursurile de geoinformatică vor fi proiectate în baza tehnologiilor moderne existente  și a cazurilor reale din business, care vor fi implementate și introduse în curriculum-ul universităților partenere vor permite studenților să obțină cunoștințe și abilități avansate de geoinformatică cerute de sectorul de afaceri de la noii absolvenți care intră în industrie. Echipamentele achiziționate vor permite livrarea cursului avansat, dar și modernizarea studiilor de licență, master, precum și cercetările efectuate de studenți.
 • Profesorii ÎS –prin participarea la proiect, peste 50 de profesori vor beneficia de o pregătire avansată în geoinformatică și o formare suplimentară în teme specifice de geoinformatică, bazate pe cazuri reale, teorie și metodologie. În plus, echipamentele achiziționate vor permite cadrelor didactice să implementeze cursurile proiectate și să lucreze continuu la modernizarea acestora în cooperare cu sectorul de afaceri. Cunoștințele, abilitățile și echipamentele vor permite profesorilor să se concentreze pe cercetarea științifică și, prin aceasta, să sprijine mai bine sectorul de afaceri.
 • Companii din Geoinformatică – vor profita din cooperarea dintre mediul de afaceri și cel academic în mai multe modalități. Îmbunătățirea cooperării cu sectorul academic, obținerea unor surse de informare adiționale, acces la studenți în vederea selectării celor mai buni pentru afacerile proprii, influență asupra modernizării curriculei în corespundere cu necesitățile proprii și găsirea partenerilor pentru realizarea proiectelor științifice și profesionale.
 • Profesioniști în Geoinformatica și domenii înrudite – vor primi acces la persoanele care construiesc ecosistemul de geoinformatică în țara. Acces la noi surse și instrumente de comunicare, precum și la platforme de cooperare cu posibilitatea de a alege nivelul de implicare. Comunicarea bidirecțională, susținută și din partea instituțiilor guvernamentale și publice, va încuraja dezvoltarea și creșterea geoinformaticii și a sectoarelor conexe.
 • IÎS ce oferă studii de geoinformatică (și conexe) – la nivel instituțional IÎS implicate în proiect își vor consolida capacitățile interne și vor fi mai atractivi pentru viitorii absolvenți de licee în vederea înscrierii la programe de studii în geoinformatică și programe de studiu conexe, ceea ce este o problemă relevantă pentru multe IÎS din Europa. Mai mult, în scopul reorganizării continue a sistemului academic, faptul că IÎS oferă unul dintre programele de studii ale viitorului contribuie mult la profilul IÎS.
 • Autoritățile guvernamentale, administrația și agențiile publice – în calitate de utilizator final, iar în țările partenere cel mai important utilizator al serviciilor și produselor de geoinformatică, acest grup de părți interesate vor profita de toate componentele și rezultatele proiectului. Consolidarea capacităților IÎS, absolvenți mai educați, cooperare dintre sectorul de afaceri și cel academic, absolvenți bine formați angajați în sectorul de geo-informatică și, în cele din urmă, un sector de afaceri mai puternic capabil să livreze produse și servicii de geoinformatică de o calitate superioară, mai rapid și mai ieftin sunt beneficiile pentru autoritățile guvernamentale, administrația publică și agenții.

 

Mai multe informații la adresa: http://geobiz.eu/