Cornelia CRUCERESCU

Coordonator de proiect

Doctor în științe economice, conferențiar universitar,

Departamentul Economie și Management,

Facultatea Inginerie Economică și Business,

Tel: +373 22 56-78-59

E-mail: cornelia.crucerescu@emin.utm.md