Coordonator și manager al Proiectului Minerva

Olesea SÎRBU,

conf. univ., dr.
Prorector Relaţii Internaţionale
Academia de Studii Economice din Moldova
e-mail: oleseasarbu@gmail.com

Coordonator și Manager Instituțional al  Proiectului Minerva

Larisa BUGAIAN,

prof. univ., dr. hab.
Șefa Centrului Erasmus+
Universitatea Tehnică a Moldovei
e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md