Contacte Minerva

Coordonator și manager al Proiectului Minerva pentru probleme financiare și de raportare

Olesea SIRBU,

conf. univ., dr.
Prorector Relaţii Internaţionale
Academia de Studii Economice din Moldova
e-mail: oleseasarbu@gmail.com

Coordonator și Manager Instituțiuonal al  Proiectului Minerva pentru probleme academice, financiare și de raportare

Larisa BUGAIAN,

prof. univ., dr. hab.
Prorector pe Probleme Financiare şi Relaţii Internaţionale
Universitatea Tehnică a Moldovei
e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md