Concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Siegen, Germania, în cadrul programului Erasmus+ DE01-KA 107. Universitatea din Siegen oferă 1 bursă de mobilitate de 50 zile pentru doctoranzi (mobilitate de training), 1 bursă pentru personalul didactic (mobilitate de predare) a câte 9 zile, 2 burse pentru personalul didactic (mobilitate de training) a câte 15 zile.

Valoarea totala a burselor pentru perioada de mobilitate: doctoranzi –5145€; personalul didactic (training) – 1540€; personalul didactic (predare) – 1440€.

N.B. Adițional drumul tur-retur (aprox. 275€).

Dosarele pot fi depuse la responsabilii de relații internaționale din cadrul facultăţilor, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

IMPORTANT: limba de comunicare va fi LIMBA ENGLEZĂ sau GERMANĂ!

Detalii despre oferta academică: Tehnologii Informaționale și Comunicații (PhD stud, PhD).

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS:

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice/ Adeverință de doctorand, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de doctorand.
  4. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității.
  5. Curriculum vitae redactat în limba română și limba engleză (formular Europass + fotografie).
  6. Program preliminar de predare/training.

 

Calendar concurs selecție:

12 – 28.04.2017

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

03.05.2017

INTERVIUL DE SELECŢIE (Serviciul Relații Internaționale, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203, ora 14:00)

04.05.2017

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

Informații suplimentare

Coordonatori relații internaționale

FCIM, dna. Elena Gogoi, elena.gogoi@faf.utm.md

FIMET, dl. Dinu Țurcanu, dinu.turcanu@adm.utm.md

CNTS, dl. Secrieru Nicolae, nicolae.secrieru@cnts.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

STUDENTS’ SELECTION CONTEST for international credit mobility within ERASMUS + programme